S priateľom máme momentálne takzvanú „partnerskú krízu“, počas ktorej si vlastne nedokážem vytvoriť ani vlastný názor na situáciu. Partner sa sťažuje, že všetko, čo dávam zo seba, je málo. Zároveň však vraví, že ma miluje. Chce byť so mnou neustále, ale zároveň odmieta spoločnú domácnosť a chce žiť sám. Chce zo mňa mať niekoho iného. Neviem, ako túto zamotanú situáciu vyriešiť.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš vzájomný vzťah. Bohužiaľ, nie je budovaný na hlbokých citoch lásky a viac ako je teraz od vzťahu nemôžete očakávať. Trvalo bude pretkaný krízami.

Zdravotný stav on
Celkovo v poriadku. Mal by sa zaujímať o svoje nervstvo, ktoré bolo označené ako silne disharmonické.

Zdravotný stav ona
Kyvadlo odmietlo obkresliť hormonálne žľazy, sú značne disharmonické. Mali by ste si ich preliečiť alternatívne. Ďalej nebola obkreslená pečeň a slezina. Mali by ste sa viac starať o svoj zdravotný stav.

Psychický stav on
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Psychický stav je stabilný. Raz má záujem o vonkajší svet, a potom pasivita.

Psychický stav ona
Aurický obal nie je dlhodobo ukotvený okolo fyzického tela. Treba sa lepšie zaujímať o svoj psychický stav. Charakterizuje to obrázok zmätkovania a nejasností.

Povaha on
Jeho povaha je dlhodobo ukotvená v brušnom mozgu. Teda prevláda pudovo-inštinktívne konanie. Charakterizuje to obrázok zvieraťa, ktoré sa túla a občas chce prítomnosť samice. Potom zase záujem o iné partnerstvo.

Povaha ona
Ste psychicky ukotvená vo všetkých neurónových oblastiach. Teda v mozgu, mieche, brušnom mozgu a gangliách. Takýto typ vedomia majú kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšiu dobu. Vám sa tento typ psychiky vyvinul počas tehotenstva matky.

Takéto dve povahy nezapadajú do seba a nemôžu vytvoriť hlbšie citové väzby. Platí to pre obidve strany.

Láska
Vzťah je budovaný bez hlbších citových väzieb a aj menšie nedorozumenia budú vytvárať zložité spory.

Súčasný stav
Z vašej strany je stav harmónie, zo strany partnera deštrukcia.

Predstava o vzťahu on
Trvalá predstava a zabehnutý systém deštrukcie vzťahu z dôvodu pudovo-inštinktívneho konania a spontánnosti.

Predstava o vzťahu ona
Iba určitá harmónia a žiadne hlbšie city a putá. Teda trvalo nestabilné vzťahy s mužmi.

Sexuálne podvedomie on
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas detstva. Celková vzrušivosť: túlanie sa. Povrchová vzrušivosť: nestálosť. Pohlavná vzrušivosť: bez citov. Citová vzrušivosť: príroda a tuláctvo.

Sexuálne podvedomie ona
Celková vzrušivosť: fantázie a hviezdy. Povrchová vzrušivosť: knihy o kozme. Pohlavná vzrušivosť: problémová. Citová vzrušivosť: láska ku všetkému pozemskému.

Pridaj komentár