Cítim sa dosť osamelo, a to aj keď som s ľuďmi. Neviem nadviazať také vzťahy, ktoré by ma napĺňali. Ostávam vo vzťahoch, ktoré mi nič nedávajú, čo ma unavuje. Neviem sa presadiť a obhájiť pred inými vlastné potreby. V poslednej dobe strácam orientáciu. Mám pocit, že chodím stále do kruhu a neviem sa pohnúť správnym smerom. Potrebovala by som nájsť svoju cestu a svoj „zdroj“, ale neviem ako.

Veštecky som sa pozrel do vášho podvedomia. Bohužiaľ, psychiku máte výrazne nestabilnú a je tu možné riziko straty kontroly nad sebou. Treba ovládnuť zvieraciu minulosť, ktorú si každý z nás nosí v sebe.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo skoro všetky orgány a systémy tela okrem žalúdka. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek žalúdka ako u 60 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je blokované. Bunky sa bránia stresu. Drobné zápalové procesy, teda mikrozápal. Príčinou je váš psychický stav.

Psychický stav
Aurický obal je príliš vzdialený od fyzického tela a tak isto podvedomé obaly. Už teraz je potrebný psychiater a tabletková liečba, rozsiahle psychoterapie. Máte neštandardnú psychiku a riziko treba brať vážne.

Povaha
Psychické prejavy idú z brušného mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev. Takíto ľudia sa viac riadia pudmi a menej rozumom, logikou a silou vôle. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá si myslí, že ľudia sú zvieratá a vy ste dominantná samica, ktorú musia poslúchať.

Sexus
Sexus povahy je usadený v brušnom mozgu. Charakterizuje to obrázok gorilieho stáda a zvieracích prejavov. Slabá rozumová kontrola nad svojimi prejavmi. Sexuálne podvedomie. Celková vzrušivosť: existencia ako gorilie stádo. Povrchová vzrušivosť: svet opíc. Pohlavná vzrušivosť: ruja goríl. Citová vzrušivosť: svet zvierat. Celkovo riziková oblasť, možnosť straty kontroly nad sebou a vyplavenia zvieracej psychiky.

Stav obalov podvedomia
V 12. roku ste dostali do seba podvedomé obaly, ktoré obsahujú určité informácie. Túžby obal obsahuje informácie o tom, ako sa stať gorilou a žiť v prírode. Obal mozoček obsahuje informácie o svete goríl. Rodostrom obal obsahuje túžbu osoby, ktorá v zoo doslova žila s gorilami a cítila sa ich súčasťou. Zviera obal obsahuje záznam o živote goríl. Eros obal obsahuje všetko o gorilách. Šaman obal obsahuje gorilí hnev. 7 obalov spolu obsahuje všetko o živote opíc a ľudoopov.

Aura obal
Aurický obal okolo vášho tela vytvára kužeľovité útvary nabité spomienkami mŕtvych goríl zo sveta spomienok mŕtvych zvierat. Aj vo vnútri tela je veľa spomienok už nežijúcich goríl, čo vás ťahá do života zvierat.

Embryonálny vývoj
Vnímať, že počas vývoja ste boli dlho vo zvieracom štádiu a ľudské štádium bolo slabo zbudované. Aj vaša matka mala podobné psychické stavy.

Astrológia 6. neurónových oblastí
Skúmam neuróny v týchto oblastiach. Všade vnímať slabo zbudovaný výchovný program k ľudskosti a presakuje správanie zvieracie. Riziko možnej straty ľudského ega je tu výrazné.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. V snoch nedokážete presadiť svoj ľudský faktor, gorilie pudy prevládajú.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď budete posilňovať ľudské rozmery bytia a zvieracie správanie dostanete pod kontrolu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.