Kabala a jej vhodné uplatnenie do ezoterickej praxe. Každý si robí svoju kabalu. Znaky a geometria v ľudských hlavách. Znaky a geometria v magmatických poliach. Znaky vo svete mŕtvych informačných polí. Rôzne prístupy ku znakom.

Pokúsil som sa lepšie si uvedomiť, čo sme vlastne dosiahli v oblasti kabalistickej ezoteriky. V prvom rade som si uvedomil, že kabala je vnímanie sveta a konanie na základe znakov. Kabalista je osoba, ktorá je svojou psychickou aktivitou trvale usadená v mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým mozgom. Mozoček má veľkosť tenisovej loptičky a je rozdelený na dve polovice, každá polovica na 10 častí vľavo a 10 častí vpravo. Po povrchu mozočku je 3 až 7 vrstiev špeciálnych neurónov, ktoré sú iné ako v šedej kôre veľkého mozgu.

Z mozočku idú všetky psychické pochody na základe znakov. Dotyčná osoba normálne vidí, počuje, chutná, hmatá, čuchá. Ale keď príde podnet do vnútra hlavy, tak sa každý z 5. zmyslových podnetov mení na znaky a tak sa to ukladá aj do šedej kôry veľkého mozgu. U ľudí, ktorí sú usadení v inej oblasti neurónov, to funguje inak. Keď niečo vidia, tak sa to do mozgu uloží ako nasekaný obrázok a to na mnoho miest v neurónoch veľkého mozgu. Osobám usadeným psychicky v mozočku sa obraz zmení na geometrický tvar. Ten je rozsekaný a uložený v neurónoch veľkého mozgu. Týmto osobám funguje mozoček a to, čo robia, tiež na znakoch, ktoré sa objavia v mozočku. Chcete chodiť, tak si v mozočku nahodíte znak, ktorý vás prinúti chodiť.

Tento proces, ktorý sa v mozočku deje, treba zvládnuť cvičením a koncentráciou do mozočku. Až na tento proces možno nasadzovať ďalšie mechanizmy a to k znaku v mozočku pridať pocit, že znaky kreslíte hrotom meča, že znaky robíte pohybom tela, že znaky ako keby ste iba premýšľali. K znaku pridávate určité slovesné aktivity. Ako seká, búra, udiera, rezonuje, spieva, premýšľa a podobne.

K vhodnému znaku v mozočku pridáte niektoré zasvätenie a to do magicko šamanských znakov, zasvätenie do snových znakov, zasvätenie do siamských znakov, zasvätenie do znakov kabalistov, zasvätenie do znakov svetových písomníctiev, do znakov reiki, do znakov anjelských, do znakov pravekého vedomia. Centrá zasvätenia sú uložené v šedej kôre veľkého mozgu a v tom prípade, pokiaľ si nahodíte prírodné vedomie šamanov, ktorý nevedia čítať, písať a premýšľať dnešným spôsobom, sa v neurónoch veľkého mozgu aktivizujú a prepoja svoju aktivitu na mozoček.

Keď si všimnete prístup iných kabalistov ako individualít, tak zistíte, že každý si vytvára vlastný systém kabaly a použije na tieto účely znaky niektorého svetového písma. K nim pridá určitý zvuk, farbu, výslovnosť, rezonancie, magický rituál, živly a podobne. K tomu určité významy, ktorým rozumie iba on sám. Každý kabalista si vytvára vlastný systém a nikto sa nesnaží spraviť univerzálny systém, ktorý by zahŕňal v podstate všetky druhy a prístupy ku kabale. Ako keby každý išiel sólo na vlastné tričko. A toto sme práve nechceli. Použili sme ten najuniverzálnejší kľúč, ktorý bolo možno použiť.

Pokúsime si potrápiť trochu mozgové závity a vyhľadať možné tendencie a trendy, ktorými je možné sa uberať. V prvom rade je čínska tradícia a to je vyhľadať všetky znaky v magmatických zápisoch Zeme, ktoré vytvorili ľudia. Potom sú tu zápisy v info poliach mŕtvych ľudí, ktoré sa sem dostali, ale v podstate sú viazané v starých knižkách, takže nie sú priamo voľné. Z knižiek ich nemožno vyberať, iba si spraviť ako turista fotografiu do pamäte. Potom je tu možnosť pracovať s anjelskými znakmi ako s druidskými znakmi.

No je tu ešte jedna možnosť na židovský spôsob a to je použiť kabalu do oblasti myslenia. Naučiť sa každé písmeno, každé slovo, každú vetu zmeniť na znak a potom s týmito znakmi vo vnútri psychiky pracovať ako súčasť myslenia. Netreba zabúdať, že z kabalistických písmen vzniklo písmo dnešné, ktoré sa skladá z určitého počtu znakov od 24 do 32. Teda ľudstvo získalo písmená, abecedu a schopnosť myslieť o veciach na základe dohodnutých znakov. No zároveň sem prišla veľká nevýhoda a to strata individuálneho písma každého z nás. Nácvik kabaly dovolí, aby sme vo vnútri používali individuálne znaky a vedeli ich pretlmočiť do spoločných znakov.

Pridaj komentár