Živá forma Božia. Neživá forma Božia v spomienkach. Zmyslové centrá. Spomienky. Symboly. Nastavenie neurónov šedej kôry mozgovej. Sugerácia poškodenia mozgu. Dynamizácia náboženského stavu. Kontemplácia. Náboženská bioenergia. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3.

Pokračujeme v prenikaní do Božieho sveta v nás. Vybrali sme si živú formu Božej prítomnosti. Odmietame mŕtvu formu, ktorá je uložená v našich spomienkach. Božiu prítomnosť chceme zažiť v živej podobe. Teda usilujeme o stavy, ktoré zažívali svätci. Nalaďujeme si neuróny šedej kôry veľkého mozgu a to do takého stavu, aby sme tu mohli pociťovať Boží svet vo forme rôznych druhov symbolov.

Na vnímanie Božieho sveta si nalaďujeme zmyslové centrá v šedej kôre mozgovej. Zároveň praktizujeme sugeráciu, že nám psychiku poškodil elektrický prúd, blesk a klinická smrť. Sugeratívna technika vyžaduje, aby ste si tieto poškodenia predstavili bez jediného zrniečka pochybnosti, že to tak nie je. V tomto stave si v mozgu predstavujete drobné náboženské objekty rôzneho druhu. Vybrali ste si ich zo spomienok. Neuróny šedej kôry prepínate vhodným spôsobom, aby sa tu objavili náboženské symboly a náboženské obrazy. Postupne usilujete o to, aby ste prepli neuróny mozgu do náboženského stavu vnímania Božieho sveta.

Treba si uvedomiť, že náboženský stav živej Božej prítomnosti vyžaduje postupné navykanie na Božiu prítomnosť. Preto cvičíme pravidelne a postupne prenikáme do náboženského stavu. Otvoríme si ho a potom znovu privrieme.

Náboženské stavy živej Božej prítomnosti zažívame v rôznych náboženských stavoch. Ide o stav straty rodičov, kde sa náboženské symboly stávajú náhradnými rodičmi. Prežívame stav týfusovej blaženosti. Vsugerujeme si kostné výrastky, potom stigmy. Tiež poškodenie okostice, sklerózu multiplex. Neustále máme vhodne naladené neuróny na vnímanie náboženských symbolov v jednotlivých hore vymenovaných stavoch. V každom prípade sa usilujeme pracovať v kontemplačných stavoch. Ide o to, že sa plne podriaďujeme znakom a ich želaniam, ktoré máme spraviť. Samozrejme, želania realizujeme iba sugeratívne a nie v skutočnosti. Predstavíme si ich splnenie, ako keby to bola skutočná realita. Je riskantné robiť to, čo nechcú vaše symboly.

Pridaj komentár