Mám už niekoľko rokov narušený vzťah s manželom, neviem sa rozhodnúť, či s ním ostať alebo radšej mám byť sama. Pred rokom chcel odísť, ale keď videl moju reakciu, ostal pri rodine. Mávam občas z tohto vzťahu depresie, nechuť žiť. Inokedy si myslím, že by som sama vedela byť šťastná. Manžel tvrdí, že som psychicky labilná, ja si myslím že on je psychicky narušený. Čo robiť?

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš partnerský vzťahy. V hlbších rovinách do seba zapadáte a patríte k sebe. Partner je pripravený vás milovať a budovať si hlbšie vzťahy. Problém je vo vás, kopírujete model manželstva vašich rodičov. Skúste iný model spolužitia, stojí to za to.

Zdravotný stav on, ona
Celkovo dobrý zdravotný stav.

Psychický stav on
Aurický obal je stabilný a psychika je štandardná. Partner je upriamený na svoje telo.

Psychický stav ona
Aurický obal je nestabilný a vyosený od tela. Teda určité psychické vyosenie možné. Prílišná väzba na partnera ako na vonkajšiu vec.

Povaha on
Je dlhodobo psychicky usadený v strednom mozgu, odtiaľ ide spojka do temennej oblasti veľkého mozgu. Hovoríme o epileptickej povahe. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je zameraná na svoje svaly a seba. Neochota zmeny a nezáujem o ľudí okolo seba. Zabehané stereotypy a neochota niečo meniť.

Povaha ona
Ste psychicky dlhodobo usadená v brušnom mozgu. To sú neuróny v stene čriev. Odtiaľto funguje vaša psychika. Je založená na inštinktoch a pudových podnetoch. Menej rozumových riešení. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá je moc zameraná na svojho partnera a všetko smeruje k partnerovi. Spoliehate sa na neho a život bez neho vám prináša chaos a neporiadok.

Sexuálne podvedomie on
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na zvieratá. Povrchová vzrušivosť: na ženy dievčenského vzhľadu a správania. Pohlavná vzrušivosť: ženy dievčenského vzhľadu. Citová vzrušivosť: na seba.

Sexuálne podvedomie ona
Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na mužské telo. S mužmi je vám dobre. Pohlavná vzrušivosť: na mužov. Citová vzrušivosť: keď je na blízku samec.

Láska ona a on
Okolo vás a partnera je srdiečko, a teda boli vytvorené hlbšie citové väzby, ktoré dovoľujú prekonať životné krízy.

Aký máte vzťah vo vnútri seba – on
Vytvoriť si vzťah s partnerkou.

Aký máte vzťah vo vnútri seba – ona
Priniesli ste si z rodičovského domu mechanizmus ničenia partnerského vzťahu. Určitá nenávisť voči mužom, robiť určité schválnosti. Až príliš manipulácie. Hranie divadielka. Partner sa snaží o určité pravidlá chovania a spolužitia. No pozorne sleduje vaše správanie a už vás až príliš pozná a vie, čo môže čakať. Neustále sa snaží upratovať vaše vzťahy a vnášať do nich lásku. Vy sa usilujete svojím snívaním vzťah narušovať. Jednoducho sa bránite hlbším citovým väzbám. Často ich nahrádzate iba inštinktami ako mačka, ktorá chce zostať nezávislá a prítulná je iba vtedy, keď jej to vyhovuje. Problémom vo vzťahu ste boli žiaľ vy.

Čo by vzťahu prospelo
Odložte masku mačky a upustite od prílišnej vnútornej nezávislosti. Nekopírujte vzor svojej matky. Skúste sa pridať budovať hlbší vzťah s partnerom. Partner čaká.

Pridaj komentár