Zasvätenie do psychických prienikov do mikrosveta častíc. Mikrosvet tu rozumieme molekuly, atómy, elektróny, protóny, neutróny, častice, antičastice a ešte hlbšie. Zasvätenie do anjelov šamanov. Zasvätenie do rezonancií, kmitania, blikania Silva školy. Rezonančné hlasivky a pobrušnica, echolokácia z hlasiviek s vešteckým výkonom. 12 zasväcovateľov, ktorí psychicky prenikali do mikrosveta. K tomuto zápisu sú fotografie zo zasvätenia v Galérii zasvätení.

Zasväcoval Saša Pueblo, ktorý si vybral na zasvätenie 12 ezoterikov, ktorí počas svojho života prenikali do mikrosveta na základe svojej patológie. Zasväcované osoby si najprv zopakovali zasvätenie do anjelských sfér a precvičili si zasvätenie s tvorbou rezonancií, vibrácií a kmitania nacvičovaného v Silva škole.

Potom nasledovalo samotné naladenie na zasvätenie, ktoré vyžadovalo prejsť do prírodného vedomia šamanov, ktorí nevedeli čítať, písať a premýšľať dnešným spôsobom. Boli plne stotožnení s prírodou. Takto si zasväcované osoby preskupili vo veľkom mozgu neuróny a otvorili si vedomie prírodných ľudí spätých s prírodou. Do takto nastavenej psychiky je možné spraviť cez špeciálne rituály odtlačok schopností dotyčných zasväcovateľov v tejto oblasti. Nemožno zasvätiť do vedomia prepnutia neurónov do vedomia mysliaceho človeka.

Zasväcované osoby robili rituály, aby sa správne naladili rezonančne na prebratie zasvätenia a otvorenie ciest prieniku do mikrosveta, ktorý je totožný s vedeckými prienikmi do atómov, molekúl, častíc, antičastíc. Saša Pueblo sa naladil do stavu média a viazal spomienky týchto zasväcovateľov na seba a zo sveta mŕtvych informačných polí. Oživil spomienky na týchto zasväcovateľov v sebe a podľa ich pokynov robil rituály okolo dotyčných ľudí.

Zasväcované osoby hlavne kreslili anjelské postavičky, ktoré balili do malých zložených papierikov, ktoré poviazali drôtom, špagátom, lepiacou páskou alebo viazacím tenkým drôtom. Potom tieto obrázky hádzali dookola alebo na určené miesto. Saša Pueblo ešte špeciálne doladil magickými rituálmi dotyčnú osobu, do mozgu jej uložil anjelskú sféru a rezonancie, ktoré dovoľovali otvoriť kanále prieniku do mikrosveta. Potom kontroloval, aby zasväcované osoby prenikali do mikrosveta. Tento priebeh sa kontroloval vešteckými obrázkami každej úrovne mikrosveta.

Zasväcované osoby prenikali psychicky cez energie magmatického jadra Zeme do atómov, elektrónov, protónov a častíc mikrosveta.

Napájali sa na zasväcovateľov, ich kostné pozostatky a odtiaľ na záznamy vo svete mŕtvych. Išlo o týchto zasväcovateľov:

Oblasť Ázia . Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7/H ). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal jeden bod v hlave, ktorý sa neustále zmenšoval. Mal v sebe anjelské sféry, veľkú detskú žľazu. Ukladal do mikrosveta okolo seba všetko okolo schopností tých, ktorí v tejto oblasti niečo znamenali. Prenikal na úroveň molekúl.

Oblasť India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal v sebe jeden bod a ten využíval tiež na otvorenie priestoru okolo seba, kde si ukladal získané informácie o svete rezonančných jedincov. Mal anjelské sféry, ktoré v sebe tvoril. Prenikal na úroveň molekúl.

Oblasť Ďaleký východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Išlo o zasväcovateľa, ktorý mal rezonančnú myseľ. Prenikal hlavne do anjelských záznamov v magmatickom jadre Zeme a jeho magnetických rezonanciách. Prenikal psychicky na úroveň atómov. Mal miesto prieniku v oblasti hlavy ako bod.

Oblasť Havajské ostrovy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,G). Išlo o zasväcovateľa, ktorý prenikal do mikrosveta na úrovni atómov. Mal miesto prieniku v oblasti pupka ako jeden bod.

Oblasť Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,B). Išlo o zasväcovateľa, ktorý prenikal psychicky na úroveň elektrónov v atómoch. V oblasti pupku mal dva body, ktoré umožňovali prienik do mikrosveta.

Oblasť Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Išlo o zasväcovateľa, ktorý prenikal na úroveň elektrónov. Mal dva body v oblasti pupku, cez ktoré prenikal do mikrosveta.

Oblasť Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Išlo o zasväcovateľa, ktorý psychicky prenikal do úrovne protónov a elektrónov. V oblasti pupku mal tri body, cez ktoré realizoval prienik do tejto úrovne mikrosveta.

Oblasť Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,G). Išlo o zasväcovateľa, ktorý prenikal do jadra atómu. Sexuálne energie a asi 5 bodov prieniku sú v aure okolo tela a nie priamo v tele. Chodil do mikrosveta pre terapie, liečby a oddych.

Oblasť Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,Q). Išlo o zasväcovateľa, ktorý prenikal do antičastíc jadra atómov. Vstupné body a to 5 bodov mal v oblasti krku.

Oblasť Južná Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Išlo o zasväcovateľa, ktorý psychicky chodil do antičastíc jadra. Vstupné body v oblasti krku v kruhu v počte 8 kusov.

Oblasť Beringové more. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,C). Išlo o zasväcovateľa, ktorý chodil do sveta častíc a antičastíc jadra. Teda ešte hlbšie prieniky psychiky do mikrosveta.

Oblasť Cookové ostrovy. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Išlo o zasväcovateľa, ktorý bol trvale v kómatických stavoch a občas sa vracal naspäť alebo nadobudol vedomie. V aure okolo tela mal asi 8 bodov. V mikrosvete bol trvalo a občas sa z neho vracal.

Záverom len toľko, že ezoterik po zasvätení zmení pohľad na mikrosvet a pochopí, že vlastne vonkajší svet okolo nás – planéty, súhvezdia a galaxie sú tie malé veci a mikrosvet je ten gigantický a mega gigantický svet. Po takýchto zasväteniach sa ezoterikovi veci javia trochu inak ako bežnému človeku.

 

Pridaj komentár