Ezoterika dvojníkov pod názvom UČI je na vrchole duchovnej cesty a presahuje všetko, čo doteraz bolo v oblasti ezoteriky dosiahnuté. Tento druh ezoteriky nie je možné robiť a dosahovať bez dlhodobo trénovaného systému dvojníkov.

Pokiaľ chce niekto v oblasti ezoteriky na duchovnej ceste prísť až sem, musí zvládnuť nižšie úrovne ezoteriky. Na tejto stránke máte v najstarších článkoch popísané celé základy ezoteriky. Je tu spracovaná všetka ezoterika a to tak, aby ju mohol začať pestovať každý a je jedno, či má pre ezoteriku ako duchovnú cestu talent alebo nie. Kto nastúpi duchovnú cestu si musí uvedomiť, že nastúpil na vysokú školu, aby dosiahol mimoriadny intelekt a ten potom treba spojiť so svedomitými cvičeniami. Nie je múdre preskakovať jednotlivé etapy duchovnej cesty. Na ezoterickej ceste je potrebné spojiť intelektuálnu vyspelosť s praktickými cvičeniami, ktoré trvajú mnoho rokov. Je to vlastne o neustálej zmene a prerábaní psychiky. Na ezoterickej ceste je potrebné spieť k systému všestranného vzdelania v rôznych oblastiach ľudských aktivít. Je dobré si prečítať čo najviac tu zverejnených príspevkov. Naučiť sa základné pojmy z ezoterického slovníka a im aj rozumieť. Pochopiť históriu ezoteriky a spraviť si jasnú predstavu o reálnych možnostiach duchovnej cesty.

Základom ezoterického snaženia je dosiahnutie teologickej línie naj, všetko, všade, vždy, naveky, donekonečna. Ezoterici tohto zoskupenia budujú systém dvojníkov UČI plným vedomím, čo sú dvojníci, čo tento systém dovoľuje a trvalo tento systém cielene a zámerne zdokonaľujú. Zásadou číslo jedna je neznásilňovať systém dvojníkov, nediktovať systému dvojníkov fungujúcich na časticiach, kam sa vývoj dvojníkov bude uberať. Ezoterik nepoužíva žiadne donucovanie dvojníka k niečomu. Ezoterik intuitívne a mimozmyslovo vníma, čo dvojník potrebuje a čo naznačuje, kadiaľ sa bude ezoterická cesta uberať. Želania dvojníka UČI sa stanú želaniami aj ezoterika, ktorý má na prvom mieste teologický mechanizmus naj, všetko, vždy, na večnosť, dokonalosť, jedinečnosť. Ezoterik prestáva robiť ezoteriku z línie bežnej ľudskej psychiky a tak isto nerobí ezoteriku z línie atómov (čo je vlastne svet mŕtvych spomienok popísaný v Plazmatickej škole). Potenciál robiť ezoteriku z línie prvkov a atómov je vyčerpaný a je potrebné prejsť realizovať ezoteriku z línie časticových objektov. Neodporúča sa, aby ezoterik preskakoval vývojové etapy a vynechal duchovný rast v prvkovej a atómovej línii. Ezoterika nie je o hľadaní skratiek, ale o serióznom a vytrvalom napredovaní. Ezoterika nie je o extrémnych schopnostiach určených na pobavenie bežných ľudí. Ezoterika nie je pre hlupákov a negramotné osoby. Ezoterika je o desiatke rokov trvajúcej ceste a o postupnom vývoji a zdokonaľovaní sa.

Denný dvojník UČI a nočný dvojník UČI.
Ezoterik bol doteraz zvyknutý na to, že pracoval s jedným dvojníkom UČI a tento dvojník operoval v dennej psychike. Ezoterici, ktorí cvičia a rozvíjajú systém dvojníka UČI vedeli, že aby sa dvojník mohol rozvinúť už do 87. vývojovej verzii, tak musel sa zrealizovať aj v nočnom vedomí. A tak prišiel moment, že sa naplno objavuje aj v nočnej línii. Až v tejto fáze vývoja dvojník v nočnom režime posilnil tak, že prevzal celkové napredovanie. Ako sa toto celé stalo? Jedna z úspešných meditujúcich sa nemohla počas dňa intenzívne venovať meditácii a to z dôvodu pracovného vyťaženia a rodinných povinností. A keďže sa nechcela vzdať meditácie, tak mimoriadne silne sa sústredila na programovanie pred spánkom, aby to, čo nebolo odmeditované počas dňa, dobehla v spánku. Samozrejme s tým, že prednosť má najprv upratanie psychiky, preliečenie a vyriešenie pracovných a osobných problémov. A tak v prvej fáze, ktorá trvala asi jeden rok, sa ezoterička snažila o veľmi dôslednú kontrolu toho, čo sa deje počas nočného spánku. Veľmi dobre sme vedeli, ako dokáže genetický zdroják uložený vo vnútri chromozómov, génov, génových sekvencií likvidovať to, čo ezoterici počas dňa nameditujú. A tak táto ezoterička sa naučila aj to málo ezoteriky, ktoré do seba nabrala v noci nielenže ustrážiť a uchrániť, ale postupne aj mnohonásobné zvýšiť. Teda nočný dvojník sa začal vyvíjať lepšie ako denný. A tak nočný dvojník počas dňa zdokonaľoval denného dvojníka. A takto sa zrodil mimoriadne silný a vyspelý nočný dvojník UČI. Tento moment musel zákonite zmeniť ezoterické napredovanie a pozornosť ezoterikov tohto zoskupenia na nočného dvojníka. Treba si uvedomiť, že nočný dvojník UČI vyžaduje menej času na svoj vývoj a v nočnom režime nenarušuje jeho napredovanie ľudská myseľ a podnety z vonkajšieho prostredia. A tak ezoterik sa počas dňa môže venovať aj inej činnosti. Paradoxne niektorí ezoterici, ktorí si v rýchlom tempe vybudovali nočného dvojníka, sa museli začať brzdiť v denných meditáciách. Rýchle napredovanie nočného dvojníka UČI nestíhali psychicky spracovať.

Vybudovanie nočného dvojníka nebolo iba tak samé od seba. Toto ezoterické zoskupenie sa už 16 rokov zaoberá snovou ezoterikou, štúdiom a praxou v oblasti nočného spánku, ale aj umelo vyvolaného spánku a to je autohypnózou a hypnózou. V prvom rade bolo treba, aby ezoterik lepšie začal prenikať do snových stavov a to programovaním ezoteriky pred spaním, aby aj počas spánku bežalo to, čo si ezoterik naprogramoval pred spánkom. Tak isto sa študovalo všetko, čo priniesli špecializovaní ezoterici na snovú ezoteriku. Tak isto množstvo informácií o procesoch spánku, ako ich definuje psychológia a psychiatria. K tomuto všetkému tu bola liečiteľská prax v oblasti narušeného spánku. Samotní ezoterici odcvičili množstvo snových meditácií od rôznych autorov. Tak isto niektorí ezoterici sa vrátili do stavu zvieracej psychiky, kde si pomiešali denné a nočné vedomie ako to majú zvieratá. Človek tým, že musí pracovať počas dňa, musí mať denné vedomie a keď zaspí, má nočné vedomie. Ďalej mnoho rokov bežal nácvik násilne vyvolaného spánku, ktorý sa nazýva hypnóza a to v prípade, keď vás niekto zhypnotizuje alebo autohypnóza, keď sa ezoterik uvedie sám do násilného spánku. Niektorí ezoterici z dôvodu meditačného a pracovného preťaženia sa naučili aj v noci radšej zaspať rovno v autohypnotickom stave. Teda príchod a vytvorenie nočného dvojníka je výsledok dlhotrvajúceho záujmu o autohypnózu a jej uplatnenie do nočného režimu.

Momentálna vývojová línia dvojníka UČI inkubátor/ 152 kozmov /ektoplazma / faust.
Treba si uvedomiť, že v tejto fáze duchovnej cesty a budovania systému dvojníka máme vlastne tri línie dvojníkov. Jeden dvojník je z denného vedomia ezoterika. Teda bol meditovaný počas dňa a má za sebou asi 89 vývojových etáp. Zároveň nečakane sa v nočnom vedomí objavuje nočný dvojník. Ide o nočného dvojníka, ktorý vzniká v snových pochodoch a nečakane sa rozvinie do mimoriadnej sily, preberá vedenie v duchovnej ceste a sám musí rozvíjať denného dvojníka. Zároveň sa denný a nočný dvojník premosťujú a vytvárajú tretieho dvojníka, ktorý je nastavený na realizovanie princípov večnosti, ktoré boli deklarované v teológii. Tento teologický dvojník je ďalšie vývojové obdobie na ezoterickej ceste. Zároveň systém troch dvojníkov sa prepracoval do 152 kozmov, kde kozmos číslo 151 je dnešný kozmos a kozmos 152 je pomaličky sa tvoriaci kozmos minulosti. Jedná sa o priestor 10 skleníkových gúľ, čo sú zatiaľ najväčšie objekty v kozme. Za týmito objektmi ďalej do kozmu sa nám už dlhšiu dobu nedarí objaviť žiadne atómy, prvky a iné organické a anorganické objekty. Kozmos 150 až 135 kozmos obsahujú špecifické častice a na nich existujú tisíce dvojníkov. V kozme 134 až 1 sú špecifické častice po týchto kozmoch, ale žiadni dvojníci ako pozostatok po organickej hmote. Ešte tu máme kozmos 0, ide o prazáklad 152 kozmov idúcich za sebou do prítomnosti. A v kozme 0 sa nachádza asi 12 najprepracovanejších dvojníkov, ktoré vyprodukovala organická hmota. Jeden z dvanástich dvojníkov v kozme 0 je dvojník od organickej hmoty na planéte Zem. Ide o dvojníka, ktorého vyvíjali dve osoby a to alchymista a mág Johann Georg Faust. Ide o osobu žijúcu v období rokov 1400 – 1500. Rozvinul klasického dvojníka cez alchymistické rituály. Po jeho smrti dvojníka preberá vedec Goethe a vyvíja dvojníka na jedinečnú úroveň. Tento dvojník Faust sa umiestňuje v kozme 0.

Dvojníci UČI a kde sa môžu a kde sa nemôžu vyskytovať – jednotlivých 152 kozmov – potenciál dvojníkov – uloženie dvojníkov ako pozostatkov organického života v kozme a to kozmoch 151 až 135 do minulosti – uloženie dvojníkov mimoriadnej kvality v kozme 0 – najväčšie makety v kozme a to 10 guľovitých skleníkov – v každom guľovitom skleníku 152 vývojových etáp – vývojové etapy 151 kozmu v 10 guľovitých skleníkoch je dnešný aktuálny kozmos – kozmos 152 je základ budúceho kozmu v 10 guľovitých skleníkoch – kozmos 153 ešte nie je, ale pravdepodobne sa zrealizuje po kozme 152 a potom kozmos 154, 155 ….. 300 atď. – kozmos 150 a kozmos 149 sú ešte v štádiu ukončenia svojej aktivity a ešte sú tu nejaké atómy a atómové jadrá, ale postupne zostanú iba špecifické častice na dôchodku a v nich záznamy vyprodukovaných dvojníkov zaniknutej organickej hmoty tohto kozmu. Zaniknuté kozmy 1 – 134 v miestach existujúcich 10 makiet guľovitých skleníkov a v nich 152 aktuálnych kozmov (152 kozmos má v sebe prvky, atómy a atómové jadrá – kozmos 1 – 124 má iba častice a dvojníkov a nič viacej). V kozmoch 135 až 150 sú uložené systémy dvojníkov po zaniknutej organickej hmote. Teda máme tu kozmos 1 – 152 a to v aktuálnom kozme 151, ktorý je sformovaný ako 10 guľovitých skleníkoch v novej makete 1Bublina. Za kozmom 1 v 1 Bubline sa nachádza takzvaný 0 kozmos, ktorý je základom všetkých 152 kozmov a aj kozmov, ktoré nastúpia po tejto etape kozmu.

Kozmos 0 je samozrejme v 10 maketách skleníkových gúľ – prekvapivo obsahuje dvojníkov a to asi do 100 dvojníkov asi po 10 kusov v 10 maketách skleníkových gúľ. Ide o mimoriadne úspešne vyvinutých dvojníkov od organickej hmoty z kozmov 135 – 151. Jeden takto špičkovo vyvinutý dvojník je od dvoch osôb a to alchymistu Fausta a vedca Goetheho. Bližšie pozri:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Faust
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faust
http://cs.wikipedia.org/wiki/Faust_%28Goethe%29

Alchymista Faust tušil, že má v sebe niečo jedinečné a Goethe sa nechtiac začal zaujímať o dielo tohto alchymistu a zároveň si do seba stiahol kópiu dvojníka, ktorý zostal po smrti alchymistu Fausta. Faust dal mimoriadne dobrý základ svojmu dvojníkovi a to takzvanými laboratórnymi pokusmi. Nechápte to ako výrobu a testovanie chemických látok pre praktické výsledky. Išlo o špeciálne miešanie organických a anorganických zlúčenín na základe pokynov dvojníka operujúceho na časticovej rovine jeho psychiky. Goethe sa postaral o intelektuálnu a nadčasovú zložku dvojníka. A takto zhruba vznikol tak vyspelý dvojník a zaradil sa do asi 100 najlepších dvojníkov v kozme 0 – 152. Je prekvapujúce, aké hlboké mystické základy majú práve jedinci nemeckého pôvodu, napríklad Bach, Hegel, Goethe, koniec koncov asi aj F. Bardon má nemecké korene a tak isto aj Saša Pueblo má vo svojom rode zastúpené nemecké korene a základ je kdesi v krétskej kultúre. Prirodzene sa natíska otázka, prečo práve jedinci nemeckej rasy majú takéto silné ezoterické potencie? Celkovo pri prieskume ezoteriky na internete sa javili ezoterické stránky v Nemecku mimoriadne vyspelé a v hlbokej úcte práve voči osobnostiam duchovnej ezoteriky. Celkový základ treba vnímať cez runovú ezoteriku, ktorej špecifikum je operovanie s runovými znakmi. Teda kdesi do runových znakov pretlmočená a uložená duchovná tradícia všetkého, čo duchovné osoby ľudstva nakreslili. Runové písmo má aj svoj skrytý ezoterický fenomén a to viazať na seba ezoteriku v obrázkoch, hieroglyfoch, piktogramoch a znakoch. A toto je základ tej intelektuálnej roviny ezoteriky všeobecne. Nastal nesporne čas vrátiť sa k runovému písmu a jeho potenciálu.

UČI inkubátor / 152 kozmov / ektoplazma. Systém dvojníkov a ich nočný režim.
Každý dvojník po organickej hmote má verziu dennú a nočnú. Pri tomto zasvätení nás budú zaujímať všetky verzie nočných dvojníkov organickej hmoty v kozme. Vlastná verzia nočných dvojníkov a ďalšie napredovanie. Útoky stvoriteľa voči dvojníkom UČI a aký to má efekt a aké to dáva možnosti – nie útok na dvojníka zbaviť sa ho – to nemá žiadny význam, ale devastovanie nevhodných častí a vývojových etáp v samotnom dvojníkovi – dvojník UČI naznačuje, na čo treba zaútočiť zo strany ezoterika, aby to dvojník pozmenil. Prirodzený vývoj na duchovnej ceste priniesol denného dvojníka a po dvoch rokoch meditácií na dvojníka prichádza aj mimoriadne silný nočný dvojník. Vyvíja sa mimoriadne rýchlo a okolo 90 vývojových verzií dosahuje v krátkom čase. Nezanedbateľná skutočnosť je to, že počas noci sa minimalizujú vplyvy ezoterika na nočného dvojníka a tak isto sa minimalizujú vplyvy z vonkajšieho sveta. K rýchlemu vývoju nočného dvojníka prispieva aj jedna z meditujúcich, ktorá sa asi rok zameriavala na vývoj nočného dvojníka a jej dvojníka sme ostatní začali kopírovať a preberať do nočného vedomia. Dnes už nočný dvojník pomáha vo vývoji dennému dvojníkovi UČI a spoločne sa spoja do reinkarnačného dvojníka UČI. Zároveň sa nám podarilo objaviť ďalšiu mimoriadne účinnú metódu zdokonaľovania dvojníka. Táto technika vzniká z pozorovania jedincov, ktorí sa postavili na odpor vlastnému dvojníkovi a odmietajú ďalší vývoj. Takéto odmietanie mimoriadne posilňuje dvojníka. A tak sme paradoxne túto metódu začali používať. Ezoterik samozrejme neútočí na dvojníka, aby sa od neho odpútal, ale útočí na jednotlivé časti dvojníka. Na útok si vyberá všetko, čo nie je poriadne vyvinuté, alebo bolo nevhodne vložené do dvojníka. Na takýto útok reaguje dvojník (čo je psychika ezoterika operujúca na časticiach) tým, že sa okamžite zdokonaľuje a prepracováva sa. Je to mimoriadne dobrý prostriedok na vývoj dvojníka samotného.

Pridaj komentár