– Individuálna meditácia z 3.7.02

Pokračuje klasický nácvik fantómových bolestí v stave imaginárneho odrezania orgánov tela a zmyslov. Neustále sa zdokonaľuje tvorba a zahusťovanie plazmatickej bioenergie a tak isto jej presun na krátke a dlhé vzdialenosti. Nacvičuje sa oživovanie mŕtvych kostí či už ľudských, alebo zvieracích. Duše čerstvo zomrelých osôb sa priťahujú pomocou oživených kostí z kostníc. Tým, ktorí majú k mŕtvym osobám vrúcny vzťah, sa za výraz čerstvo zomrelý ospravedlňujem. Začali sme skúšať a cvičiť diaľkový presun do rôznych objektov ako sú náleziská minerálov, vody, ohňa, vzduchu a zeme. Po presune vedomia a koncentrácii dochádza k nabitiu vybraných objektov a určité odobratie vlastnej bioenergie sformovanej vo vybranom objekte do blízkosti fyzického tela. Takto nabité a sformované energie a bioenergie z vlastného tela možno používať na rôzne účely. Napríklad ovplyvňovať fyzické a psychické pochody v tele. Možno z týchto objektov vytvárať ďalšie objekty, ktoré možno nazývať pomocnými dušami z objektov. Uvediem príklad: na diaľku som našiel ložiská kremeňov. Vybral som určitú časť a nabil ich fantómovou bioenergiou, na diaľku stiahol k sebe a z plazmatického kremíka som sformoval malú postavičku, ktorá bude vyrábať určité objekty podľa môjho želania. Takto možno z hociktorého objektu vytiahnuť pomocného ducha, ktorý buď cez plazmatické telo, ruky, dych alebo myšlienky vyrába určité duchovné útvary. Tieto zase môžu ovplyvňovať fyzické a duchovné parametre človeka.

Pridaj komentár