Predtým, než sa pustíte do tvorby vlastných tarotových kariet podľa vzoru klasických tarotových kariet, by bolo dobré si uvedomiť hlbšiu rovinu, o čom je veštectvo a aké možnosti zvýšenej intuície poskytuje. Vypracoval som pre vás veľmi dobrý prehľad toho, čo všetko v sebe veštecké techniky skrývajú.

1. Vzdelanostná úroveň
Ezoterik si uvedomí, akými teoretickými a praktickými skúsenosťami disponuje. Najideálnejšie je, keď ezoterický veštec ovláda psychológiu, psychiatriu, základy anatómie, medicínskej patológie, sexuológie, histológie o bunkách, základy genetiky, biochémie ľudského tela, mikrobiológiu, históriu, sociológiu, marketing, logiku, astrológiu a napríklad aj fyziku častíc. To je tá najoptimálnejšia zostava, ktorá dovoľuje naplno využiť veštecký potenciál pre duchovnú cestu. Teda pre veštca nie je na škodu, pokiaľ je do určitej úrovne vzdelaný. Pokiaľ ezoterický veštec nemá vzdelanie v tejto oblasti, tak používa ľudovú formu výkladu vo veštectve alebo si dané oblasti doštuduje a hlavne si musí do pamäte uložiť obrovské množstvo obrázkov.

2. Vnútorné intuitívne schopnosti
K základným schopnostiam vešteckého ezoterika patrí schopnosť rôznymi technikami sa koncentrovať do orgánov, častí a systémov v tele. Potom je to schopnosť stíšenia a ukľudnenia. Potom prechod do autohypnotického stavu, ktorý sa podobá určitej fáze zablokovania zaspávania. Teda osoba sa musí udržať pri vedomí, neprepadnúť sa do spánku a nestratiť vedomie. Ezoterik ovláda techniku a to hlavne nasugerovať si na určitý čas určitý druh chorobnosti.

3. Určité druhy psychických stavov
Pokiaľ sa ezoterik venuje duchovnej ceste cez 7. neurónových oblastí, tak má ten najlepší predpoklad na zvládnutie všetkých druhov vešteckých stavov.
Základný veštecký stav je stav schizofrenickej sugerácie zabudnutia na seba a k tomu koncentrácia do stredného mozgu a mozočku v zadnej časti hlavy.
Sugeratívny stav raného štádia klinickej smrti s pozastavením časti činnosti orgánov v tele a k tomu koncentrácia do šedej kôry veľkého mozgu.
Sugeratívny stav kozmického vedomia s koncentráciou do drobných ganglií okolo orgánov tela a do toho predstavy planét alebo čiernych dier v kozme.
Sugeratívny stav pravekého človeka, dieťaťa alebo prírodného človeka a jeho symbolicko – obrazového vnímania sveta. Hlavne anjelské sféry, ktoré dostal človek v 4. roku života. Bližšie: Anjelská škola.
Sugeratívny stav koncentrácie do mozočku a vyvolanie rezonančných záchvevov v membránach tela. Bližšie: Silva škola.
Sugeratívny stav zaspávania a pozastavenia zaspávania so snovými obrazmi. Autohypnotický stav zaspávania, ale s plným vedomím, čo sa deje. Neprechádza sa do spánku.
Stav UFO cez koncentráciu do buniek s psychickým kontaktom s organickým životom v kozme.

4. Schopnosť veštecky reagovať určitou oblasťou tela
Ezoterický veštec je schopný sa skoncentrovať do každej časti tela, každého orgánu, do každého systému tela a to hormonálneho, krvného, lymfatického a nervového, koncentrácia dovnútra buniek a z týchto oblastí realizovať veštecký výkon. Dôležitý je aj systém svalov a svalových platničiek.

5. Zdroje získavania informácií
Ezoterický veštec sa musí naučiť získavať informácie zo seba, iných jedincov, zvierat, rastlín. Tak isto z objektov neživej prírody, z kozmického priestoru, čiernych dier, organického života v kozme, zo sveta mŕtvych spomienok organického života. Tak isto z magmatických polí planéty Zem, ale aj iných planét.

6. Veštecké pomôcky
Ezoterický veštec pozná rôzne druhy vešteckých pomôcok.
Veštenie z prírodných objektov.
Veštenie z opracovaných objektov človekom.
Veštenie z fyzických objektov dvojrozmerných ( tarotové karty) a trojrozmerných ako sošky a podobne.
Veštenie z mentálnych predstáv z hlavy.
Veštecká pomôcka anjelská sféra a tiež UFO objekty.
Veštecké pomôcky ako tarotové karty, kyvadielko, drôtiky, prútikársky prútik v tvare Y.
Veštecké pomôcky ako fotografie ľudí, fotografie orgánov cez röntgen a iné medicínske zariadenia. Foto mikrosveta ako mikroorganizmov, buniek a sveta častíc.

7. Manipulácia s vešteckými pomôckami
V prípade kyvadielka – závažia na retiazke, drôtika zohnutého do tvaru U a dreveného prútika do tvaru Y držaného v rukách pred sebou ide o reakciu svalov a nervových platničiek vo svaloch.
V prípade tarotových kariet ide o proces získania informácií o objekte vešteckého záujmu mimozmyslovými prostriedkami a následné dekódovanie v centre fantázie v prednom mozgu. Ide o proces priradenia určitých zvukových, čuchových, chuťových a hmatových spomienok. Z ľudskej hlavy vyberiete niečo ako kópiu toho, čo sa deje v neurónoch dotyčnej osoby v zakódovanej podobe. Presunutie tejto kópie do tela veštca a priradenie vhodných spomienok. Napojenie sa na magmatické polia Zeme, vyhľadanie magnetických záznamov o človeku, presun do tela alebo aury veštecky ladenej osoby a priradenie vhodných predstáv zo spomienok.

8. Špecifické veštenie mozočkovo astrologické
Ide o veštecké výkony, ktoré sa realizujú cez mozoček v zadnej časti tela. Mozoček pracuje na základe špeciálne upravených znakov a geometrických štruktúr. Veštec sa musí naučiť reč a spôsob fungovania mozočku a dekódovanie získaných a vyhodnotených záznamov v prednom mozgu. Možno to prirovnať k stavu osoby, ktorá vie prekladať do jazyka iného národa. Mozočkové veštectvo je ten najlepší základ pre astrológiu, ktorá stojí na veľkom množstve spracovania informácií a ich kombinácií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.