Tento príspevok pojednáva o spôsobe nazerania sa na svet ako malé dieťa do 10 rokov. Je to vývojové obdobie pračloveka, keď okolitý svet vníma ako spolužitie Božstiev a pračloveka. Pračlovek sa chce podobať týmto božstvám. Tu sa často hovorí, že bohovia nás všetko naučili. To nie je celkom pravda. Pračlovek sa snaží vyzerať ako bohovia, ale jeho samotný život toto napodobňovanie dáva do praktickej podoby. Bohovia dávajú inšpiráciu, pračlovek sa opičí a reálne potreby praxe menia božské inšpirácie na praktické veci.V Čikung škole si postupne meditáciami otvárame zvierací spôsob konania a zároveň sa prebúravame do psychických stavov prírodného človeka. Postupne zisťujeme, že pračlovek vníma svet iným spôsobom. Keď sa koncentruje pračlovek na určitý objekt ako je strom, skala alebo jaskyňa, tak zároveň s objektom vníma aj jeho určité bioenergetické vyžarovanie. Zároveň svojou mysľou formuje predstavy určitých postáv alebo dejov, ktoré sa odohrávajú v objekte, na ktorý sa pračlovek koncentruje. Táto jeho detská myseľ vníma danie v daných objektoch ako určité druhy postavičiek. Tento druh vnímania mu dovoľuje vidieť svet ako spolužitie s bytosťami, ktoré dostávajú názov božstvá. Toto vnímanie sa vzťahuje na všetky druhy prírodných objektov ako sú stromy, rastliny, zvieratá, samotný pračlovek, oheň, voda, vzduch, zem, minerály a určité miesta. V náboženskej teórii sa božstvá z týchto prírodných objektov pomenúvajú ako prírodné božstvá. Ide o nižšiu formu náboženského života a vnímania božieho sveta. Nech vás neprekvapuje rozmanitosť vnímania postavičiek božstiev u jednotlivých národov. Každý národ, ale aj jednotlivec svet božstiev formuje a vníma individuálne. Vnímanie prírodných božstiev sa najlepšie odzrkadľuje v šamanovom oblečení a v kresbách na kamenných skalách. Vyššia forma náboženskej praxe je vnímanie božských postáv z takzvaných posvätných predmetov vyrobených alebo získaných pri ťažbe alebo kutaní jaskynných priestorov. Napríklad, keď takýmto prírodným spôsobom komunikujete s veľkým čiernym smolincom, ktorý uctievali starí etruskovia, tak doslova vidíte rímskych bojovníkov a ich bojové vybavenie. Celkovo božstvá smolinca sú naladené bojovne. Ide teda o božstvá vojny. Vtedajší človek takto vníma dianie v smolinci. Keď sa sústredíte do stromov, tak takýmto spôsobom vnímate postavy a oblečenie starých šamanov. Je to iný spôsob vnímania reality, ako sme naučení v dnešnej dobe. Takýmto štýlom vnímania by sme si mohli vytvoriť aj božstvo napríklad internetu alebo mobilu. V hinduizme sa uctievajú schránky trilobitov. Keď sa do nich vcítite detským spôsobom, tak tu vnímate postavu ženy, ktorá má množstvo rúk. U vyšších foriem náboženstva sa takýmto spôsobom zasústredíme na všetko dookola, čo poznáme. Dnes už do tohoto vnímania musíme zahrnúť aj makrosvet v podobe kozmického priestoru, ale aj mikrosvet v podobe častíc antihmoty. Keď sa takto sústredíme na všetko, čo človek vytvoril a preskúmal, tak dostaneme to, čo väčšina náboženstiev nazýva BOH. Dostaneme v dnešnej dobe podobu postavy, ktorá je za ruky a nohy uviazaná v korune stromu. Nápadne sa to podobá predstave ukrižovania osoby na drevenom kríži. Táto predstava dominuje skoro vo všetkých náboženstvách, ktoré pochopili a vnímajú dnešnú realitu. Napríklad v stredoveku vnímali všetko okolo seba v podobe starca s pastierskou palicou. Tiež išlo o predstavu BOHA a jeho formu v tej dobe. Keď zájdeme do doby rozkvetu egyptskej ríše, tak BOHA vnímali ako postavu ovinutú hadom. Budhisti v dnešnej dobe vnímajú všetko okolo seba ako tri budhove postavy. V dobách stredoveku vnímali všetko okolo seba ako postavu jedného budhu. V dobách rozkvetu egyptskej ríše vnímali okolitú realitu ako budhu so sloňou hlavou. Zaujímavé by bolo načrtnúť, ako bude vyzerať univerzálne božstvo tak o sto rokov. Možno to bude postava diabla s rožkami.Teda BOH je stav, keď vnímame všetko okolo seba. Ďalšia hierarchia božstiev je odvodená od určitých úsekoch kozmu. Napríklad naša slnečná sústava má božstvo v podobe kruhu v spodnej časti so strieborným výsekom. Každý to môže vnímať trochu inak, je to celkom prirodzené. Božstvo Zeme je napríklad palica obmotaná hadom. Čo sa týka sveta častíc a antihmoty, tak tu božstvo vyzerá ako holý muž sediaci na veľkom kameni. Je zrejmé, že určitá forma komunikácie medzi nami a božstvami je možná.

Pridaj komentár