Venujeme sa tu 7. ezoterickej ceste, ktorá vedie k psychickému prieniku do buniek, bunkových blán, orgánikov v bunkách, bunkovým jadrám, mitochondriálnym jadrám, chromozómom, génom, prvkom, atómom, časticiam mikrosveta. Tak isto ide aj o psychický prienik do mŕtvych buniek v ľudskom tele, ale aj do buniek cudzorodých ako mikroorganizmy.

Praktická certifikácia vedie ezoterika k tomu, aby po zvládnutí teoretickej certifikácie nastúpil na praktickú cestu dosiahnutia kontrolovateľného psychického prieniku do buniek a odtiaľ do mikrosveta anorganických častí a tiež ku kontaktu s organickým životom v kozme alebo so svetom mŕtvych spomienok vo svete mŕtvych. Hovoríme tejto oblasti ezoteriky aj UFO ezoterika.

Pokiaľ sa ezoterik rozhodne realizovať aj prakticky túto oblasť ezoteriky, môže kontaktovať Sašu Puebla. Je možnosť sa nechať preskúšať, ako ovládate túto oblasť ezoteriky aj prakticky.

Ovládate teoretické základy 7. ezoterickej cesty?
Ovládate program koncentračných techník do orgánov a častí ľudského tela?
Ovládate dobre 3. ezoterickú cestu do mozočku?
Ovládate predstavy v mozgu o kombinácii vhodných rezonancií či už zrakových, hmatových a zvukových?
Ovládate techniku rozrezonovania membrán v hlasivkách cez techniky jogínskeho dychu?
Ovládate koncentráciu do každej z 10. membrán na hlasivkách a na každej viete rozrezonovať inú rezonanciu?
Ovládate techniku rozrezonovania pobrušnicovej membrány cez pocit nevoľnosti alebo strachu?
Ovládate techniku rozrezonovania dvoch membrán na povrchu veľkého mozgu technikou aktívne a pasívne?
Ovládate echolokáciu z hlasiviek za účasti bioenergie ľudského tela, ale aj energie magmatického jadra Zeme, ktorá prenikne z hrdla do priestoru pred vami a potom cez stenu do druhej miestnosti? A zároveň ste schopný veštecky zachytiť odraz týchto echolokačných energií od objektov v danej miestnosti?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do membrán skupiny buniek?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek a ich jadier?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek a ich chromozómov?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek a ich génových reťazcov?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek ich prvkov?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek a atómov v nich?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek a ich elektrónov?
Ovládate program určitého druhu koncentrácie za pomoci mozočku do skupiny buniek a ich protónov, neutrónov a pozitrónov?
Ovládate program psychického prieniku do všetkých buniek svojho tela a do všetkých úrovni vo vnútri buniek?
Ako rozoznáte, že ste skutočne psychicky prenikli do organického mikrosveta buniek a anorganického sveta častíc v bunkách?
Ovládate program psychického prieniku do mikrosveta a tak isto návrat naspäť?
Ovládate program prieniku cez mozoček do mikrosveta anorganických častíc okolo vášho tela?
Ovládate program prieniku cez mozoček do iného organického života v kozme?
Ovládate program vešteckého vnímania rezonancií na membránach a toho, čo sa deje v biologickom mikrosvete a aj vo fyzikálnom mikrosvete?

Pridaj komentár