Táto certifikácia slúži na to, aby ezoterik v oblasti 5. duchovnej cesty, ktorá sa realizuje cez brušný mozog, cestu tohto druhu absolvoval a dosiahol aj praktické výsledky. Certifikáciu vám veštecky môže odobriť Saša Pueblo na diaľku pomocou vešteckého výkonu.

Ezoterik musí ovládnuť schopnosť koncentrácie do brušného mozgu.

Ezoterik musí ovládnuť schopnosť zúženej koncentrácie do prvej časti hrubého čreva, kde je pud teritoriálny. Začína pripojením tenkého čreva na hrubé črevo a končí v prvom hornom oblúku čreva.

Ezoterik musí ovládnuť schopnosť zúženej koncentrácie do druhej časti hrubého čreva začínajúceho prvým záhybom čreva a končiacim ďalším záhybom čreva.

Ezoterik musí ovládnuť schopnosť zúženej koncentrácie do tretej časti čreva, ktorá začína druhým ohybom čreva a análnym otvorom.

Ezoterik musí ovládať zúženú koncentráciu do tenkých čriev začínajúcich vývodom zo žalúdka a ústiacich do hrubého čreva.

Ezoterik musí tuto koncentráciu previesť cez nervové dráhy v mieche až dovnútra čriev.

Ezoterik musí mať v pamäti uložený dostatok obrázkov jaskýň a vedieť si vizualizovať aspoň 100 obrázkov jaskýň.

Ezoterik musí ovládnuť koncentráciu do mozočku v zadnej časti veľkého mozgu a dokázať mu vydávať príkazy, aby sa koncentroval do množstva neurónových ganglií v stene tenkých a hrubých čriev.

Ezoterik musí ovládnuť koncentráciu do membrán tela, minimálne dýchaním rozrezonovať membránky hlasiviek a pomocou vhodnej rezonancie musí psychicky prenikať dovnútra neurónov pudu bunkového.

Ezoterik musí mať množstvo napočúvaných hodín (približne 100 hodín) rezonančných nahrávok, ktoré si nájde v Nahrávkach MP3.

Ezoterik musí ovládať autohypnotický stav zaspávania, straty rozumovosti, vytvorenia obrazov jaskýň a symbolov násilnosti na sebe.

Ezoterik musí ovládať techniku vešteckého dekódovania nervových vzruchov z brušného mozgu v centre fantázie, ktoré je v prednom veľkom mozgu.

Ezoterik musí ovládať techniky práce s pudmi aj počas nočného spánku a to cez vhodné programovane pred spánkom.

Ezoterik musí prakticky ovládať mikronatrhávanie svalov.

Ezoterik musí prakticky ovládať veštecké stravovanie podľa pudov.

Ezoterik musí prakticky ovládať vhodné pohybové vzorce zo svalov.

Ezoterik musí mať perfektnú mikroflóru tela.

Ezoterik musí ovládať techniku likvidácie doterajších centier starostlivosti o zdravie a vytvorenie nových centier v neurónových oblastiach. A tieto centrá musia byť dostatočne stabilné a trváce. Norma je niekoľko rokov vytrvalo pracovať na 5.duchovnej ceste.

Ezoterik musí dosiahnuť veštecký profil bezchorobnosti a dlhovekosti, dobytia jadier buniek vysokým potenciálom delenia alebo transformáciou na trváce bunky. Tak isto produkciu asi 4 000 000 tukových jednotiek v tukových bunkách. Mať všetky modifikácie v tuku aj v tele. Tiež jeho snový archív musí obsahovať programy bezchorobnosti a dlhovekosti.

Pridaj komentár