Presné definovanie prognostického javu. Ako postaviť na kontrolovanom mieste nový ezoterický systém zo starého a doterajšieho prístupu do roku 2004.

Poznanie prognózovaného javu. Dôsledne izolovať všetko, čo sa doteraz v ezoterike realizovalo. Okolo všetkého, čo sa do roku 2005 vytvorilo, dôsledne oplotiť a začať strážiť, aby bez kontroly a testovania neprešlo nič do nového priestoru novodobej ezoteriky. Teda je tu prvý priestor ohraničený plotom a strážcami, tento priestor dostal číslo 2004. Nový čistý priestor dostal číslo 2005 a je oplotený a znovu prísne strážený, aby z oploteného priestoru 2004 neprešlo bez schválenia a kontroly do tohto nového priestoru doslova ani zrnko prachu.

Hlavný strážca nepustí do priestoru nič, čo by neprešlo jeho schopnosťami. Strážca priestoru 2005 je vybavený vešteckými schopnosťami, vie senzibilne vyciťovať energie všetkého druhu, cvičí a testuje všetky ezoterické systémy. Má polyhistorické vzdelanie, dobrý teoretický prehľad z celého rozsahu ezoteriky. Minimálne 10 rokov cvičí dennodenne ezoterické veci. Je liečiteľom a ovláda špiritizmus. Je zdatný medicínsky, psychologicky, sexuologicky a psychiatricky. Toto je profesionalita strážcu nového priestoru pod názvom 2005.

Tento ezoterický prognostik má za úlohu dôsledne strážiť nové oplotené teritórium. Nikto bez jeho súhlasu a odôvodnenia nesmie preniesť ani zrnko prachu do priestoru pod názvom 2005. Ďalej má prognostik na starosti preskúmať uzavretý sektor doterajšej ezoteriky pod označeným 2004. Dôsledne blokuje všetko, čo by mohlo bez adekvátnej kontroly prekĺznuť zo sektoru 2004 do sektoru 2005.

Ďalej bude podnikať do sektoru 2004 doslova razie a výskumné expedície, aby definoval stav ezoteriky v sektore 2004. Tak isto bude starostlivo určovať a vyberať, čo zo sektoru 2004 má budúcnosť a perspektívu na prijatie do sektoru 2005.

Strážca sektoru 2005 bude zároveň agresorom do sektoru 2004. Pokúsi sa analyzovať, ako možno starý sektor ezoteriky podeliť do určitých menších sektorov. Možno uvažovať o podelení sektoru 2004 podľa časového priebehu histórie. Teda celý sektor 2004 bude vnímať ako archeológ, ktorý odkrýva pri vykopávkach vrstvu za vrstvou. Z každej vrstvy vyberie informačné polia mŕtvych ľudských predkov a preskúma ich informačné polia. Teda to, čo zostalo po ich živote. Môžu sa získať aj z magmatických polí v daných lokalitách. Výhodou tohto systému je jasné rozlíšenie podľa určitých časových vrstiev. Nevýhodou pre ezoterické skúmanie je, že v daných územiach zemegule sa jednotlivé ľudské spoločenstvá v určitom čase rozvíjali rôzne, ešte aj dnes sú prírodné národy na zapadnutých oblastiach zemegule. Teda prístup archeologický nezahŕňa ešte dnes možné formy napríklad z praveku. Aj v dnešnej dobe a iných dobách mimo praveku mohli pestovať pravekú ezoteriku. To je aj náš prípad, pretože sme už prebrali niektoré ezoterické systémy z praveku. Teda archeologický kľúč pre ezoterické skúmanie a delenie sektoru 2004 nebude asi až tak vhodný.

Skúsime sa zamyslieť nad kľúčom podľa územného princípu. Teda daný sektor doterajšej ezoteriky 2004 podelíme podľa určitých kontinentov a v danom územnom celku budeme skúmať tých najlepších z danej oblasti v celom horizonte časového vývoja ľudstva až do dnešných dní. Ešte by sme mohli tento systém vylepšiť a podeliť všetky kontinenty alebo respektíve povrch zemegule do štvorčekov a v nich vyhľadať tie najlepšie osobnosti ezoteriky, ktoré žili v určitej lokalite. V tomto prípade by sme vlastne skúmali iba osobnosti ezoterickej histórie bez toho, aby sme určovali, kde žili.

Teda dostaneme určitý počet osobností ezoteriky a ich informačné polia. To, čo zostalo ako záznam po ich živote. Z mŕtvych osobností, ktoré boli mumifikované a spopolnené, nezískame nič a info o nich treba získať nepriamo z magmatických záznamov dotyčného miesta. V zásade nás nezaujímajú všetky osobnosti ezoteriky, ale iba tí, ktorí zasväcovali iných a ich informačné polia môžu pri použití určitých techník preniesť tieto objekty na žijúcich ezoterikov. Pôjde o mŕtvych ezoterikov, ktorých nervová sústava bola podľa vešteckého zistenia modifikovaná a z medicínskeho hľadiska poškodená. Teda v klasicky ľudskom nervstve sa nachádzajú pozostatky nervovej sústavy trilobitov, brontosaurov a mamutov. Prípadne nervové štruktúry iných, vtedy žijúcich zvierat. Teda v nervovej sústave dotyčnej osoby je nervová sústava jašterov, plazov alebo krokodílov. Môže byť aj iných zvierat. U týchto ezoterikov bol fenomén zasväcovať iných do aurickej ezoteriky, a teda je tu šanca prevziať ich objekty do územia novej ezoteriky 2005.

Do sektoru 2005 prejdú zo sektoru 2004 všetky zasväcovateľské objekty a keď nie všetky, tak ich určitá vhodná reprezentatívna vzorka. Do sektoru 2005 budú rozdelené podľa neurónovej schémy. Sektor 2005 je podelený zatiaľ na šesť základných neurónových sektorov a to sektor ganglií, sektor brušného mozgu, sektor miechy, sektor stredného mozgu, sektor mozočku a sektor šedej kôry veľkého mozgu. Možno uvažovať o ďalšom rozdelení podľa astronomického kľúča planét, súhvezdí a galaxií. Znovu ide o podelenie podľa druhu naladenia neurónových oblastí. V kozmických vedomiach sa nervová sústava spája do jedného celku. Teda 6 oblastí neurónov sa spojí do jedného celku a podľa určitého kľúča sa preskupí.

K terajším 6. neurónovým oblastiam pridáme 6 oblastí aurickej ezoteriky, ktorá vzniká pri určitom druhu neurónovej ezoteriky. Teda 6 neurónových oblastí tvorí 6 aurických obalov špecifických pre dané neuróny.

Oblasť veľkého mozgu a jeho neurónov bude postupne zasväteniami obsahovať objekty od historických zasväcovateľov s anomáliou fosílnych nervových štruktúr s anomáliou brontosaurích štruktúr, mamutích štruktúr a s anomáliou nervových systémov terajších zvierat.

Teda do každej neurónovej oblasti zo 6. možností sa zasvätením dostane určitý počet objektov. Dostaneme ich od historických zasväcovateľov, ktorí mali fosílne, brontosaurie alebo mamutie nervové štruktúry, a tak isto aj od tých, ktorí majú vo svojom tele veštecky zistené štruktúry rôznych zvierat dnešnej doby.

Je tu vlastne prvé delenie sektoru ezoteriky 2005 na neurónové podoblasti s určitým aurickým obalom. Hovoríme tu o neurónovej ezoterike, a tak isto aj o aurickej ezoterike. Aurická ezoterika nadväzuje vlastne na základné delenie sektoru 2005 na neurónové oblasti v ľudskom tele a ich určitého stavu.

Máme tu auricko – neurónovú ezoteriku, ku ktorej sme pridali ezoteriku objektov historických zasväcovateľov.

Pridaj komentár