Individuálna meditácia

Tento príspevok pojednáva o nácviku zvláštnych schopností a nácvikom fantómových bolestí. Tento nácvik otvára schopnosť komunikácie s informačnými poliami zomierajúcich, mŕtvych ľudí a zvierat. Na začiatok upozorňujem každého, kto sa vydá na cestu špiritistu, že musí počítať s tým, že jeho psychické správanie sa bude radikálne meniť a bude si musieť zvyknúť na trvalú prítomnosť informačných polí mŕtvych ľudí a zvierat. Nie je naozaj jednoduché naučiť sa čistiacim technikám. Jednoducho po odcvičení fantómových bolestí sa stávate objektom, o ktorý môžu mať záujem rôzne mŕtve duše a ich informačné polia. Ďalej cvičeniami fantómových bolestí vytvárate bioenergetické kanále so žijúcimi špiritistami a vystavujete sa vplyvu duší, ktoré sa usídlili vo fyzicky žijúcich telách špiritistov. Títo duchovia dokážu vytvárať zvláštne bioenergetické objekty a vedia vám ich opakovane posielať a takto vás ovplyvňovať. Musíte mať božskú trpezlivosť, aby ste si vytvorili magickou ritualistikou mechanizmus na likvidáciu týchto objektov. Základom likvidácie je bioenergia krvi, mazutu, uhlia a iných látok. V špiritisticky ladených ľuďoch sú umiestnené duše mŕtvych ľudí alebo zvierat a s nimi aj informačné polia toho, čo prežili a čo počas života robili. Môj prieskum preukázal, že špiritisticky ladení ľudia jednoznačne vyvolávajú stavy deštrukcie vlastného života, ale aj života svojich najbližších. Preto cvičený špiritista sa musí naučiť techniky, pri ktorých dokáže skontrolovať, aké duše má vo svojom bioenergetickom tele a dôsledne ich z tela likvidovať. Teda stali ste sa špiritistom, ale zároveň nemáte dlhodobo vo svojom fyzickom tele ani v aurickom tele okolo fyzického tela žiadneho mŕtveho ducha. Na to sú špeciálne techniky, ako sa mŕtvych duchov zbavovať a zároveň ich likvidovať. Ďalší problém je, že keď sa do tela špiritistu dostaví mŕtva duša, tak táto mŕtva duša k svojej existencii potrebuje vašu bioenergiu, čo dlhodobo môže nepriaznivo pôsobiť na celú nervovú sústavu. Tu treba vytvoriť pomocou nácviku reiki systému techniku sťahovania bioenergie z iných prírodných a ľudských zdrojov. Treba mať na pamäti morálnu stránku bioenergetického upírstva. Berte tam, kde sú prebytky bioenergie. V takomto prípade to na daný objekt pôsobí ozdravujúco. Keď sa stanete cvičením fantómových bolestí špiritistom, tak vás čaká ďalšie prekvapenie v podobe pravidelných návštev mŕtvych duší, ktoré zomreli s nejakým želaním. Vyzerá to asi takto: cestujete na dovolenku a prechádzate okolo cintorína. V určitom momente zacítite , že vám čosi odoberá bioenergiu. Musíte sa sústrediť a začať komunikáciu s mŕtvou dušou. Tieto duše majú rôzne požiadavky, ktoré musíte splniť, ináč vás neopustia. Napríklad mŕtva duša sa chce vyspovedať a dostať od vás odpustenie. Keď intenzívne meditujete, tak vám mŕtva duša chce odovzdať svoje skúsenosti. V tomto prípade si stiahnete poznatky mŕtvej duše do svojich pamäťových záznamov. Môže vás kontaktovať aj duša zavraždenej osoby a žiadať, aby ste pomohli objasniť jej smrť. V tomto prípade mŕtvu dušu napojíte na osobu, ktorá by mohla pomôcť. K špiritistovi prichádzajú duše napríklad pri pozeraní televízie. Ide seriál z Afriky a vy môžete počítať s tým, že vás bude kontaktovať mŕtva duša miestneho šamana. Na tieto návštevy si treba zvyknúť. Na druhej strane ten ezoterik, ktorý neovláda prax špiritizmu ,je iba ezoterický teoretik. Iba ten, kto praktizuje špiritizmus, je aj ezoterický praktik. Zomierajúci a mŕtve informačné polia sú základom mnohých techník. Zomierajúci človek, ktorý mal aspoň aké také veštecké schopnosti, vám v okamžiku prevedie dobrý veštecký výkon. Duše tých ezoterikov, ktoré dodýchali, dokážu počas 6. minút vymazávať nepríjemné a nežiadúce zážitky v spomienkach človeka. Bioenergia zahnívajúcich tiel mŕtvych je zdrojom liečivých bioenergií. Bioenergia okamžite zabitých zvierat je napríklad základom starých techník reiki liečiteľstva. A aj také fenomény ako je zhmotňovanie objektov z tela ezoterika má korene v špiritizme. Nejde tu o úlet a nereálnosť. Ešte dnes žijú ezoterici, ktorí produkujú určité fyzické objekty zo svojho tela. Do tejto kategórie budú patriť podľa všetkého aj filipínski liečitelia. Teda jednoznačne možno konštatovať, že špiritizmus je základom praktických ezoterických schopností. Zvážte veľmi dobre, či máte na túto oblasť ezoteriky a či dokážete nacvičiť bezpečnostné techniky na prácu s mŕtvymi informačnými poliami.

Pridaj komentár