Tento príspevok je trochu neštandartný a pojednáva o psychickej poruche, ktorá sa prejavuje tvorbou silnej bioenergie podobnej čakrovému systému.

Pokračoval som v terapiách u ľudí, ktorí trpia migrénami. Postupne som zisťoval, že tento stav sprevádza zaseknutie jedného sexuálneho obrázku v podobe spomienky. Tento proces sa deje v mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Tu mozoček za neznámych okolností vyberie a zasekne jeden sexuálny obrázok a podrží ho mimoriadne dlho. Často ide o hodiny a v extrémnom prípade aj o dni.

Skúste si sami spomenúť na nejaký sexuálny výjav a tento v obrazovej podobe podržať aj 15 minút. Pokiaľ ste dostatočne senzibilne citliví na tvorbu a presun vlastnej bioenergie zistíte, že v určitej časti vašej nervovej sústavy sa na končekoch nervov roztočí silná bioenergia v podobe energetického disku. T

áto sexuálna bioenergia môže byť poriadne silná a keď zotrváva na jednom mieste, tak časom túto oblasť poškodí. Teda pri liečbe migrény sa používa terapia založená na tom, že daná osoba si v začiatku migrény začne predstavovať iné sexuálne výjavy. Táto technika uvoľní migrenózny volt a presunie ho do inej časti nervovej sústavy. Keď migrenózny volt beží už niekoľko hodín, tak sa dá len ťažko z daného miesta výskytu posunúť na iné miesto. V takomto prípade pomáha akupresúra tlakom prstov na svalstvo, prípadne akupunktúra.

K tomu treba nájsť vhodné sexuálne predstavy rôzneho druhu. Tu je trochu problém, lebo často ide o sexuálne predstavy spadajúce do sexuálnych úchyliek. Toľko asi o migréne a možnosti jej zvládania. Nám tu ide o nácvik sexuálnych čakier. V takomto prípade vytvárate na dlhšiu dobu v predstave rôzne sexuálne predstavy a skúmate hlavne na sebe, kde bioenergia zájde, v ktorej oblasti sa usadí.

Týmto skúmaním a zapisovaním si sexuálnych obrázkov zisťujete, ako presúvať tieto sexuálne čakry. Pri tomto nácviku treba byť dostatočne opatrný, lebo je potrebné vyvolať migrenózne stavy a tieto stavy aj dostatočne zvládnuť. Každého upozorňujem, že unáhlené cvičenia, nedôslednosť môžu priniesť rozsiahle nepríjemnosti. No napriek tomuto riziku zverejňujem aj túto techniku, lebo môže pomoc ľudom trpiacim migrenóznymi stavmi. Preto tieto cvičenia sú vhodné práve pre tento typ meditujúcich.

Pridaj komentár