Cieľom tejto praktickej certifikácie je vedieť ovládnuť skoro všetky procesy okolo ľudskej sexuality a ich využitie na liečbu a duchovné procesy. V žiadnom prípade sa tu nejedná o uspokojovanie sexuálnych potrieb a budovaní závislosti na párení a rozmnožovaní. Ide skorej o ovládnutie toho, čo ľudstvo vťahuje do živočíšneho spôsobu existencie, ktorý bráni ezoterickej duchovnosti. Nejde tu ani tak prestať sexuálne žiť a stať sa asexuálnym, ale aby sexualita, párenie a plodenie nebolo pre človeka hlboké biologické otroctvo spermií a vaječníkov.

Záujemca o túto formu ezoteriky musí mať za sebou už teoretickú certifikáciu. Praktickú certifikáciu postupne nacvičuje, zvláda a zároveň je tu možnosť sa nechať veštecky overiť, ako danú oblasť ovláda. Prípadne je možné aj kontaktovanie cez Skype a aj takto skontrolovať, ako ovládate prax danej oblasti.
Viete sa skoncentrovať do sexuálnych centier pre zoofíliu, nekrofíliu, pedofíliu, homosexualitu, lesbizmus, sadizmus, voyerizmus, exhibíciu , fekalofíliu, incest, fetiš, klasickú monogamiu?

Viete sa skoncentrovať na oblasť epifýzy?

Uvedomili ste si, kde je hranica medzi sexuálnou deviáciou a sexualitou, ktorá neprekračuje pravidlá zákonov a slušného správania?

Ovládate sexuálne pocity a predstavy bez toho, aby došlo k vzrušeniu pohlavných orgánov?

Viete tvoriť sexuálne fantázie bez zábran a predsudkov?

Dokážete si spomínať a vyberať sexuálne spomienky z pamäte?

Viete tvoriť pohybové sexuálne predstavy?

Ovládate sexuálne pohyby iba na nervových zakončenia vo svaloch?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav zoofila?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav nekrofila?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav pedofíla?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav homosexuála?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav lesby?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav sadistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav voyeristu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav exhibicionistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav fekalistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav incestu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať stav fetišistu?

Dokážete si predstaviť a pociťovať všetky druhy sexuálnych pozícií a sexuálnych praktík?

Dokážete si bez zábran predstaviť akúkoľvek sexuálnu úchylku?

Dokážete prekonať chuť na určitý druh sexuality a zároveň prekonať nechuť na určitý druh sexuality vo svojich predstavách?

Ovládate štyri povahy v šedej kôre veľkého mozgu a ich sexuálny podtón ako je exhibicionizmus, sadizmus, masochizmus, nekrofilizmus?

Ovládate štyri povahy viažuce sa na stredný mozog a ich sexuálny podtón ako je exhibicionizmus, sadizmus, masochizmus, nekrofilizmus?

Viete sa naladiť v strednom mozgu do stavu detskej sexuality?

Vnímate sexuálne podvedomie v sebe a dokážete ho aj vhodne ovplyvniť?

Ovládate predstavy všetkých druhov sexuálnych aktivít a k žiadnej necítite odpor?

Uvedomujete si a dokážete vytvoriť sexuálny volt a sexuálne napätie vo svojej hlave?

Dokážete prepnúť pri sexuálnych predstavách a sexuálnej aktivite činnosť z hypofýzy na epifýzu?

Uvedomujete si a dokážete presúvať sexuálny volt z hlavy cez miechu do oblasti pohlavných orgánov?

Uvedomujete si a dokážete sexuálny volt udržať v oblasti pohlavných orgánov?

Dokážte ako žena a muž po erekcii dosahovať orgazmus?

Dokážete sa skoncentrovať na stav energetickej migrény a stiahnuť ho do oblasti bielej kostnej hmoty a odtiaľto túto energiu dostať z tela preč?

Dokážete využiť energetický stav tesne pred ženským a mužským orgazmom a rozvádzať ho v tele?

Dokážete si uvedomiť a praktizovať vymieňanie sexuálnej energie s inou osobou alebo skupinou osôb?

Dokážete presúvať sexuálne energie na diaľku a prijímať ich do seba z akejkoľvek diaľky?

Dbáte o to a praktizujete, aby sexuálne stavy riadili pudy v brušnom mozgu?

Viete robiť sexuálnu aktivitu s koncentráciou do šedej kôry veľkého mozgu, do stredného mozgu, do mozočku, do brušného mozgu, do ganglií a do chromozómov?

Viete si nahodiť stav zamilovanosti a ovládate techniku nevidieť ľudí v reálnom svetle skutočnosti?

Dokážete si predstaviť dokonalý partnerský ideál, s ktorým by ste chceli žiť, mať potomstvo?

Dokážete sa skoncentrovať do oblasti pohlavných orgánov a udržať túto koncentráciu v tejto oblasti dlhšiu dobu?

Dokážete vytrvať v koncentrácii na oblasť pohlavných orgánov a vytvoriť vo svojom tele niečo ako poschodia a miestnosti domu?

Dokážete jednotlivé poschodia a priestorové štvorce vo svojom tele naplniť predstavami hermetickými, náboženskými, šamanskými, UFO organického života v kozme a svetom mŕtvych?

Dokážete predstavy v poschodiach nabiť sexuálnymi energiami a takto ich oživiť?

Dokážete pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy, dosahovať a vstupovať do sveta mŕtvych spomienok?

Dokážete pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy a prenikať do astronomického kozmu cez lúč z neurónov veľkého mozgu?

Dokážete pri koncentrácii do oblasti pohlavných orgánov tu ukladať určité predstavy a prenikať do buniek v tele a ich štruktúr a rezonanciou strachu psychicky prenikať k organickému životu v kozme?

Dokážete uvoľniť zvieracie sexuálne potreby uložené brušnom mozgu na mentálnej rovine?

Pridaj komentár