Nácvik techník práce s energiami, ktoré sa tvoria v bunkách tela a tiež pri trávení potravy. Nácvik a práca s biomagnetickými energiami, ktoré si bunky v tele vymieňajú medzi sebou. Prietok magnetických energií magmatického jadra Zeme cez živého človeka. Za určitých podmienok pretekajú cez človeka kozmické energie hviezd, planét, súhvezdí a galaxií.

Treba si uvedomiť, že nie každý človek dokáže tieto druhy energií veštecky vnímať, aj to sa treba naučiť cez špeciálny druh veštectva založený na spánkových lalokoch vo veľkom mozgu.

1. Ruky a koncentrácia na ruky. Dáte si ruky pred seba. Môžete si postláčať navzájom prsty a koncentrovať sa zvnútra hlavy do rúk. Uvedomujete si, že každá bunka v tele produkuje neustále bioenergiu a keď sa začnete koncentrovať na ruky, tak sa môže tvoriť viacej energie. Energia sa v bunkách spája a začína pozvoľna pretekať cez jednu aj druhú ruku a to hlavne v miestach najväčšieho stláčania časti rúk. To začína prvá skúsenosť práce s vlastnou bioenergiou.

2. Ruky a aura okolo tela. Pokiaľ máte ruky pred sebou a vedľa seba, tak sa nachádzate spravidla v energetickom poli okolo tela a toto pole obsahuje rôzne druhy energií, ktoré cez auru prenikajú a strácajú sa. Teda v samotných rukách sa tvorí energia a tá odteká do aury okolo tela a tu sa neustále stráca. Teda ruky samotné sú obalené bioenergiou.

3. Ruky a šúchanie. Základné cvičenie vytvorenia množstva energií šúchaním rúk o seba alebo o nejakú podložku. Nastáva podobný proces ako pri trení sklenenej tyče kožušinou. Šuchaním rúk sa aktivizuje tvorba energie. Horúce ruky prikladáme intuitívne na telo. Prípadne vedome postupne po celom tele. Pokiaľ cítite, že sa tok energií nezmenšuje, ruky drnčia, tak netreba znovu šúchať, až keď cítite, že ruky sú v bežnom stave. V hlave si predstavujete ako fantáziu tvar vlastných rúk a ako sa vytvára okolo nich horúčava na asfaltovej ceste. Niečo ako priezračná energia. Na ruky možno použiť rôzne masérske emulzie a vyciťovať po šúchaní trochu iné energie. Iné energie s inou hodnotou budú pri šuchaní o hliníkovú fóliu a iné po šúchaní po určitom druhu kože.

4. Ruky a ich vzdialenosť od seba. Pokiaľ si určitým spôsobom našúchate ruky, tak je možné ich od seba približovať a vzďaľovať. Vnímate, ako sa energia v rukách chová a či sa stupňuje alebo oslabuje. Tak isto pri položení na telo nie je jedno, ako sú od seba vzdialené a niekedy je dobre položiť ich na seba. Polohy rúk možno meniť.

5. Ruky a silné masírovanie. Technika, ktorá je jednoduchá na prevedenie. Po masírovaní až do bolesti treba prikladať ruky na svoje telo intuitívne, ako to cítite. Opakujete mnohokrát.

6. Ruky a tlak do stredu dlane. Znova technika, pri ktorej možno ruky šúchať, masírovať, ale nakoniec treba vyvinúť silný tlak prstov do stredu dlaní. Tlačíte, až kým nie je v strede dlane červená koža. Potom sa ruky priložia na telo. Opakujete mnohokrát.

7. Ruky a tlačenie do seba navzájom. Znovu celkom jednoduchá technika založená na tom, že ruky silne tlačíte o seba, o tvrdú stenu alebo predmet koľko vydržíte a potom ruky prikladáte na telo. Spravíte za sebou mnohokrát.

8. Ruky a pozície prstov. Ide o techniku, pri ktorej sa ruky našúchajú, pomasírujú alebo natlakujú. No zároveň sa prsty uložia do rôznych pozícií. Palec jednej ruky sa dotýka malíčka alebo inak, iný prst je skrčený, iný je natiahnutý. Deje sa tak na jednej aj druhej ruke. Hovoríme tomu prstové módi, pri ktorých sa využívajú rôzne pozície prstov. Takéto pozície natiahnutých, skrčených alebo tlačiacich prstov sa využívajú na špeciálny energetický prienik do určitej časti tela.

9. Ruky a kyvadlo. Znovu jedinečná technika, keď si do ruky dáte kyvadlo. Ide o špagátik, na ktorom je niečo zavesené. Tentokrát sa kyvadielkom nebude diagnostikovať, ale bude sa pohybovať tak, aby to liečilo. Je dobré si našúchať a pomasírovať teraz hlavne chodidlá, aby ste mohli nasávať magnetické energie magmatického jadra Zeme. Chodíte kyvadielkom okolo seba, využívate mikropohyb svalov tela a preliečujete samovoľným pohybom jednotlivé časti tela.

10. Ruky a magnety. Je možné sa liečiť a pracovať s energiami aj tak, že do rúk zoberiete väčšie magnety, cez ktoré budú pretekať iné energie ako je bežné. Magnety držíte vo vhodnej vzdialenosti od seba alebo ich tlačíte do seba a rovnaké póly vytvárajú vzájomný odpor.

11. Ruky a dva prútiky. Veľmi účinná technika práce s energiami, a to priamo v aure, ktorá je okolo ľudského tela. Pokiaľ sa s energiami a magnetizmom pracuje v aure okolo tela, tak všetko je účinnejšie. Prútiky sú dva, do každej ruky jeden. Prútiky sa držia v pravej aj ľavej ruke a to prstami jednej aj druhej ruky. Najčastejšie palcom a prstenníkom. Teda prvým a štvrtým prstom v poradí. Prútiky sú zhotovené z tenkého drôtu sformovaného do tvaru V na vrchu s nožičkami. Prútiky sa dajú do rúk pred seba a musia sa držať voľne, ale tak, aby boli navzájom vodorovné.

12. Ruky a kmitanie prstov. Ide o techniku tvorby bioenergie, ktorú treba mať, aby ste prenikali dovnútra buniek, molekúl, atómov. Rozkmitané ruky tvoria energie, ktoré účinne prenikajú dovnútra buniek.

13. Ruky, dýchanie, pierka a hlasivky. Ide o špeciálnu tvorbu kmitajúcej energie s elektrostatickým nábojom. Do rúk sa zoberie určitý počet pierok a fúka sa do nich vzduch z pľúc. Zároveň fúkate tak, aby rezonovali aj membránky na hlasivkách.

14. Ruky a kreslenie znakov. Je možné robiť špecifickú prácu s energiami a to cez mozoček, ktorý produkuje množstvo znakov. Treba dobre ovládať ezoteriku v mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy.

15. Ruky a vlastné bioenergie. Ezoterik si uvedomuje, že tu má techniky práce s vlastnými bioenergiami, ktoré sa tvoria v bunkách tela. Tieto obsahujú orgániky. Je to proces biochemický, pri ktorom vzniká aj bioenergia.

16. Ruky a magmatické energie. Ezoterik si uvedomuje, že procesy v magmatickom jadre Zeme produkujú rôzne druhy energie, ktoré sa naučí využívať pre seba.

17. Ruky a biomagnet energie. Ľudský organizmus by sa mal správať ako bežný magnet. Teda určité zhluky buniek veľkosti pingpongovej loptičky by mali medzi sebou vytvárať také isté väzby ako u umelého magnetu.

18. Ruky ako kultový objekt. Z kamienkov, drievok, želiezok a iného materiál je možné postaviť niečo ako jednoduchý objekt. Tento musí spĺňať požiadavku, aby stabilizoval a udržiaval stav, ktorý potrebujete mať vo svojom tele dlhšiu dobu. Podrobnejšie Pyramidálna škola.

19. Ruky a kozmické energie. Na tento výkon potrebujete ovládať kozmické vedomie, ktoré je podrobnejšie rozpracované v Kozmos sekcii. Keď zvládnete aspoň základy kozmického vedomia, tak môžete popracovať na tom, aby ste previazali prietoky kozmických energií cez vaše ruky.

20. Ruky a ovplyvňovač magmatických energií jadra Zeme. Ide o mechanizmus, ktorý dovoľuje zvyšovať akumuláciu a prietočnosť energií magmatického jadra Zeme cez telo a nakoniec cez ruky a nohy. Najlepšie je použiť kúsok tenkého drôtiku, ktorý sa poohýba do takého tvaru, ktorý dovoľuje dynamizovať niektorú prietočnosť zo 4 magnetických pulzácií magmatického jadra cez dané miesto.

21. Ruky a sexus energie. Ide o to, aby ste pri tomto druhu energie používali aj jemné erotické energie, ktoré lepšie prenikajú do organizmu ako bežné energie ľudského tela a tiež magnetického jadra planéty Zem. Stačia erotické spomienky a našúchané, pomasírované alebo inak nabudené ruky slúžia na hladkanie tela v určitom pohybe zaváňajúcom erotizmom.

22. Ruky, chodidlá a ich prepojenosť. V tomto prípade pomasírujete chodidlá aj ruky navzájom a nechávate pretekať cez ne energie. Ruky a chodidlá sa dávajú do určitej pozície.

Popísal som základné cvičenia, ktorými vstúpite do sveta energií vlastného tela, planéty Zem ale aj kozmu.

Pridaj komentár