Praktická certifikácia vedie ezoterika k tomu, aby po zvládnutí teoretickej certifikácie nastúpil na praktickú cestu dosiahnutia kontrolovateľného psychického prieniku do stredného mozgu, jeho dvoch veľkých a 32 malých častí, koncentráciou preniknúť dovnútra stredného mozgu a naučiť sa veštecky vnímať snový archív. Tak isto sa naučiť pracovať v autopyhnotickom stave a ovládnuť snové veštectvo.

Pokiaľ sa rozhodnete realizovať aj prakticky túto oblasť ezoteriky, môžete kontaktovať Sašu Puebla, ktorý na diaľku skontroluje, ako ovládate prakticky psychický prienik do stredného mozgu. Tak isto je možné kontaktovanie cez internetové volanie a aj takto prekontrolovať, ako ovládate prakticky túto oblasť ezoteriky.

Ovládate teoretickú certifikáciu, či už o nej hovoriť, premýšľať, alebo písať?

Ovládate anatomické predstavy o strednom mozgu a všetkom, čo je okolo neho?

Ovládate rôzne koncentračné techniky do jednotlivých častí stredného mozgu?

Ovládate koncentráciu do všetkých 32 častí stredného mozgu?

Ovládate koncentráciu do biochemických centier v 32 častiach stredného mozgu pomocou príkazu mozočku a rezonancií na membránach v tele?

Ovládate koncentráciu do hypofýzy, epifýzy, amigdaly a mozgového prívesku v blízkosti stredného mozgu?

Ovládate koncentráciu do orgánikov, ktoré sú vo vnútri všetkých buniek tela cez mozoček a rezonanciu v membránach tela?

Ovládate koncentráciu do štruktúr molekúl prvkov na najhlbšej úrovni organizmu, ktoré sú menšie ako gény?

Ovládate koncentráciu do 4. smerov nervových dráh: do úst, do temenného mozgu, do hlasiviek a do mozočku?

Ovládate koncentráciu do 4. pováh ako je schizofrenická, epileptická, hysterická a psychopatická povaha v nervových dráhach zo stredného mozgu?

Ovládate koncentráciu zo stredného mozgu do predĺženej miechy za stredným mozgom?

Ovládate koncentráciu zo stredného mozgu do nervového uzla najvýznamnejších nervov tela?

Ovládate koncentráciu zo stredného mozgu do nervového uzla a odtiaľ do orgánov túlavého nervu?

Ovládate koncentráciu do hypofýzy s cieľom prepínať a regulovať hormonálne programy k dennej a nočnej chémii?

Ovládate zastavenie stavu zaspávania a udržíte sa pri vedomí?

Viete sa udržať na hrane zaspatia a nezaspať, zároveň vnímať, ako beží voľná predstavivosť v symboloch?

Ovládate nahodenie stavu vedeckého myslenia, keď si otvoríte v pamäti matematiku, logiku, chemické vzorce, fyziku a filozofiu?

Ovládate nahodenie vlastnej symboliky, náboženskej symboliky, symboliky z rozprávok a symbolikou mýtov o stvorení sveta z prostredia prírodných šamanov?

Ovládate stav totálneho vyblokovania rozumovosti a prežívať všetko ako zviera zvnútra pudov uložených v brušnom mozgu?

Ovládate nahodenie reflexívneho konania z miechy ako pri styku ruky s ohňom v autohypnotickom stave zaspávania?

Ovládate realizovať v autohypnotickom stave zaspávania príkazy zvieracích pudov z brušného mozgu?

Ovládate schopnosť prepínať neuróny v 32 častiach stredného mozgu do denného a nočného režimu?

Ovládate techniku zvieracieho spánku a bdenia, kde neustále sa mieša denné a nočné vedomie?

Ovládate techniku prekonáva mikrospánku a ovládate techniku fungovať v somnambulnom stave?

Ovládate techniku prepnutia jednej z 32 častí stredného mozgu a tadiaľto operovať do snovej pamäte?

Ovládate veštecké dekódovanie snových symbolov alebo snových príbehov uložených v snovej pamäti?

Ovládate techniku pozmeňovania snových symbolov pomocou osoby v klinickej smrti?

Ovládate techniku psychického prieniku do génových zväzkov, kde sídli podvedomie a rešpektujete podvedomie?

Ovládate techniku žitia s podvedomím a to tak, aby nemuselo podvedomie realizovať svoj program počas nočného spánku?

Ovládate programovanie v autohypnotickom stave k zdraviu, dlhovekosti, bezchorobnosti, k psychickej výkonnosti, riešeniu osobných problémov a udržaniu toho, čo duchovne dostanete do seba počas dňa?

Ovládate programovanie pred spaním vo vlastných snových symboloch?

Realizujete techniku kontroly snových pochodov cez snové anjelské sféry detských dyslektikov?

Ovládate techniky autohypnózy pri 80 – 70 % rozumovosti s náboženskými symbolmi, pri 60 % rozumovosti tvorenej z mytologických výjavov, pri 50 % rozumovosti tvorenej z vlastnej symboliky, pri 20% rozumovosti, ktorá je uložená v brušnom mozgu a pri nulovej fáze inštinktívneho konania, ktoré je uložené v mieche?

Ovládate techniku na dosiahnutie kozmického alebo klinického vedomia z kombinácie
snov, ktoré ste si zapamätali?

Ovládate techniku kozmického alebo klinického vedomia zo snového archívu počas nahodenia autohypnotického vedomia?

Ovládate techniku na dosiahnutie psychického prieniku do kozmu alebo sveta mŕtvych cez snové anjelské sféry detských dyslektikov?

Ovládate techniku používania kombinácie snov alebo anjelských sfér iba dočasne alebo iba ako pomôcku na psychický prienik do určitých oblastí v sebe a vonku mimo seba?

Ovládate techniku spracovania snových spomienok v snovom archíve za účelom reinkarnačných ambícií?

Pridaj komentár