Ezoterik: Nik Douglas a Penny Slingerová
Knižka: Mystéria sexu.
Vydalo: Nakladateľstvo IKAR. Vydalo v roku 1995.
Distribútor: nezistený
Obrázky: použité z knižky

Túto knižku som si kúpil pred mnohými rokmi a bol som skutočne rád, že sa na našom trhu objavila knižka pojednávajúca o východnej sexualite. Dovtedy som mal možnosť dostať sa ku knižkám, ktoré sa zaoberali ľudskou sexualitou hlavne z medicínskeho hľadiska. Bol to prevažne pohľad sexuológa a ten bol zameraný hlavne na skúmanie a pochopenie sexuálnej defektnosti. Knižku som si mnohokrát prečítal. Jednotlivé techniky a návody som cvičil hlavne v predstavách. Niektoré techniky prenikli aj do môjho sexuálneho života. Dokonca som si z knižky povystrihoval mantrické obrázky a používal som ich k meditačným účelom. Intuitívne som k týmto obrázkom pridal chemické vzorce. Nevedomo som prepájal sexuálne predstavy na tvorbu sexuálne ladených bioenergií. Knižka je rozdelená na tri samostatné časti. V prvej časti sa autori zamerali na uvedomenie si sexuality toho, kto sa chce venovať transformácii všetkého, čo charakterizuje jeho sexuálnu podstatu. Vidieť tu snahu naviesť čitateľa na cestu zo západného medicínskeho prístupu k sexu na východný meditačný prístup. Teda spraviť z vlastnej sexuality niečo viac, ako rozmnožovací a vybíjací princíp. Napríklad v hinduizme dosiahnuť stav trvalej blaženosti, alebo v budhizme sa sexualita transformuje na určitý druh premýšľania v sexuálnom zrušení. Knižka vám v tejto časti umožňuje skúmať vlastné sexuálne prejavy a pochopiť ideu, že sex je tá najhlbšia podstata, ktorou sa vysvetľuje vznik všetkého. Váš svetonázor sa stane sexonomický. Tu si môžete začať transformovať svoje predstavy na celý svet. Teda pokúsite sa pozerať na vznik všetkého ako na spojenie muža a ženy. Keď chcete niečo vysvetliť, tak to vysvetľujete slovami muž a žena splodili v stave zamilovanosti a lásky všetko okolo nás. Vnútorný postoj je preladený na pocit, že mužské a ženské božstvo sa neustále miluje a tak vznikajú všetky nové veci. Opýtate sa, prečo vonku prší a v tom momente sa vo vašej mysli vynorí predstava, že to prvý muž a prvá žena plodia svoje dieťa v podobe dažďa. Keď si kúpite liter mlieka, tak je to nektár tečúci z lásky prvého muža a ženy, takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Z hľadiska psychoanalýzy ide o stav mysle, ktorá je neustále sexuálne naladená na príjemné zrušenie. Priamo v hinduizme všetko stvoril prvý muž Brahma a tento tvorca sexuálneho zrušenia je obojpohlavná bytosť bez prvkov dualitného myslenia chápaného v kontexte: buď žena, alebo muž. Takéto delenie tu nemá zmysel. Tento sexuálny mýtus hovorí o neduálnom chápaní sexuality. V duálnom európskom systéme táto prajednota muža a ženy chýba. Teda pri meditácii sa muži aj ženy musia cítiť ako obojpohlavný BRAHMA.V hinduizme symbolická predstava Brahmu ako dieťa najlepšie vystihuje stav obojpohlavnosti. Bez tohoto postoja sa nedá vlastne indická sexualita poriadne cvičiť. V tomto stave si vy BRAHMA uvedomujete vlastné sexuálne telo, jeho povrch, vzrušenie prejavujúce sa v sexuálnych bioenergiách. Ako BRAHMA si uvedomujete svoje sexuálne predstavy a túžby. Aj ja sa domnievam, že každý muž alebo žena nie je po psychologickej stránke čisto mužský alebo ženský fenomén. Z hľadiska psychologického je lepšie sa na žijúceho jedinca pozerať ako na objekt s určitým percentom mužských a ženských vlastností. Teda hinduistická predstava človeka je psychologicky dobre prepracovaná na rozdiel od európskej alebo budhistickej predstavy. Aj budhistická predstava je už dualistická a delí ľudí na mužov, ženy a deti. To, čo v tejto časti autorom chýba, je jasnejšie formulovaná európska predstava sexuality a prechod do hinduistickej predstavy o sexualite a pohlaví. Tento nedostatok má za následok, že z ezoteriky človek skĺzne nebadane do roviny spríjemňovania si sexuálneho života. Táto rovina je u meditujúcich najčastejšie prijímaná. V druhej časti sa autori knižky vydávajú ešte ďalej a snažia sa preniesť príjemné erotické ladenie a vzrušenie na všetko okolo nás. Na čokoľvek sa pozriete, tak to musí vytvárať jemné sexuálne vzrušenie. Takáto transformácia nie je jednoduchá záležitosť. Musíte to zároveň robiť ako žena aj muž. Ku všetkým dookola sa musí pridať sexuálna emócia muža aj ženy zároveň. Dobre vieme, že sexuálne vzrušenie u žien a mužov vzniká pri pohľade na druhé pohlavie a u tohoto pohlavia na určité fyzické partie. V cvičeniach je treba dosiahnuť, aby vás rovnako vzrušovali všetky časti na druhom pohlaví, ale aj na vašom vlastnom fyzickom tele. Rovnako vzrušujú mužské, ale aj ženské partie. To by sa dalo nácvikom dobre zvládnuť. Príjemne je ešte dosahovať stav sexuálneho vzrušenia, dotykom a pohľadom na pekné veci. No problémy nastávajú, keď vás majú vzrušovať nepríjemné a odporné veci. Napríklad umelohmotná fľaša a zvuk vysávača. Z hľadiska psychoanalýzy môžeme hovoriť o absolútnom fetišizme, kde vás bez rozdielu zrušuje alebo erotický nalaďuje všetko bez výnimky. Autori neupozorňujú na závažnosť tejto zmeny v psychike človeka. Fetišistické prvky má každý z nás, ale nie v takomto rozsahu. V tretej časti autori zachádzajú až na dno sexuality a snažia sa myseľ meditujúceho trasformovať do stavu pohlavného splynutia so všetkým. V tomto prípade všetky objekty a veci okolo seba považujete za pohlavné orgány v stave orgazmu a ejakulácie. Tieto cvičenia dovádzajú cvičiaceho do trvalého stavu orgastickej blaženosti, ale aj určitej apatie, ako pri užívaní niektorých drog. Zároveň myslieť v tomto stave je tiež náročná záležitosť. To už patrí do budhizmu. V knižke si nájdete veľa techník na spríjemnenie svojich sexuálnych radovánok. Celkovo autorom tejto knižky chýba dostatok profesionality, ale aj praktických skúseností. To cítiť v akomsi sexuálnom chaose, ktorý vyviera zo samotných autorov tohto pokusu o dosiahnutie východnej sexuality. Absolútny nedostatok je, že sa v tejto knižke nevenujú zvieracej sexualite. Výborné je v tejto knižke množstvo citácií zo starých východných textov, ktoré budem musieť ešte osobitne meditovať. Čo na záver dodať, lepšie nejaká knižka ako žiadna. Pre začiatočníkov ju vrelo odporúčam.

Pridaj komentár