V tomto príspevku sa bližšie dozviete, ako pracuje Saša Pueblo na diaľkovom zisťovaní vplyvu podložia na zdravotný stav. Zároveň si priblížime, ako možno odrušiť toto pôsobenie hlavne v noci počas spánku.
Na praktizovanie diagnostikovania podložia príbytku je potrebné ovládať vešteckú techniku a techniku dvojníka. Bližšie vo Vešteckej škole a Dvojník sekcii. Technika dvojníka dovoľuje fyzické presunutie vedomia na dané miesto. Pokiaľ sa diagnostikuje celý príbytok a nie iba miesto nočného spánku, je potrebné zaslať po internete náčrtok celého objektu aj s orientáciou na jednotlivé svetové strany. Saša Pueblo zisťuje, či podložie pod posteľou pôsobí pozitívne alebo negatívne na zdravotný stav diagnostikovanej osoby. Pokiaľ podložie pôsobí negatívne, tak Saša Pueblo vyhľadá vhodný objekt na odrušenie tohto vplyvu. Prípadne môže hľadať aj objekt na pozitívne prehĺbenie vplyvu podložia na vyzdravenie. Pomocou techniky feng shui vyhodnocuje vhodnosť trojlístka podložie, žiarič a fyzická osoba. O technike feng shui bližšie v Talizman poradni. Tak isto Saša Pueblo určí aj umiestnenie odrušovača alebo meniča vplyvu podložia na danú osobu. V zásade ide o to, aby podložie zbytočne neodoberalo bioenergiu z človeka alebo ho zbytočne nenabíjalo. Napríklad prudké sťahovanie bioenergie je vhodné pre ľudí s vysokým krvným tlakom. Naopak, prudké dobíjanie je vhodné pre osoby s niektorými druhmi ochorení a podobne. Osobitnou kapitolou je diagnostikovanie silných patogénnych podloží s prudkým výdajom alebo sťahovaním bioenergie, ktoré sa dajú využiť na liečenie pod pyramídou.

Pridaj komentár