Oči. Uši. Jazyk. Nos. Končeky prstov rúk a nôh. Zmyslové centrá na šedej kôre veľkého mozgu. Veštecké zmysly. Senzibilné zmysly. Slepecké zmysly. Koncentrácia zmyslov do vnútorného sveta. Fantázia. Riadená fantázia. Echolokácia do vnútorného sveta. Spomienky a všetko realizujete sugeráciou, akože sa to robilo včera.

Na to, aby ste sa mohli naplno realizovať na duchovnej ceste a prípadne rozvinúť svoje veštecké schopnosti, je potrebné zvládnuť základný výcvik a transformáciu zmyslov.

V prvom rade je dobré si trochu prezrieť anatómiu ľudských zmyslov a niečo z toho si zapamätať. Skoncentrujte sa na svoje oči v prednej časti tváre. Pozrite si anatomický obrázok očí. Priložte si na fyzické oči dlane alebo niektoré prsty. Povedzte si: Toto sú moje fyzické oči a sú určené na pozeranie do vonkajšieho sveta. Vidia do blízka, vidia do diaľky, vnímajú, čo sa hýbe a čo stojí. Prispôsobujú sa aktivite slnečného svetla a dokážu vidieť aj v tme. No v žiadnom prípade sa nechcem cez oči pozerať do svojho vnútorného sveta. Teda dnu do orgánov a spomienok uložených v pamäti. To by mohlo poškodiť môj zrak. A preto sa radšej dotknem rukou vzadu hlavy a koncentráciu presuniem do zadného zrakového mozgu. Môžete sa na začiatku koncentrovať aj pol metra za hlavu. Tak isto môžete nasmerovať svoje bubienky v ušiach z koncentrácie na vonkajší zvuk do oblasti zadného zrakového mozgu. Na jeho povrchu je šedá kôra veľkého mozgu. Tak isto sa dotknem svojho nosa a cez sliznicu nosa sa presuniem do zadného zrakového mozgu. To iste spravím s jazykom, ktorý je vlastne chemický analyzátor potravín a tekutín. Jeho pozornosť presuniem do zadného zrakového centra. Dotknem sa končekov prstov či už na rukách, alebo nohách. Skoncentrujem svoj hmat do zadného zrakového centra v mozgu. A tu musí končiť koncentrácia zmyslových senzorov, ktoré sú určené na vnímanie procesov zvonka a menej zvnútra.

Veštci a veštice, ktorí sa narodili už so schopnosťou vnímať vnútro človeka a to, čo má vo svojej mysli uložené, spravidla robia veštecké výkony vo vnútornom svete na základe zmyslových senzorov. Teda pomocou očí, ušných bubienkov a končekov prstov. To nie je správne, takéto výkony vešteckého charakteru cez zmyslové senzory poškodzujú zrak a psychiku. Niečo iné sú školené veštecké výkony, ktoré sú postavené tak, aby neničili oči, uši ani iné zmyslové senzory.

Zmyslové senzory sa vždy skoncentrujú na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Teda skoncentrujú sa na povrch predného mozgu, potom na povrch spánkových lalokov, potom na povrch temenného mozgu. Všade sú zmyslové centrá. Z týchto zmyslových centier sa dejú veštecké výkony dovnútra seba, do aury, ale aj do inej osoby, do magmatických energetických tokov a podobne. Chce to výcvik šedej kôry veľkého mozgu, kde sú uložené zmyslové centrá. Tieto sa postupným výcvikom prispôsobia na prienik do vnútorného sveta človeka či už fyzického, alebo psychického. Zo zmyslových centier potom koncentráciou prenikáte cez nervovú sústavu dovnútra seba.

K tomuto výkonu treba mať dostatočne otvorené spomienky v neurónoch veľkého mozgu, mozočku a stredného mozgu. Ako keby ste boli na súťaži „Spomeň si na všetko, čo si prežil“. Teda skúsite si vybavovať spomienky na to, čo ste všetko zažili. Takto ste pripravení k prieniku cez zmyslové centrá šedej kôry do vnútorného sveta. Skoncentrujete sa veštecky na oblasť pľúc zo zmyslových centier. Všetko robíte v pocite, že sa pozeráte z niektorej spomienky na pľúca. Nikdy to nerobte z fantázie, teda vytvorením okamžitej predstavy. To vedie k tvorbe silných energií v ľudskom tele a blokuje veštecký prienik do danej oblasti.

Poviete si, že chcete zistiť, aké tu máte práve energie. Keď sú normálne, môžete sem zo spomienok presunúť obrázok malého motorčeka. Keď sú tu silné energie, tak sem prisuniete spomienku na atómovú elektráreň. Keď je tu nedostatok energie, tak vyberiete spomienku o hlbokej jame. Tak isto to môžete počuť ako v elektrickej trafostanici. Keď sem prisuniete spomienku hluku motorčeka, tak sú tu slabé energie. Keď sem prisuniete spomienku na hluk traktora, tak sú tu energie silné. Tak isto sem vždy zo spomienok prisuniete hmatový, prípadne chuťový alebo čuchový pocit.

Spomienka je už prežitý zážitok včerajšieho dňa a bola uložená do dlhodobej pamäti. Nebola vytvorená teraz vo vašej predstavivosti a fantázii. Fantázia je vysoko energetická a ruší veštecký prienik do orgánov tela.

Je tu aj možnosť prieniku do vnútorného sveta na základe schopností slepca. Použijete na to echolokačné schopnosti svojich hlasiviek. Inšpirujete sa systémom netopierov a delfínov. Echolokácia je vlastne energetický prienik, ktorý obsahuje určité zvuky zo spomienok. Treba osobitný výcvik. Spojiť tvorbu energií so zvukom a kmitaním spomienok.

Pridaj komentár