Tento príspevok sa zaoberá problematikou snov k emóciám, ktoré prejavujeme počas dňa. Snažím sa tu nájsť vhodné usmernenie vlastných emócií.Túto problematiku som už niekoľkokrát rozoberal hlavne v Snovej škole. Keďže som sa s emocionalitou v poslednom čase stretával akosi častejšie, tak sa mi podarilo prehĺbiť svoje skúsenosti. Tak isto začínam experimentovať, ako ovládať vlastné emócie a zároveň ich využiť vo svoj prospech. Pre vás môžu byť zaujímavé aj niektoré konkrétne prípady rôznych emocionálnych stavov. Jedná sa o ženu, ktorá keď dostane dobrú a veselú náladu, tak sa „rozbesní“ a nevie v priebehu niekoľkých hodín s emóciou dobrej nálady prestať. Táto veselá a šibalská nálada robí problémy hlavne vtedy, keď treba prechádzať z usmiatosti do vážnosti. Spoločnosť sa zabáva a zrazu prejde do vážnej témy a daná osoba sa uškŕňa ďalej. To samozrejme pôsobí čudne a rušivo. V inom momente sa dotyčná osoba rozhnevá a hnev pretrváva znovu dlhšiu dobu. Takáto osoba chodí ako fúria a všade soptí. U inej osoby emóciu radosti a slasti spôsobovali nielen veselé, ale aj vážne podnety. U tejto osoby prichádzalo k nesprávnej emocionálnej reakcii. Tieto dva prípady uvádzam iba ako naladenie na problematiku emócií. Teda ide o emócie strachu, hnevu, smútku, agresie. Keďže v rámci Silvovej školy cvičíme snové techniky, tak som sa veštecky zameral na meditujúcich s cieľom zistiť, aké emócie sa najčastejšie dostávajú do ich snových procesov a ako ovplyvňujú celkovo to, čo sa sníva v podobe snových symbolov. Zistil som, že akýkoľvek silný emocionálny prejav prechádza do snov a ovláda ich. Z toho pre mňa vyplýva, že treba mimoriadne pozorne strážiť emócie a prestať prejavovať akékoľvek emócie na niektoré podnety. Keď sa napríklad hnevám, rozčuľujem, nadávam alebo s nadšením hovorím o dnešnej ekonomickej situácii, tak budem v noci tieto situácie prežívať znovu v podobe snov. A to je skutočne zbytočné. Budem sa snažiť emócie či už negatívne, ale hlavne pozitívne pridávať k tomu, čo potrebujem vyriešiť a dosiahnuť. Odteraz budem pracovať na novom mentálnom programe viazania pozitívnych emócií dôsledne na moje zdravie, šťastný osud a ezoteriku. Na iné podnety sa postupne pokúsim emocionálne nereagovať či už v dobrom, alebo v zlom. Budem dodržiavať postoj ľahostajného človeka. Ale na druhej strane budem emocionalitu dynamicky nasadzovať na veci, ktoré chcem dosahovať.Nácviku usmernenia emócií sa budem venovať pravidelne a dlhodobo hoci niekoľko rokov a to preto, aby som si v hlave vytvoril stabilný návyk, ktorý automaticky priradí emócie k tomu, čo ma prioritne zaujíma a chcem, aby dominovalo v snoch. Nebude jednoduché svoje emócie takto presmerovať k určitým cieľom.

Pridaj komentár