38. Pred vami viacero pračlovekov zabíja pračloveka. Keď ožije, tak v jednej polovici cíti niečo iné, ako v druhej polovici.

39. Pred vami leží telo pračloveka a iní praľudia sa ho dotýkajú prstami.

40. Pred vami odrežú pračlovekovi hlavu, vyberú mozog, umyjú ho, vrátia do hlavy a hlavu vrátia oživenému pračlovekovi.

41. Pred vami je pračlovek, ktorý trie kameň o kameň a čaká čo sa bude diať.

42. Pred vami je pračlovek a vidíte ako sa mu v mozgu rozsvieti tajomný oheň v podobe svetla.

43. Pred vami je pračlovek, ktorého zbavíte mäsa a krvi. Keď zostanú kosti, tak sa na každú špeciálne koncentrujete.

44. Pred vami je pračlovek, ktorý je miesto orgánov naplnený množstvom hadov.

45. Pred vami je pračlovek, ktorý je miesto orgánov naplnený ropuchami.

46. Pred vami je pračlovek, ktorý má intímny vzťah s orlom a stáva sa šamanom.

47. Pred vami je pračlovek, ktorý má pol tváre červenej a pol tváre čiernej.

48. Pred vami je pračlovek, ktorý má miesto ľudskej hlavy hlavu vlka.

49. Pred vami je pračlovek, ktorého ďalší praľudia tvrdo a nemilosrdne týrajú.

50. Pred vami je pračlovek, ktorý sa zmení na hada s ľudskou hlavou.

51. Pred vami je pračlovek, ktorý sa zmení na koňa s ľudskou hlavou.

52. Pred vami je pračlovek, ktorý sa postupne zmení na medveďa, potom vlka, jeleňa, zajaca, vtáka, hus, orla, sovu, vranu a nakoniec červa.

53. Pred vami je pračlovek, ktorý vlastným mäsom kŕmi divé zvieratá.

54. Pred vami je pračlovek, ktorý zo zvierat sťahuje kožu a spraví si svoj šamanský odev.

55. Pred vami je pračlovek, ktorý zo zvierat narezáva pláty červeného mäsa a pripevňuje si ich na svoje telo.

56. Pred vami je pračlovek, ktorý svoje telo natiera v pásoch v rôznych farbách.

57. Pred vami je pračlovek, ktorého obmotáva dúha v podobe hada.

58. Pred vami je pračlovek, ktorý vlastným mäsom kŕmi divé zvieratá.

59. Pred vami je pračlovek, ktorý sťahuje zo zvierat kožu a zhotovuje si svoj šamanský odev.

60. Pred vami je pračlovek, ktorý ozdobuje strom pásmi kože a vtáčím perím.

61. Pred vami je pračlovek, ktorý ozdobuje strom bielymi, červenými, modrými a čiernymi stužkami.

62. Pred vami je pračlovek a na strom vešia zvonec a kožu koňa.

63. Pred vami je pračlovek a zväzuje kožou bieleho koňa viacero stromov.

64. Pred vami je pračlovek a tento vešia na strom kusy rôznych zvieracích koží.

65. Pred vami je pračlovek a na strom vešia kosti obetovaného zvieraťa zabalené do slamy.

66. Pred vami je pračlovek a na strom vešia dlhé kusy rôznofarebne zafarbených koží.

67. Pred vami je pračlovek a na strom vešia rôzne druhy kovových figúrok.

68. Pred vami je pračlovek a jeho telo je na viacerých miestach narezané a z rán tečie krv.

69. Pred vami je pračlovek na holom tele má na opaskoch zavesené kosti rôznych zvierat.

70. Pred vami je pračlovek, ktorého upaľujú v ohni a zostáva z neho iba horiaca kostra.

71. Pred vami je pračlovek v rôznych zvieracích kožiach a predvádza zvieracie pohyby a vydáva zvieracie zvuky.

72. Pred vami je pračlovek, na tele má kožušinu určitého zvieraťa, na kožušine má z kovu pripevnené tvary kosti.

73. Pred vami je pračlovek, na tele má kožušinu určitého zvieraťa, na kožušine má ploché kovové tvary orgánov tela.

74. Pred vami je pračlovek, na tele má kožušinu určitého zvieraťa, v ruke palica. Palica má tvar rôznych zvieracích hláv.

75. Pred vami je pračlovek, na tele má kožušinu určitého zvieraťa, na kožušine má figúrky zvierat z kovu.

76. Pred vami je pračlovek, ktorého iní praľudia mučia a týrajú. Objavuje sa svet znakov v podobe písmen.

77. Pred vami pračlovek páli mŕtve zvieratá a otvárajú sa svety rôznych znakov.

78. Pred vami je pračlovek a má tvár pomaľovanú rôznymi farbami.

79. Pred vami je pračlovek a na tvári má masku z dreva.

80. Pred vami je pračlovek a má tvár natretú sadzami.

81. Pred vami je pračlovek a má celé telo pomaľované rôznymi farbami.

82. Pred vami je pračlovek a má pred sebou dutý kus stromu, na ktorý búcha kusom dreva.

83. Pred vami je pračlovek a búcha palicou na dutý kus stromu, ktorý zasiahol blesk.

84. Pred vami pračlovek a na konári ma natiahnutú prírodnú strunu. Na túto struna vyhráva.

85. Pred vami je pračlovek a na tele ma prichytené rôzne druhy vtáčieho peria.

86. Pred vami je pračlovek a v rukách ma dutú nádobu, v ktorej hrká kamienkami alebo semenami.

87. Pred vami je pračlovek a na sebe má pripevnené rôzne kamienky.

88. Pred vami je pračlovek na tele má pripevnené rôzne schránky vyhynutých trilobitov.

89. Pred vami je pračlovek na tele má upevnené lastúry a tiež na niektoré aj trúbi.

90. Pred vami je pračlovek a na tele má umiestnené meteority, prípadne má aj nádobu odliatu z meteoritov. Na tejto nádobe vydáva určité zvuky.

Keď som si pred sebou predstavil bežiaci mýtický výjav, tak tento v mojej mysli vytváral v čiernom svete určité farebné alebo jednofarebné predstavy. ŠAMANSKÁ MYTOLÓGIA. Bližšie o nácviku astrálneho putovania vo vývojovo starších neurónov si nájdete v RITUÁLNEJ ŠKOLE. Cvičím aj Reiki energie a ich tvorbu pomocou imaginárnych predstáv. Tieto techniky si nájdete v REIKI ŠKOLE. Nezabudol som ani na cvičenia zvieracej sexuality a to hlavne vciťovaním sa do černochov a černošiek. Celkovo je zvieracia sexualita založená na čuchovej reakcii na vylučované chemické látky a menej na zrakových podnetoch. Je to vo vnútri taký pocit, ako keď užijete chemické prípravky na podporu sexuálneho vzrušenia.

Pridaj komentár