ZVIERACIA MYSEĽ AKO DUŠEVNÁ PORUCHA.
Pokračoval som aj v hľadaní ľudí, ktorí majú dostatočne aktivizované nejakým poškodením zvieracie časti zmyslov a mozgu. Oni ma učili prejavom aktivovanej zvieracej psychiky a ja som ich vracal naspäť do sveta ľudí. Takto ladení alebo psychicky poškodení ľudia mi pomohli postupne vo mne otvoriť utlmenú zvieraciu myseľ. Už som dokázal odmietnuť civilizáciu, zabudnúť myslieť a vnútorný hlas zmeniť na detskú hatlaninu. Neviete si ani predstaviť, aká to bola úľava pre môj mozog a ten nekonečne ukecaný vnútorný hlas. V cvičeniach sme imaginárne napodobňovali správanie rôznych druhov zvierat. Bližšie pozri CIKUNG ŠKOLA. Špeciálne som sa začal vciťovať do morských zvierat, najmä delfína a vorvaňa. To som už medzi perami a ústami objavil tvorbu bioenergetických vibrácií, ktoré som sa postupne naučili ovplyvňovať pomocou vibrácií vnútorného hlasu. Bližšie vo FREKVENČNEJ ŠKOLE A ECHO ŠKOLE. Cvičením som prenikal do stredného mozgu, kde sú uložené zvieracie zmysly a v predstavách som sa učil vidieť a celkovo vnímať svet ako zvieratá a to hlavne ako cicavce. Zároveň som silou vôle cvičil predstavu napichávania akupunktúrnych bodov vo svalstve. Koncentrácia do svalu a spomienok, keď som sa v tejto oblasti pichal alebo poškrabal a udrel. Cvičeniami som prenikal aj do jednotlivých častí tela. Pomocou magických predstáv som prenikal do hormonálnych žliaz v tele. Bližšie pozri MAGICKÁ A EVOKAČNÁ SKOLA. Prenikal som aj do nervstva kože pomocou predstáv ohňa, vody, vzduchu, vánku, tlaku a dotyku. Teda oživoval som nervové senzory kože. Pokračoval som predstavou pračloveka a aktívnym prienikom do zvieracích vývojovo starších neurónových oblastí ľudského tela navodzovaním mytologických predstáv, ktoré som vybral zo šamanskej mytológie. Tiež tu uvádzam ich výpis.

1. Pred sebou vidíte, ako vy pračlovek zomierate.

2. Ako v spomalenom filme vidíte, ako postupne vaše telo odumiera, až zostáva iba hŕba kostí.

3. Pred sebou vidíte, ako vám odrezávajú jednu časť tela za druhou.

4. Predstavujete si, ako vás pred vašimi očami rozrežú a rozpília na drobné kúsky.

5. Predstavujete si, ako niekto vaše kosti pozbiera, najlepšie pračlovek a spojí ich železným drôtom.

6. Predstavujete si ako ste zomreli a vaše telo požiera železný vták.

7. Predstavujete si, ako z vášho tela vychádza priesvitná duša a putuje do vnútra vášho tela.

8. Predstavujete si, ako vás trhajú predkovia, ktorí majú v sebe rôzne choroby a pojedajú kúsky vášho tela.

9. Predstavujete si, ako na mŕtvu kostru dávajú nové mäso praľudia, ktorí premohli určitú chorobu. Tak isto vám dávajú aj novú krv.

10. Predstavujete si pred sebou, ako sa vaše fyzické telo mení na rôzne druhy zvierat.

11. Predstavujete si pred sebou, ako vám pračlovek vytrháva orgány z tela a potom vám dáva nové orgány rovno do fyzického tela.

12. Predstavujete si, ako máte vo vnútri fyzického tela pračloveka a tento búcha kosťami o drevený bubon.

13. Predstavujete si pred sebou pračloveka, ktorý sa zmenil na bytosť z vody. Máte pocit, že pred vami stojí masa vody sformovaná do tvaru pračloveka.

14. Predstavujete si pred sebou samicu pračloveka a ako sajete z jej pŕs mlieko.

15. Predstavujete si, ako pračlovek zoťal strom a zo stromu pre vás spraví bubon.

16. Predstavujete si pred sebou, ako pračlovek pije z vášho tela krv.

17. Predstavujete si, ako pračlovek pred vašimi očami požerie vaše mäso a zároveň spočíta kosti, ktoré ostali.

18. Predstavujete si, ako ste zomreli alebo zomierate a zároveň pračlovek vám natiera tvár modrou farbou.

19. Predstavujete si pred sebou, ako vás päť predkov rozrezáva štyridsiatimi nožmi a prepicháva štyridsiatimi malými kolíkmi.

20. Predstavujete si, že pred sebou vidíte vlastnú kostru a túto neustále prezeráte a neustále o nej dumáte.

21. Predstavujete si, ako vám pred vami z vášho tela odobrali orgány a nahradili ich minerálmi.

22. Predstavujete si, ako vás pred vašimi fyzickými očami zabíja pračlovek úderom palice alebo kameňa do stredu čela.

23. Predstavujete si pred sebou, ako vás v jaskyni zabijú divé zvieratá a požerú vaše orgány a nahradia ich magickými látkami neznámeho pôvodu.

24. Predstavujete si, ako vás pračlovek zabíja kusom zaostreného dreva.

25. Predstavujete si, ako vás pred vlastnými očami zabijú a potom vám do jazyka vyrežú dierku.

26. Predstavte si, ako vás pred vlastnými očami zabijú a potom do vás pračlovek napichá kusy ostrých krištáľov.

27. Predstavíte si pred sebou, ako vás zabíjajú hádzaním kameňov a potom vám z tela zoderú kožu kamením.

28. Predstavte si, ako vás pred vašimi očami zabijú a na čelo vám nakreslia znamenie ruky.

29. Predstavte si, ako vás pračlovek pred vašimi očami zabíja a vaše orgány rozmetá dookola a potom vám vytvorí nové orgány a medzi ne povkladá minerály.

30. Predstavte si, ako vás pred vašimi očami zabíjajú, potom vám vyberú orgány a dajú nové. Medzi nové orgány vám pračlovek vloží drobné živé hadíky.

31. Predstavte si, že vás pred vlastnými očami zabijú, znovu vyberú orgány a nahradia ich novými. Zároveň vám do hlavy dajú malého hadíka, toto spravia na vás mocní hadi.

32. Predstavte si, ako vás pračlovek mláti päsťou, až z vášho tela pred vami strieka krv a vyletujú z vás kosti.

33. Predstavte si pred sebou, ako do vás spravia otvor, vyberú vnútorné orgány a nahradia ich orgánmi pračloveka, ktorý vás zabil.

34. Predstavte si, ako vás pred vašimi očami zabíjajú, vyberajú vám vnútornosti a aj kosti. Potom vám tieto nahradia inými vnútornosťami a kosťami.

35. Predstavte si, ako o vás pred vašimi očami rozseknú hlavu a vložia do nej kameň, ktorý vám vyžerie celé vnútro a získate novú silu.

36. Pred vami vidíte pračloveka a okolo neho viacero bioenergetických obalov tvoriace celkovo aurický obal.

37. Pred vami vidíte pračloveka, do ktorého uderí blesk.

Pridaj komentár