Nácvik anjelských sfér, ktoré umožňujú ezoterikovi, aby dosiahol v oblasti ezoteriky, ale aj v bežnom živote čo najviac úspešných zásahov. Ezoterika je rozsiahla, je náročné zvládnuť ju za života celú a anjelské sféry sú veľmi vítaným prostriedkom na zvýšenie percenta úspešnosti.

1. Nehybné sedenie a skoncentrovanie sa okolo seba a potom do svojho fyzického tela. Pri nehybnosti sedenia skoncentrovať pozornosť dovnútra organizmu a schopnosť koncentrovať sa na pohyb a zastavenie sa vo vnútornom svete spomienok, energie, orgánov a buniek tela.

2. Skoncentrovanie sa do svojich vlastných spomienok a tentokrát to budú spomienky z detstva. Po nehybnom sedení a koncentrácii na pohyb vo vnútornom svete nastupuje aktivizácia spomienok na detstvo či už čuchové, hmatové, zrakové, chuťové a zvukové.

3. Ezoterik sa s aktivizovanými spomienkami skoncentruje postupne na všetky oblasti výskytu neurónov vo svojom tele a na to veľký mozog, stredný mozog veľkosti orecha, mozoček veľkosti tenisovej loptičky, do miechy v podobe korálkov na špagátiku, do brušného mozgu v stenách čriev, do ganglií veľkosti palca v hlave, za bruchom, za mechúrom a potom do menších ganglií v blízkosti každého orgánu v tele.

4. Obalenie neurónov do energetického obalu ako rezeň. Spomienky z detstva sa ukladajú okolo neurónových oblastí, nie do neurónov, ale na ich povrch. Spomienky sa prilepia na neurónové oblasti a vytvárajú tenký povrch ako cestíčko na rezni. Najlepšie je tento stav udržať okolo každej zo 6. oblastí výskytu neurónov.

5. Špeciálna koncentrácia na obdobie 4. rokov. Nasleduje aktívne vyberanie spomienok na obdobie 4. roku života a to najlepšie z fotografií z detstva alebo z hláv žijúcich ľudí, ktorí si ešte pamätajú na toto obdobie. Pokiaľ si nespomínate, tak si uložíte do pamäti fotografie z tohto obdobia. Aktivizujete spomienky a skoncentrujete sa do oblasti krku, kde si vsugerujete, že ste dieťa v štvrtom roku života. S týmito spomienkami a pocitmi sa koncentrujete do oblasti hrdla. Prepájate sa psychicky na deti v 4. roku života alebo obsah vajíčok. To dovoľuje dobre otvoriť anjelskú sféru vo vás, do ktorej boli uložené odtlačky anjelských sfér od stigmatického šamana, ktorého spomienky operujú sem do sveta živých. Ezoterik môže potenciálne meniť tieto odtlačky.

6. Otvorenie pocitov na anjelské odtlačky, ktoré dostávajú skoro všetky osoby od arktického stigmatika vo svete mŕtvych. Kontrola, aké anjelské sféry ste dostali počas 4. roku života. Či to sú čierne, sivasté alebo biele. Snaha vymeniť najprv čierne za sivé a neskoršie sivé za biele. No za podmienky, že chcete úspech, chcete biele anjelské sféry počúvať a máte veľké ambície. Technika vyžaduje preniknúť psychicky do sveta mŕtvych a mať odcvičenú techniku sugerácie klinickej smrti. Potom foto anjelskej sféry bielej línie a vytvoriť odtlačok do stavu dieťaťa v 4. roku života. Treba dať pozor, aby ste nedostali do seba celú anjelskú sféru, to by vám zdecimovalo psychiku.

7. Veštecké vnímanie anjelských odtlačkov v sebe a okolo seba. Pre ezoterika rozhodujúca schopnosť vnímať anjelské sféry v sebe a okolo seba v aure. V prvom rade výcvik špeciálnej schopnosti vnímať predstavy plasticky. Skoncentrujete sa na viaceré oblasti šedej kôry veľkého mozgu. Ako keby ste mali oči na viacerých miestach mozgu spredu, zozadu, z bokov, zhora a zdola. Potom si spomeniete na tvar kocky. Naučíte sa vidieť kocku naraz zo všetkých strán. Znovu upozorňujem naraz v tom istom okamihu všetky strany. To je základné rozcvičenie, ku ktorému pridáte sugeráciu chorobnosti a to všade v každom bode tela. Uveriť a znižovať energetickú náročnosť. Potom koncentrácia na to, čo sa deje vo vás s tým, že vyberiete z mozgu vhodnú predstavu anjelov. Do pamäte uložiť obrázky z anjelských zasvätení. Keď vám vybehne takýto obrázok, takáto spomienka, tak máte správne aktivizovanú anjelskú sféru. Pokiaľ sa predstava zmení na náboženského alebo umeleckého anjela, tak ste otvorili nesprávnu dimenziu a treba sa to pokúsiť spraviť znovu. Takto sa dá postupne naučiť veštecké vnímanie anjelských sfér.

8. Zistenie či sú biele, čierne alebo sivé a to predstavami v spomienkach. Nie je jedno, s ktorou anjelskou sférou budete pracovať. Pokiaľ je anjelská sféra čierna, tak má príliš málo opakovaní a tie boli robené zámerne k deštrukcii a ubližovaniu. Pokiaľ je anjelská sféra sivastá, tak dyslektický jedinec si to robil pre svoju radosť a nič viac.

9. Plne si zopakovať všetku teóriu o anjelských sférach za prítomnosti aktivovania anjelských odtlačkov. Anjelský ezoterik túži mať všetky odtlačky zo všetkých anjelských sfér bielej anjelskej línie. Má ambície. Totálne chráni detský pohľad na svet. Ezoterika netešia anjelské sféry, ale majú v sebe potenciu porušovať pravdepodobnosť úspešnosti. Teda ľudia, ktorí majú bielu anjelskú sféru, majú výrazne väčšiu potenciu k úspešnosti, než ľudia bez anjelských sfér. A pre moderného ezoterika sú anjelské sféry cestou k rýchlejšiemu úspechu.

10. Veštecký výkon v spomienkach. Predstava toho, čo chcete robiť. Pokiaľ to anjelské sféry schválili a obraz toho, čo idete robiť silnie, tak to zrealizujte. No vždy hľadajte aj logické súvislosti. V zásade treba postupovať, ako som napísal vyššie. Detská myseľ, spomienky na detstvo, prepojenie na diaľku do mysle tých, ktorí ešte dnes tvoria anjelské sféry. Teda dyslektické osobnosti. Následne vyvolanie detského stavu na neurónoch. Otvorenie detskej žľazy v oblasti hrudnej kosti. Predstava o tom, čo chcete podstatné robiť a pustiť do toho určitý druh anjelských odtlačkov. Buď udržíte túto predstavu v prítomnosti anjelských sfér, alebo sa pozmení na iný obraz. Potom to, čo vznikne, rešpektujete a splníte.

11. Koncentrácia do stredného mozgu, čiastočne snový stav alebo hypnotický stav a otvorenie snových anjelských sfér, ktoré majú na starosti snové pochody. Predstava zapamätaného sna a do neho pôsobiť cez predstavy anjelských sfér okolo seba. Špeciálna oblasť, do ktorej môžu tiež fungovať anjelské sféry. Inšpiráciu pre túto komunikáciu nájdete v Snovej škole. V zásade ide o to, aby ste sa neustále programovali a želali si, aby anjelské sféry do snov zasahovali, pokiaľ by ste mali spraviť zásadné hlúposti a osudové omyly.

12. Koncentrácia do mozočka a vnímanie anjelských sfér v podobe znakov. Anjelské sféry nájdete aj v mozočku. Tu ich nájdete v podobe znakov. A tak isto všetko, čo ste s nimi podnikli. Podrobnejšie nájdete v Kaabala škole.

13. Nastavenie správnosti postojov robiť a byť pripravený riadiť sa tým, čo radia anjelské sféry bielej línie. Pre ezoterika je potrebné naučiť sa správny postoj voči anjelskej sfére. Nie je múdre, aby ezoterik všetko robil s anjelskou sférou. Treba, aby si uvedomil, že ide o odtlačky zo sveta mŕtvych a tie celkovo pôsobia negatívne na človeka. Jedinci, ktorí boli s anjelskými sférami príliš prerastení, zvyčajne mali poškodené fyzické zdravie, boli príliš leniví vykazovať zvýšenú aktivitu. Nepoznajú neúspech a na čo zvyčajne siahnu, sa im aj podarí. Čo ich často vedie k záhaľke a hazardérstvu. Teda praktizovať s anjelskými sférami obmedzený kontakt a používať ich iba ako poradcov na dôležité životné rozhodnutia. Inak im dať svätý pokoj.

14. Vývoj a zdokonaľovanie anjelskej komunikácie s rôznymi úrovňami anjelských sfér. Ezoterik sa neustále zdokonaľuje a neustále vlastní viac a viac anjelských odtlačkov bielej línie. Zvyšuje poradenstvom potenciál anjelských sfér správne odhadovať kroky do budúcnosti.

15. Nemám rád anjelské sféry a momenty, keď ich mám rád, tak chcem radu, ochranu a pomoc. Ezoterik v podstate anjelské sféry odmieta a neznáša. Iba keď chce poradiť, tak ich má na tú sekundu rád. Ináč sa ich obáva. Pokiaľ chce ezoterik reinkarnáciu, tak jej súčasťou nesmú byť žiadne anjelské sféry. Čo je anjelské, to musí ísť naspäť do anjelských sfér. Keby ste si anjelské spomienky ponechali v reinkarnačnom balíku spomienok, tak by ho zdevastovali.

Pridaj komentár