Šaman

AKO TO ZAČALO
Už pred niekoľkými rokmi som sa začal zaoberať tým, že sa pokúsim preniknúť do sveta prastarých šamanských techník. V tej dobe som ešte nemal žiadne osobné skúsenosti a na knižnom trhu som nenachádzal ani vhodnú šamanskú literatúru. Zdala sa mi príliš beletristicky zjednodušená. Získal som zato pár knižiek o indickej joge a čínskych liečiteľských technikách. Našiel som tu základnú techniku pre ozdravenie a ovládanie ľudského tela, ako otĺkanie tela zväzkom vŕbových paličiek. Vlastnoručne som si takéto paličky vyhotovil a niekoľko mesiacov som sa po celom tele otĺkal. Otĺkanie pomáhalo na spevňovanie svalstva a detoxikáciu kostnej drene. Potom som si vyrobil zo zimnej hrubej ponožky vrecko naplnené fazuľou. Týmto vreckom som sa tiež dlhšiu dobu otĺkal a liečil si lymfatický systém. Vyskúšal som aj ďalšiu techniku – akupresúru a to je napichávanie stavcov chrbtice. Napichávanie som prevádzal tupým hrotom nožničiek. Bolesť po napichnutí som vyciťoval postupne v nervstve celého tela. Táto liečba ozdravuje miechu a nervstvo tela. Pokračoval som v napichávaní aj iných akupunktúrnych bodov po celom tele, tak isto som preciťoval vzniknutú bolesť v nervstve celého tela. Táto bolesť nakoniec končila vo veľkom mozgu. Vyskúšal som aj masáže pomocou rôznych druhov olejčekov. Robil som si aj horúce kúpele, pri ktorých som si vo vani čítal rôzne ezoterické knižky a popíjal horúce čaje. K týmto technikám som pridal aj liečbu pomocou kamienkov. Na kamienky som sa dlhé minúty pozeral a pokiaľ boli priesvitné, tak som ich pozerajúc držal proti svetlu. Kamienky som si na noc prilepoval leukoplastom na rôzne časti tela. Z kamienkov som si vyrábal aj jednozložkové homeopatiká, ktoré som si na noc kvapkal pod jazyk. Špeciálnu pozornosť som venoval aj liečbe pomocou meteoritu. Niekoľko rokov som ho každý deň nosil vo vrecku na retiazke. Venoval som sa aj intenzívne zberu liečivých byliniek. Tieto som aj pravidelne popíjal v čajoch. Neustále som počúval šamanskú hudbu. Keď som niektorú bylinku popíjal vo forme čaju, tak som sa snažil pociťovať jej účinok v tele a rozjímať nad ňou. Z byliniek som vyrábal aj rôzne druhy mastičiek. Tiež som sa nimi natieral a takto sa preliečoval. Z byliniek som si vyrábal aj rôzne druhy homeopatík. Dokonca som vo fajke s tabakom fajčil aj rôzne bylinky, napr. podbeľové listy a materinu dúšku. Pri vychádzkach prírodou som pojedal surové výhonky rastliniek a stromov. Vtedy som ešte netušil, že prechádzam základnými meditačnými technikami. Jednoducho som mal potrebu liečiť sa a tak som aj robil. V predchádzajúcom období som si študoval liečbu pomocou stromov a byliniek. Pracoval som aj v ekologických organizáciách na ochranu vtáctva a vodných zdrojov. To len poukazujem na silnú spätosť mojej osoby s prírodou. SKUTOČNÝ PRIENIK nastal knižkou od Mircea Eliade:ŠAMANIZMUS. Knižka je doslova nadupaná poznatkami o živote prírodných národov z celého sveta. Autor tejto knižky pozbieral všetky dostupne literárne zdroje v tej dobe. Sám mal prirodzené sklony k ezoterike, čo len zvýšilo hodnotu jeho knižky.. Autor v knižke opisuje, ako získavali šamani svoje schopnosti po celom vtedajšom svete. Zaoberá sa aj problematikou šamanskej iniciácie a duševného ochorenia u jednotlivých šamanských národov. V niektorých prípadoch mi výber adeptov šamanizmu pripadal až krute neľudský, ale tá doba bola jednoducho iná. V knižke je bohato rozobratá mytológia hlavne sibírskych národov. Našiel som tu aj detailný popis iniciačných techník šamanov u jednotlivých národov. Inšpirovala ma aj symbolika šamanského oblečenia a bubna. Ďalšia časť knižky sa špeciálne venuje vývoju šamanizmu v rôznych končinách vtedajšieho sveta. Skutočne som knižku mnohokrát prečítal a narobil veľké množstvo rôznych poznámok. Dnes je knižka už pracovne celá dopísaná a dokreslená. Priznám sa, že som niektoré šamanské prístupy akosi na začiatku nevedel pochopiť a spraviť z toho slušný meditačný systém prístupný pre dnešného človeka.. Našiel som tu podvedome inšpiráciu a to v tom, že sa musím najprv venovať nácviku rôznych duševných stavov, ktorými šamanskí adepti trpeli. Teda iniciácii pomocou spoznania a nacvičenia rôznych duševných stavov mysle. Tak som začal s nácvikom duševných porúch ako sú silné prejavy arktickej hystérie, epilepsie, schizofrénie a psychopatie. Bližšie si nájdete v PSYCHÉ ŠKOLE. Po mesiacoch a rokoch nácviku som znovu čítal hore uvedenú knižku a už som ju začal chápať akosi hlbšie. Dokázal som ju analyzovať na základe duševných chorôb, ktoré skrývajú v sebe rôzne fenomény. Obzvlášť ma zaujala oblasť získavania šamanských schopností. Iniciácia sa diala na základe určitej duševnej choroby, ktorú dokázal adept šamanizmu postupne pod dozorom dobrého šamana zvládnuť. Niet sa čomu čudovať, v tak ťažkých podmienkach Arktídy sa rodilo značné množstvo duševne chorých jedincov a jedinou šancou pre takto poškodených vtedajších ľudí bolo svoju chorobu zvládnuť a za ňou skryté schopnosti využiť pre členov klanu daného totemu. Na druhej strane aj klan potreboval tieto mimoriadne schopnosti k prežitiu v ťažkých podmienkach, kde jeden chybný krok často znamenalo okamžitú smrť. Šamanské schopnosti sa dali získať aj pomocou snov, ktoré dokázali vyriešiť rôzne konkrétne problémy, videnie budúcnosti. Bližšie si naštuduj v SNOVEJ ŠKOLE. Ďalšou možnosťou získania šamanských schopností boli aj takzvané zázraky ako prežitie úderu blesku, poštípanie hadom a iné záhadné okolnosti. Spadá sem napríklad prežitie klinickej smrti. Môžeme hovoriť aj o ďalšej možnosti získavania šamanských schopností a to dosť drastickými technikami ako bolo kruté fyzické týranie a doslova mučenie, pri ktorom mohli viacerí adepti prísť o život. Tak isto pitie jedovatých nápojov bol určitý druh zasvätenia a tiež nedovoliť adeptovi šamanizmu zaspať niekoľko nocí. Ja osobne som sa podujal na niektoré techniky. Absolvoval som horúce kúpele a neznesiteľne teplé sauny. Napichával som si niektoré miesta na tele a znášal bolesť až do stavu blaženosti. Popíjal som rôzne druhy halucinačných bylín v slabších koncentráciách. Inou možnosťou získania šamanských schopností sú pre dnešnú dobu rôzne druhy meditačných techník, ktoré sú založené na pestovaní sily imaginačných predstáv, napr. techniky vsugerovania si, že človeka zabili a potom vstal z mŕtvych. Tieto techniky sú popísané v PLAZMATICKEJ ŠKOLE. Aj tak to ešte nestačilo a zohnal som si ďalšiu knižku a to DEJINY PRAVEKU. A až tu som akosi začal chápať, že keď chcem preniknúť do šamanských tajomstiev, tak musím začať s nácvikom zvieracích prejavov vo vlastnej psychike. Pochopil som, ako vlastne vznikol zo zvieraťa dnešný človek – pomocou precíznejšieho využívania nástrojov, ktoré viedli k zmene vnímania čuchom na dominantné vnímanie zrakom. Nad obrázkom som jasne videl, ako sa laba zvieraťa mení na ruku pračloveka. Ako vzniká primitívne premýšľanie a uvedomovanie si, že pračlovek je druh človeka. Samozrejme, že som toto všetko vedel, ale iné je tieto veci prežívať pomocou meditácie a iné si o nich iba čítať. Tento postup ma potešil a pokračoval som v otváraní zvieracej psychiky. Rozhodol som sa, že si v noci budem do spánku nablikávať na priesvitnú fóliu pretlačené obrázky pravekých nástrojov a kresieb. Zároveň som v noci prerušovane počúval šamansky ladenú hudbu. Pripadalo mi to ako zasväcovanie adeptov šamanizmu, keď im niekoľko v nocí nedovolili zaspať. Ďalej som si niekoľko nocí narušoval spánok pravidelným budením. Teda nespal som hlbokým spánkom, ale plytkým zvieracím spánkom, keď chvíľu spím, ale zase som hore, teda neustále som dával pozor, čo sa deje okolo mňa. V tomto prípade som riskoval poruchu spánku a počas dňa ma chytal mikrospánok. Bližšie si nájdete v SNOVEJ ŠKOLE. Po týchto ťažkých zasväcovacích technikách sa mi postupne začala otvárať zvieracia psychika v mojej ľudskej psychike. Začal som v tej dobe študovať aj anatómiu mozgu, kde serióznym vedeckým výskumom bolo dokázané, že niektoré časti mozgu a tu sa nachádzajúce neuróny sú vývojovo staršie a teda zvieracieho druhu. Človek by prirodzene predpokladal, že odumreli a zostali iba mladšie časti. Tieto zvieracie neuróny sú rozmiestnené asi na trinástich dôležitých miestach v organizme. Bližšie naštuduj v RITUÁLNEJ ŠKOLE. V medicínskej literatúre sa spomínajú aj zvieracie časti mozgu súvisiace so zvieracími zmyslami. Napríklad limbický čuchový mozog. KONEČNE ZÁCHYTNÝ BOD! Skutočne došlo v tomto momente k získaniu fyzického záchytného bodu, od ktorého mohli začať seriózne meditácie vedúce k otvoreniu zvieracej psychiky a zvieracieho pohľadu na vonkajší svet.

Pridaj komentár