Meditácie a vzájomné prepojenie na vhodnú pozíciu a vhodný žiarič, ktorý si meditujúci zhotoví k určitému druhu rozjímania.
Pravidelne sa venujem či už samostatne, alebo v určitej skupine meditujúcich nácviku rôznych duchovných cvičení. Základom väčšiny týchto cvičení je pozícia v sede na stoličke. Od meditujúceho sa vyžaduje, aby dokázal aspoň dve hodiny nehybne sedieť v kľude. K meditácii je potrebné vedieť meditovať so zatvorenými očami. Niektorým meditujúcim môže robiť problém jednak nehybne sedieť a často aj dokázať zatvoriť si oči a so zatvorenými očami vo vnútri svojej mysle cvičiť. Ďalším dôležitým prvkom všetkých meditačných techník je ovládanie anatómie fyzického tela. Tu je potrebné určité elementárne vzdelanie zo základov zdravovedy. K tejto požiadavke treba pridať ďalšiu požiadavku a to je schopnosť sa koncentrovať do oblasti vnútorných orgánov, svalov a kostí vo vlastnom tele. Je potrebné sa naučiť koncentráciu vytvoriť a potom aj uvoľniť. Koncentráciu treba vedieť presúvať z jedného miesta na druhý cez nervovú sústavu. K meditácii je potrebné aj vybavovanie si niektorých stavov zo spomienok a ich sugeratívne rozvinutie až do stavu reálneho fungovania. Teda potrebujeme sa naladiť napríklad na svet zvierat, tak musíme vedieť tieto spomienky vytiahnuť a rozvinúť do pocitu, že sme sa skôr skutočne vrátili do sveta zvierat. K meditácii je potrebné ovládanie a manipulácia s vlastnými bioenergiami, ktoré sa v tele meditujúceho spontánne tvoria. Tu je vhodné si spraviť kurz Reiki a stať sa senzibilom, ktorý cíti svoje bioenergie a vie s nimi vhodne manipulovať. Toto sú základné požiadavky na meditujúceho, ktorý chce niečo v oblasti meditačných cvičení znamenať. K týmto základom sa dajú už pridávať rôzne špeciality, ako je vhodná pozícia tela, rúk a nôh pri meditácii. Teda zasadnete si do základnej meditačnej polohy a to je nesporne sed na stoličke. Uvedomíte si, čo budete meditovať a pokúsite sa upraviť polohu tela, rúk a nôh tak, aby čo najúčinnejšie podporovali meditačné cvičenia. Aby ste mohli tento meditačný prvok intenzívne využívať, je potrebné precvičiť si základy jogy, Čikungu, prstových módov a metód šamanských tancov. Je vhodný jednak fyzický nácvik, ale aj mentálny nácvik v predstavách. Ďalšou možnosťou je využitie rôznych druhov žiaričov, ktoré si meditujúci vyhotoví k danej meditácii a pre dané miesto. Na vytvorenie vhodného žiariča, ktorý by podporoval meditáciu, je potrebné mať viacero ezoterických schopností a to je vnímanie podložia a vnímanie bioenergetického tela meditujúceho. Žiarič alebo ovplyvňovač sa môže najčastejšie vyrobiť z papiera a medeného drôtika, kde papier je zvyčajne podložka a medený drôtik, sformovaný do vhodného tvaru, sa na papier prilepí.

Pridaj komentár