V tomto príspevku vám Saša Pueblo priblíži, ako špeciálne diagnostikuje hladinu jednotlivých minerálov v tele.
Na diagnostikovanie hladiny minerálov je potrebné ovládať vešteckú techniku vciťovania sa na diaľku do inej osoby a schopnosť cítiť sa ako táto osoba. Bližšie si nájdete vo Vešteckej škole. K vešteckým technikám je potrebné naštudovať si niečo o vitamínoch a ich potrebných množstvách v tele. Minimálne je treba vedieť, že niektoré vitamíny sa za pomoci tukov ukladajú v tele do zásoby. Ide o vitamín A, D, E a K. Vitamín C a vitamíny B komplexu treba neustále dopĺňať v organizme, lebo ich organizmus spotrebováva a denný prebytok vylučuje z tela. Tak isto je vhodne mať poznatok, ktoré potraviny obsahujú aké druhy vitamínov. Je dobré poznať aj sortiment vitamínových prípravkov v obchodnej sieti. Saša Pueblo sa uvedie do vešteckého stavu a v predstave si vytvorí graf hladiny a veľkosti zásob jednotlivých vitamínov. Vešteckým zrakom a skúsenou intuíciou odhadne, koľko a aké množstvo vitamínov organizmus má a koľko ich je vhodné dodať. Tak isto zisťuje, či je vhodné pre liečbu zvýšenie hladiny niektorého vitamínu, prípadne jeho podhodnotenie.

Pridaj komentár