Venujeme sa meditácii na videá polárnej žiary a aj videá, ktoré sú inšpirované miešaním farieb na spôsob polárnej žiary. Polárna žiara je prostriedok spoznania arktických šamanov, ale je aj systém nácviku tvorby ektoplazmatickej energie.

Pokiaľ sa niekto chce venovať meditáciám arktických alebo polárnych šamanov, tak sa nakoniec stretne aj s polárnou žiarou. Ide o mimoriadne zaujímavý úkaz, o ktorom sa viacej dozviete na Wikipédii. Nás bude polárna žiara zaujímať ako meditačný fenomén, ktorý dovolí ezoterikovi začiatočníkovi lepšie preniknúť do mysle a spôsobu konania arktických šamanov. Meditačné cvičenia sú jednoduché a treba si iba uložiť do spomienok obrázky polárnej žiary. Hlbšie meditácie už potrebujú mať schopnosť uvoľniť svoju psychiku mimo telo a cez magnetické polia magmatického jadra planéty Zem sa priamo napájať na polárnu žiaru a zároveň sa učiť produkovať ektoplazmatickú hmotu. Ide o to, aby ezoterik s vybudovaným systémom dvojníka UČI prenikol psychicky do atómov a atómových jadier vo svojom tele. Samozrejme, tvorenie ektoplazmy je možné aj bez systému dvojníka UČI. Stačí vytrvalo cvičiť všetko okolo šamanskej kultúry, bubnovania, tranzových tancov. Postupne sa takáto osoba naučí uviesť svoju psychiku do zvláštneho stavu a z nervových platničiek vo svojich svalov produkovať špeciálne bioenergie. Takáto produkcia ektoplazmy sa dosahuje po dlhšom tranzovom tanci, ktorý skorej pripomína šklbanie a mykanie celým telom. Teda pohyb je intuitívny a nie naplánovaný tanečný prejav. Tranzový tanec je niečo zásadne iné ako bežný tanec. Ezoterik sa takto naučí tvoriť takzvanú rezonančnú ektoplazmu, čo je určitý druh bioenergie, ktorý sa hromadí v tele ezoterika. Tento stav mu dovoľuje zvláštnym spôsobom liečiť seba a aj iných ľudí. V tomto stave sa darí šamanom psychicky prenikať mimo telo a putovať hlboko do kozmu. Ektoplazma sa bude u dnešného ezoterika tvoriť ťažko a to z dôvodu prílišnej rozumovosti. Ezoterik medituje na polárnu žiaru a usiluje sa dostať sa do stavu úplných bludov a halucinácií. A tu si musí dať ezoterik mimoriadny pozor a zvládnuť pragmatickým a logickým rozumom bludovú rovinu ektoplazmy. Ezoterik musí dobre rozlišovať, čo je reálne možné a čo je produkt iracionality. A teda tento stav neodporúčam osobám, ktoré sa poriadne nevenujú oblasti techniky a technológie. Viacero meditujúcich malo problém vnímať po týchto cvičeniach realitu. Teda pokiaľ sa rozhodnete venovať cvičeniam na tvorbu ektoplazmy, mali by ste mať už vybudovaný systém dvojníka UČI. Tvorbu ektoplazmy ezoterik na svojej duchovnej ceste v určitom rozsahu potrebuje zvládnuť, bez nej sa nedá psychicky napredovať do priestoru kozmu. Polárna žiara je ideálny prostriedok na nácvik bludovosti a halucinácií, ktoré sú nutné k tvorbe ektoplazmy. A tak na jednej strane by mali byť cvičenia bludovosti a na druhej strane cvičenia prísnej až strojovej rozumovosti.

Polárna žiara (aurora)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1rna_%C5%BEiara

Obrázky polárnej žiary
http://www.google.com/images?hl=sk&source=imghp&q=…

Videá polárnej žiary
Niektoré videá časom nemusia byť k dispozícii a tak využite aktuálnu ponuku podobných videí, ktoré vám Youtube ponúka.
http://www.youtube.com/watch?v=8nsWrAr3Jvc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=C5hAylif_bc&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=V8TJtjsmlfI&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=s-rdwGHjyOE

Pridaj komentár