Venujeme sa teoretickej problematike delenia ezoteriky do 7. neurónových oblastí v ľudskom tele. Teda celá ezoterikova prax alebo duchovná cesta sa dá podeliť do 7 základných oblastí. Ezoterik je osoba, ktorá psychicky v sebe prenikne koncentráciou do neurónov vlastného tela. Na to potrebuje v prvom rade zvládnuť kmitajúce membrány v hlasivkách. Bližšie pozri Silva škola.

Ezoterik je osoba, ktorá chce absolvovať kompletnú duchovnú cestu a to tak, ako keby žil v podstate ako sedem ezoterikov naraz. Ezoterik si uvedomuje, že sa musí naučiť nehybne sedieť a v nehybnosti vedieť prenikať a koncentrovať sa do týchto 7 neurónových oblastí. Pred samotným prienikom do týchto oblastí musí zvládnuť rezonujúce hlasivky a potom cvičenia nehybnosti.

1. STREDNÝ MOZOG. Ezoterik vie, že 90 % dnešných ľudí je psychikou usadených v strednom mozgu. V podstate ezoterik začína práve z tejto oblasti, kde sa koncentruje od narodenia a odtiaľto robí duchovnú cestu.

A. V strednom mozgu sa dostaneme do centier riadenia biochémie organizmu. V neurónoch sú tu vytvorené riadiace centrá.
B. V strednom mozgu je po zaspatí alebo zhypnotizovaní vstup do spánkovej pamäte a snovej ezoteriky.
C. V strednom mozgu je vstup do detskej psychiky a k anjelským sféram vo svete mŕtvych ľudských spomienok. Bližšie Anjelská škola.
D. Sú tu uložené 4 psychické stavy ľudí: stredný mozog sa napája na nervstvo ústnej dutiny / hysterická povaha/. Stredný mozog sa napája na nervstvo v mozočku / schizofrenická povaha /. Stredný mozog sa napája na temenný mozog /epileptická povaha /. Stredný mozog sa prepája do oblasti hrdla /psychopatická povaha/.
C. Tu 4 oblasti nervstva majú aj svoje sexuálne povahy hysterickú, epileptickú, schizofrenickú a psychopatickú.
D. V nervstve ústnej dutiny je aj detská sexualita.

2. VEĽKÝ MOZOG. Ezoterik pokračuje v psychickom prieniku do šedej kôry veľkého mozgu, čo je vlastne povrch veľkého mozgu. Preniká sem koncentráciou a sugeráciou navodenia stavov blízkych klinickej smrti a odtiaľto robí duchovnú cestu. Bližšie Plazmatická škola.

A. Je tu prístup ku klinickej smrti a psychický prienik do sveta mŕtvych, čo je mimoriadne dôležité pre rozhodujúci cieľ ezoterika a to sú reinkarnačné ambície. Bližšie Plazmatická škola.
B. Sú tu uložené spomienky, ktoré človek prežil a uložil do pamäte.
C. Sú tu zmyslové centrá pre zrak, sluch, chuť, čuch a hmat.
D. Sú tu uložené veštecké centrá pri každom zmyslovom centre.
E. Je tu uložené centrum premýšľania.
F. Sú tu centrá riadenia orgánov a systémov tela.
G. Sú tu uložené centrá pohybové.
H. Je tu centrum pohybu a koncentrácie vo vnútri tela, ktoré musí ezoterik cvičením vytvoriť.
CH. Je tu centrum pre psychický prienik mimo telo.
I. Sú tu centrá pre 4 povahy a to hysterickú, epileptickú, schizofrenickú a psychopatickú.
J. Sú tu centrá výchovné a vzdelávacie pre dnešnú civilizáciu.
K. Centrum pre detskú psychiku.

3. MIEŠNY MOZOG. Nasleduje koncentrácia a prienik do miechy v celej dĺžke chrbtice. Pomôže tu predstava špagátiku o dĺžke chrbtice a na tomto špagátiku navlečené drobné korálky. A z tejto oblasti robí duchovnú cestu.

A. Sú tu centrá pre vykonanie a koordinovanie všetkých druhov pohybu.

4. BRUŠNÝ MOZOG. Potom sa ezoterik skoncentruje do oblasti drobných zhlukoch neurónov – ganglií v brušnom mozgu. Ten sa nachádza v stenách tenkých a hrubých čriev. Ganglie si predstavujete ako špendlíkovú hlavičku. V stene čriev ich je veľké množstvo navzájom prepojených. Ezoterik potom podniká z tejto oblasti ďalšiu duchovnú cestu.
A. Je tu centrum pre pudové konanie človeka, ako je pud sebazáchovy.
B. Je tu centrum pre pud rozmnožovací. Do neho zahŕňame aj sexuálne prejavy.
C. Je tu centrum pre pud teritoriálny. Do neho zahŕňame priestor tela, priestor okolia, priestor kozmu.
D. Je tu centrum pre pud snový.

5. GANGLIOVÝ MOZOG. Ezoterik preniká do ganglií veľkosti palcov na ruke. Dve sú v hlave pri mozgových dutinách, pri žalúdočnej dutine a pri močovom mechúri. Odtiaľto sú nervovou sústavou prepojené na drobné ganglie v celom tele. Pri každom orgáne tela, pri každej časti mozgu, pri každom systéme tela. Ezoterik sem prenikne psychicky, dokáže sa sem koncentrovať a odtiaľto robí ďalšiu duchovnú cestu.

A. V gangliách okolo orgánov tela a hormonálnych žliaz sú centrá pre kozmické vedomie. Bližšie Kozmos sekcia.
B. V gangliách svalov je v nervových platničkách centrum vnímania magmatických energií planéty Zem a iných planét.
C. V gangliách kože sú centrá pre stigmatické vedomie a aura vedomie.
D. V gangliách svalov sú centrá reflexívnych reakcií. Okamžité reagovanie napríklad na horúce veci.
E. V gangliách svalov ako nervové platničky veštecké schopnosti na metóde kyvadla.
F. Sexuálne centrá v určitých gangliách.
G. Ganglie membrán ako sú hlasivky, pobrušnica, blany mozgu, svalov a kože zvnútra.

Celkovo možno ganglie podeliť ešte do osobitných kategórií a to:
ganglie častí veľkého mozgu, ganglie orgánov, ganglie miechy, ganglie mozočku, ganglie kostí, ganglie krvného riečišťa, ganglie nervové, ganglie lymfatického systému, ganglie tuku, ganglie chrupaviek, ganglie svalov, ganglie hormonálnych žliaz. Špeciálna skupina sú ganglie v koži, cez tieto ganglie sa dá prenikať do aury okolo tela a do vonkajšieho sveta. Všade sem môžu osobitne prenikať jednotliví ezoterici. Respektíve sú tu usadení od narodenia.

6. JADRÁ BUNIEK. Potom je ďalšia oblasť výskytu neurónov a to sú jadrá buniek, v ktorých sú drobné útvary, ktoré plnia úlohu neurónov. Ezoterik sem psychicky preniká a skoncentruje sa tu. Zase má možnosť robiť ďalšiu duchovnú cestu z tejto oblasti.

A. Prístup do biochemických pochodov buniek.
B. Prístup do genetických pochodov buniek.
C. Prístup do bioenergie tvorenej v bunkách.
D. Prístup do delenia buniek.
E. Prístup do imunity buniek.

7. MOZOČEK. Nakoniec tu zostala posledná oblasť a to je mozoček v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Do mozočku nestačí iba psychicky preniknúť a vedieť sa sem koncentrovať. Ezoterik musí mať hlboký záujem o židovstvo, židovskú kultúru a kabalistické tradície celkovo. Bližšie Kabala škola. Mozoček a mozočková ezoterika má svoje jedinečné špecifikum, možno z neho riadiť a koordinovať všetky ostatné neurónové oblasti.

A. Centrá kontrolovania a koordinovania všetkých aktivít v tele.
B. Centrum pre ukladanie a vyberanie spomienok.
C. Centrum pre kontrolu aj priestoru okolo tela.
D. Centrum pre riadenie všetkých ezoterických stavov.

Pridaj komentár