Využitie rúk v oblasti ezoteriky. Ide o možnosti použitia rúk pri posunkovej reči, pri vyberaní spomienok, pri koncentrácii na určité miesto. Použitie rúk ako kultový objekt. Ruky ako veštecké testovanie. Ruky a 10 prstov na prenos znakov z mozočku. Ruky na presun magma spomienok.

1. Ruky a posunkové vysvetľovanie. Meditujúci si predstaví vo vnútri hlavy, čo robil napríklad minulý deň a začne to slovne popisovať, čo, ako, kedy a kde. Po chvíli rozprávania prestane rozprávať a usiluje sa vyrozprávať, čo robil, ako hluchonemá osoba. Vôbec nevadí, že neovláda reč posunkovú reč hluchonemých. Jednoducho pohybuje rukami a snaží sa popisovať, čo robil, iba rukami. Pripomína to situáciu osoby v zahraničí, ktorá veľmi slabo ovláda reč dotyčnej krajiny a slová dopĺňa gestikuláciou. Prípadne sa to podobá na komunikáciu dvoch ľudí na diaľku, ktorí sa nemôžu počuť. Meditujúci si uvedomuje zmenu zo zvukovej komunikácie na posunkovú. Ezoterik využíva posunkovú reč a dopĺňa ňou hovorené slovo. Umožňuje to stabilnejšiu a zrozumiteľnejšiu komunikáciu. Zároveň ezoterik vhodnou gestikuláciou rukami precvičuje svoje umenie meditáciou rukami. Meditujúci môže prepracovať svoje gestikulačné schopnosti pri pozeraní vysielania televízie pre hluchonemých. Negatívnu zložku tvorí skutočnosť, že ľudia a ľudská spoločnosť má určitý bontón a prílišnú gestikuláciu považuje za čudáctvo. A preto je nutné gestikulovať primerane a nerozhadzovať rukami až príliš. Treba rešpektovať zaužívané pravidlá pri gestikulácii rukami.

2. Ruky a vyberanie spomienok za očné buľvy. Technika, pri ktorej si spomínate na to, čo ste prežili v minulosti a spomienky vyberáte na základe pohybu očných buliev. Je to jemný pohyb očí za pomoci očných svalov. Je to prirodzený spôsob riadenia na spomínanie si. No sú osoby, ktoré majú trvale poškodený zrak a ďalšia námaha nie je na oči žiaduca. Takáto osoba sa postupne naučí vyberať spomienky na základe nenápadného pohybu každého z 10. prstov na ruke. Možno hovoriť, že 10 prstov je vlastne desať očí a vyberanie spomienok a celkovo práca so spomienkami je omnoho efektívnejšia ako dvomi očami. A navyše takýto druh práce so spomienkami dáva očiam oddych. Toto ocenia hlavne ľudia, ktorí musia často mnoho hodín myslieť a pracovať so svojimi spomienkami. Meditujúci si uvedomuje skutočnosť preťaženia zraku požiadavkami doby. Pokiaľ ešte musí meditujúci robiť aj veštecké výkony, tak zaťaženie očí enormne narastá. A preto je rozumné po určitom čase prejsť na prácu so spomienkami výhradne pomocou prstov. Technika výcviku je relatívne jednoduchá a nenáročná.

3. Ruky ako druh magickej koncentrácie. Napísali sme si, že ruky môžu slúžiť ako doplnok hovoreného slova a tak isto môžu slúžiť pri rozhovore, premýšľaní alebo spomínaní. Pre ezoterika je tu ďalšia možnosť použitia prstov a rúk. Ide o techniku určitého pohybu rúk, ktorý vás prirodzene skoncentruje do určitého miesta v tele a mimo tela. Bežne sa ľudia koncentrujú pomocou predstavy, túžby a sily vôle. Je to určitý druh psychického napätia, ktoré sa dá dobre vnímať pri zdvíhaní ťažších bremien. Ezoterik potrebuje množstvo koncentrácií na určité časti tela pri každej meditácii a tiež mimo tela. Aby nedochádzalo k preťaženiu psychiky a únavnosti takejto mentálnej koncentrácie, tak ezoterik bude radšej využívať mechanizmus koncentrácie pomocou nenápadného pohybu rúk. Cvičenie je celkovo zvládnuteľné a stačí iba spraviť určitý pohyb rukami a zisťovať, kde ste sa daným pohybom skoncentrovali. Postupne získate dostatok skúseností a pravidelným cvičením získate trvalé centrum v hlave na takýto druh koncentrácie. Časom to už budete robiť automaticky.

4. Ruky ako kultový objekt. Zase ďalší fenomén, ako používať ruky a prsty. Napríklad sa pomocou určitého presného pohybu skoncentrujete napríklad do oblasti pečene. Aby ste tu udržali koncentráciu bez toho, aby ste sa psychicky namáhali, môžete to dosiahnuť nehybnosťou ruky v určitej pozícii. Ruka a prsty sú strnulé počas celej koncentrácie. Pokiaľ by ste potrebovali ruky a prsty použiť na premýšľanie, tak nehybnosť použijete pri zaťatí určitých svalov. Prípadne si nakreslíte alebo pred seba postavíte postavičku a to tak, aby vás to trvalo držalo aj niekoľko desiatok minút koncentračne v mieste, ktoré bolo zámerne vybraté za oblasť koncentrácie.

5. Ruky ako kyvadlo pravdivosti. Ide o špecifické použitie celej jednej ruky. Spravidla sa na tento účel používa kyvadlo v ruke. Ide o kúsok špagátu so závažím, ktoré sa drží medzi prstami. V tomto prípade sa kyvadlo nepoužije. Nahrádza ho časť ruky od lakťa až po zápästie. A druhá časť je od zápästia po končeky prstov. Teda ruka sa rozdelí do dvoch celkov. Ruku si dáte pred seba s možnosťou, aby sa zápästie mohlo voľne pohybovať pred vami. Využívate tu reakciu svalových platničiek. No najprv si musíte zrealizovať test správnosti reakcie svalových platničiek. Dáte si pred seba pokazené jedlo a koncentrujete sa na pokazené jedlo a svaly ruky. Svaly ruky by mali stuhnúť a ruka v zápästí by nemala klesnúť dole. Pokiaľ si dáte pred seba čerstvé jedlo, ruka by mala klesnúť a svaly uvoľniť. Celé to funguje na základe toho, že svaly tela sú napojené na magmatické polia, ktoré doslova každú sekundu fotia, čo človek robí. Magma polia fotia iba to, čo sa skutočne udialo a nie, čo by človek chcel spraviť. Teda neobsahujú klamlivé údaje. Ide o určitý druh veštectva. Ruku ako kyvadlo môžete použiť pri testovaní toho, čo hovoria druhé osoby. Pokiaľ hovoria pravdu, ruka je ochabnutá. Pokiaľ klamú, ruka a jej svaly sú stuhnuté. Je to výborná technika vešteckého významu. Tak isto sila tuhnutia alebo uvoľnenia svalov hovorí o stupni klamstva alebo úprimnosti dotyčnej osoby.

6. Ruky ako rezonancia. Je možné použiť prsty ako mierne vibrujúce končeky a takýmto vibrovaním prenikať do buniek tela. Bez týchto vibrácií nie je možné psychicky prenikať do buniek tela. Vibrovať môžu ešte aj hlasivky pri dýchaní a hovorení. Tak isto oči, keď ich vyvrátite hore, môžu nahradiť vibrovanie prstov. Vibrovanie prstov sa využíva v siedmej oblasti duchovnej cesty a to je cesta psychického prieniku do buniek.

7. Ruky ako prenos znakov z mozočku cez kresbu cez 10 prstov ruky. Zostala nám ešte špeciálna technika pre kabalistov a to je technika kreslenia znakov, ktoré si predstavujete v hlave. Vyberáte spomienky na písmená, číslice, geometrické útvary a kreslíte ich pred seba jedným prstom. Potom si predstavujete dva geometrické útvary naraz a jeden kreslíte jedným prstom a druhý druhým prstom. Potom si môžete predstavovať 10 geometrických tvarov a každý kreslíte jedným z 10. prstov. Je možnosť skoncentrovať sa do mozočku v zadnej časti mozgu a tu vnímať znaky a geometrické útvary, ktoré produkuje mozoček.

Napísal som vám ďalšie praktikum, ktoré možno využiť nielen pre oblasť ezoteriky, a hlavne kabaly, ale aj pre duševnú a intelektuálnu aktivitu. Neodporúčam ezoterikom, aby prestali v ezoterike používať techniku rúk a prstov, pretože je základom úspešnej duchovnej cesty a tiež intelektuálnej zdatnosti.

Pridaj komentár