Manželstvo nemám veľmi ružové. V manželovi nemám v ňom oporu. Ďalším môj problém sa týka oblasti práce. Vo firme, kde pracujem, sa chystajú organizačné zmeny, moja pracovná pozícia sa ruší. Vytvárajú sa nove pracovne pozície, na ktoré som sa formou konkurzu prihlásila. Dozvedela som sa, že na konkurze som obstála, a že mam miesto. Chcela by som sa opýtať, či na novom mieste budem spokojná, či ma táto práca bude napĺňať.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš osud a podvedomie. Zistil som, že musíte na sebe vnútorne poriadne popracovať a zmeniť svoj osud k lepšiemu. Študujte si Silva a Psyché školu na mojich stránkach.

Zdravotný stav
V poriadku, bez vážnejších zistení.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Všetko v norme.

Povaha
Ste hysterická povaha usadená energeticky v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa venuje príliš práci a o ostatných problémoch nechce počuť. Práca je únik z rodinného prostredia.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v mozgu a naznačuje na určité túžby a ambície mimo domov. Viac túžba niečo dosiahnuť, ale akosi idete na to zle a nedosahujete to, čo by ste chceli.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny šedej kôry mozočku. Všade sú postavičky osôb, ktoré chcú niečo dosiahnuť, ale vždy si vyberú zlý smer. Narazia. Vzadu postavička, ktorá naznačuje na to, že je potrebné zabojovať a zmeniť sa. Svoje šťastie si musíte vybojovať a to tým, že sa zvnútra zmeníte.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Nachádzam tu predstavu ženy, ktorá si vyberie cestu a spôsob dosiahnutia cieľa bez zváženia, či na to má a neporadí sa s okolím. Idete životom so zaviazanými očami. Skúste sa viac radiť a premýšľať.

Astrológia planét
Skúmam neuróny stredného mozgu. Máte tu klasickú schému astrologických planét. Všetko je v pozícii zablokovania a trvalého stavu neúspešnosti a problémov. Snažíte sa príliš násilne zmeniť svoj osud. To chce vstúpiť do svojho vnútra a potom možno meniť veci vonku okolo seba.

Astrológia anjelov
Skúmam oblasť neurónov miechy. Vy sama nechcete šťastný osud. Máte príliš málo odvahy, chuti na sebe pracovať a zmeniť svoj osud najprv vo vnútri seba.

Astrológia brušného mozgu
Často u vás prevládne pudovo inštinktívne konanie a nie rozumový prístup. Treba sa viac riadiť rozumom ako tušeniami.

Snová astrológia
Skúmam snové podvedomie. Aj tu cítiť veľa pudovosti. Najskôr sa poraďte, popremýšľajte a až potom konajte.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na svoje telo. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Narcistické sklony. Citová vzrušivosť: práca a pracovné veci. Sexuálne podvedomie nedovoľuje vytvoriť s partnerom hlbší vzťah.

Traumatické udalosti
Traumu vám spôsobuje všetko okolo rodinného života.

Hviezdy, osud
Iba keď sa začnete zaoberať vlastným vnútrom, duchovnosťou, zvýšite si rozhľad, vzdelanie.

Druh vedomia
Ste príliš vo vedomí miechy, teda máte prírodné vedomie šamanov. Treba ísť vlastným vnútorným výcvikom vyššie do mozgu až na šedú kôru.

Pridaj komentár