Upratovanie priestoru vlastného duchovného vnútra. Odstraňovanie blokov k zmene. Programovanie nových zmien a okolností. Magické upratovanie prírodného vedomia v ezoterikovi. Praveké upratovanie stavov tranzu v duši ezoterika. Upratovanie vo zvieracej psychike ezoterika a kontrola stavu pudov. Precvičovanie všetkých doterajších zasvätení. Zdokonaľovanie zasvätení cez klinickú smrť a to sugeratívne. Zdokonaľovanie zasvätení cez zápisy v magmatických poliach Zeme. Zdokonaľovanie zasvätení cez chémiu tukového orgánu. Celkové dynamizovanie zasvätení do vedomia prírodných šamanov. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Ako to už chodí, tak aj oblasť šamanského vedomia má svoj zákonitý vývoj a preto aj tu dochádza k zmene. Budeme sa viac venovať precvičovaniu základov zasvätení ako doteraz. Zasvätenia sme doteraz používali ako naštartovanie vhodného stavu, no teraz budú samotné zasvätenia zdokonaľované samostatne.

Predtým sa každý ezoterik vnútorné očistí od nežiaducich psychických prejavov. Najprv vo vedomí dnešných ľudí, ktorí vedia čítať, písať, premýšľať. Teda klasické ľudské vedomie najčastejšie uložené v strednom mozgu, ktorý je v strede hlavy a má veľkosť malého holubacieho vajíčka. No dnešní ľudia môžu byť usadení aj v ďalších 5. neurónových oblastiach: v šedej kôre veľkého mozgu, v mozočku v zadnej časti hlavy, v mieche v chrbtici a v gangliách pri orgánoch tela. Sústredíte sa na nepríjemné a nežiaduce spomienky. Na diaľku sa napojíte na osoby, ktoré zomierajú a vchádzajú do stavu klinickej smrti. Ich energie na základe prosby vtiahnete do seba a neželané spomienky uzavriete do malých bodiek. Nie že by ste na tieto spomienky zabudli, ale budú menej aktívne a budú sa objavovať v zmenenej podobe. Potom sa na diaľku napojíte so súhlasom daných osôb, predstavujete si rozumné veci, ktoré máte do budúcna zvládnuť, silne ich aktivizujete a posilňujete silu vôle.

Tak isto prekontrolujete obaly podvedomia, ktoré ste dostali v 4. a v 12. roku života a to tak, ako ich opisujem vo vešteckých výkonoch podvedomia.

Potom prejdete do vedomia prírodných ľudí – šamanov. Teda nasugerujete si a spomeniete, ako neviete čítať, písať a premýšľať dnešným spôsobom. Stotožňujete sa s prírodou a cítite sa ako strom alebo niektoré zviera z prírody. Tento pocit máte v šiestich neurónových oblastiach, ale najlepšie v mieche, ktorá je typická pre prírodné vedomie šamanov, ktorí myslia magicky v rôznych druhoch rituálov. A nastupuje čistenie pomocou magických rituálov od rôznych objektov vytvorených živými ľuďmi v prírodnom vedomí. Od objektov zo sveta info polí mŕtvych ľudí a zvierat. Tu sú spomienky ľudí po ich smrti. Vraciate ich tam cez sugeráciu klinickej smrti vo veľkom mozgu. Tak isto sa očisťujete od zápisov v magmatických poliach Zeme cez hormonálne žľazy v tele. Očisťujete sa aj od predstáv ľudí vo vešteckých výkonoch cez mozoček a stredný mozog tak, že si silne predstavujete seba, svoje ego a svoje životné ciele. Očisťujete sa od objektov špiritistov a to špeciálnou ritualistikou.

Potom smerujete do vedomia pravekého človeka, ktorý dokáže monotónne robiť iba jeden druh činnosti. Kontrolujete, aby ste sa dokázali natranzovať na nejaký druh dôležitej činnosti vo svojom živote.

Potom sa posuniete do vedomia zvieracieho, ktorého centrum je brušný mozog. Prekontrolujete rôzne základné pudy ako pud obživný a v akom stave je, potom pud ovládania a obsadenia teritória, pud sebazáchovy a sily ega. Teda chuť žiť a dosahovať životné ciele. Pud skrášľovací. Pud starostlivosti a spolčovania sa. Všetky sú pod kontrolou a nevykazujú extrémne ukazovatele, ako prílišnú agresivitu alebo pasivitu.

Vyčistili ste sa a upratali svoj duchovný priestor a môžete sa venovať zasväteniam. Nahodíte si znovu prírodné vedomie a blokujete presun do ľudského vedomia, pravekého vedomia a zvieracieho vedomia. Všetky zasvätenia boli realizované do vedomia prírodných ľudí a nikam inam. Ani to vlastne nejde. Magickým rituálom sa dá z jednej osoby na druhú previesť zasvätenie iba magicky a to z vedomia zasväcovateľa, ktorý je v prírodnom vedomí ako zasväcovaná osoba. A práve zasvätená osoba, keď chce aktivizovať zasvätenie, musí si nahodiť prírodné vedomie. Potom môže odtlačok schopností historických zasväcovateľov aktivizovať a použiť bez toho, aby mnoho rokov niektoré systémy cvičila. Zasvätenie spustí predstavou alebo spomienkou zo zasvätenia a nemontuje sa do bežiaceho procesu, ale iba nepriamo ho podporuje.

Precvičili sme zasvätenia do 6. neurónových oblastí, zasvätenia Silva blikajúce a kmitajúce, znakové zasvätenia do mozočku, zasvätenia prepojenia reiki mysle s magmatickým jadrom Zeme, zasvätenia liečiteľské, zasvätenia do aury cez sexuálne energie, zasvätenia veštecké, zasvätenia anjelské, zasvätenia pyramidálne, stigma, kozmos, mandala a hypnóza.

Snažil som sa každej osobe veštecky kontrolovať priebeh spustenia spomienky a odtlačku v mozgu. Prípadne som dotyčnej osobe obnovil a posilnil zasvätenie. Dbal som o to, aby zasvätené osoby nezasahovali do priebehu aktivizácie zasvätenia, aby nebehali do ľudského vedomia a nepadali do vedomia pravekého a zvieracieho.

Zároveň prišlo k posilneniu zasvätení a to tak, že ku každému zasväteniu sa pridal sugeratívny stav uverenia v klinickú smrť. To sa v šedej kôre veľkého mozgu preskupia neuróny, vytvorí sa zvláštny energetický obal a je otvorený kontakt do sveta mŕtvych. Zasvätené osoby sa ako fotograf napájajú na info polia mŕtvych, ktorí podporia ich zasvätenie.

Zároveň sa v prírodnom vedomí pomocou magických rituálov napájajú na zápisy o živote ľudí a zvierat v magmatických poliach ľudí a zvierat. Realizujú to cez hormonálne žľazy. A tiež zatiaľ iba ako turista s fotoaparátom. Všetko posilňuje každé zasvätenie.

Nasleduje tretia činnosť a to je prepojenie zasvätenia na chémiu tukového orgánu. Teda začať vyrábať v tuku chémiu, ktorá podporuje proces vychádzajúci zo zasvätenia. Je tu snaha neničiť vnútro organizmu extrémnymi výkonmi priamo v orgánoch a hormonálnych žľazách tela.

Pridaj komentár