Spomienky, ktoré zostanú po nás vo svete mŕtvych informačných polí. Svet mŕtvych ako chliev, v ktorom je dovolené všetko, hlavne aby to bolo účinné a úspešné. Reinkarnačné túžby. Reinkarnačné programovanie. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3.Vyhľadaj v Nahrávkach.

Svet mŕtvych sa otvára tam, kde je práve prítomná klinická smrť a to v procese zomierania alebo u tých, ktorí sa vrátili z klinickej smrti a ich neuróny sa natrvalo otvorili do tejto dimenzie okolo nás. Tak isto je otvorená cesta do sveta mŕtvych tam, kde sa tento priestor otvoril na základe cvičenia sugerácie a uverenia v tento stav a to v šedej kôre veľkého mozgu. Táto dimenzia je otvorená dočasne a potom sa zatvára.

Sugeratívna klinická smrť je bezpečná cesta do sveta mŕtvych. Pod svetom mŕtvych rozumieme spomienky ľudí a zvierat, ktoré sa datujú od 600 miliónov rokov pred naším letopočtom. Človek a zviera zomierajú a ich spomienky v podobe skoro ako digitalizovaného zápisu sa dostanú do sveta mŕtvych cez obdobie klinickej smrti, ktorá končí fyzickou smrťou. Vo svete mŕtvych možno nájsť aj zápisy iných kozmických živých tvorov, ktoré už zahynuli alebo ešte stále do sveta mŕtvych produkujú spomienky.

Ako základné cvičenie je potrebné dostať sa do šamanského vedomia prírodných ľudí, ktorí nevedia písať, čítať a premýšľať. Nerozlišujú medzi sebou a prírodnými objektmi a cítia sa ako jeden kus. V tomto stave sa neuróny prepínajú do prírodného vedomia, kde realizujeme skoro celú ezoteriku, aby sme nespájali neštandardné psychické výkony s bežným ľudským životom. Navyše do tejto dimenzie prírodného vedomia vedú všetky zasvätenia, ktoré zrýchľujú a naberajú množstvo skúseností.

Aby ste reinkarnačné procesy zvládli, je potrebné ovládať prírodné vedomie šamanov a ich rituálnu koncentráciu do tela a mimo neho. Potom je potrebné zvládať sugeratívne klinickú smrť a vstup do sveta mŕtvych informačných polí ako turista s fotoaparátom, ktorý mŕtve info polia nesťahuje do seba, ale si robí iba odtlačky ako foto. A všetko sa prekrýva spomienkou na prežitý sen, ktorý si osobne pamätáte. Následne treba zvládať kozmické vedomie, ktoré vám dovoľuje prienik psychiky do celého priestoru sveta mŕtvych spomienok. K tomu je dobré ovládať Silva rezonancie, aby ste vedeli čítať mŕtve spomienky aj v mikrosvete, do ktorého prenikáme psychicky.

Cieľom reinkarnácie je v prvom rade uchovať všetky spomienky o sebe v jednom celku. Ide o spomienky toho, čo ste zažili od narodenia až po smrť. Všetky zápisy zo všetkých neurónových oblastí tela. Všetky spomienky živých ľudí ako v zmysle foto toho, čo si o vás pamätajú. Tak isto foto spomienok v magnetických pulzáciách magma jadra Zeme. Uvedomte si, že aj svet mŕtvych spomienok je plný rôznych zákerností a zlodejstva. A preto všetko musí byť dôsledne chránené a ochraňované. A to je prvoradý zámer pre reinkarnačné pochody.

V prvom rade treba preniknúť do zápisov vo vlastných neurónoch a to cez sugeráciu komatického stavu, kde si na čas nasugerujete, že zlyhali všetky vaše systémy a napojili všetky orgány na prístroje. Dobrá sugerácia vedie k otvoreniu vnútorných záznamov, ktoré sa dosť podobajú digitalizovanému kódu. Až v tomto stave programujete, že všetky spomienky zostanú po vašej smrti pokope a budú rôznymi systémami aktívne chránené. Potom môžete systém dynamizovať stavom autistu, ktorý sa o svoj vnútorný svet bojí a bude ho vo svete mŕtvych chrániť. Nesmie sa nič stratiť. Autistický stav je totálny nezáujem o vonkajší svet a chuť žiť iba vo svojich spomienkach a nič viac.

Dobrú ochranu všetkých spomienok, či už v ľudskom, prírodnom, pravekom alebo zvieracom vedomí dobre poskytujú rôzne stigmatické stavy, ktoré sa znovu iba sugerujú a nie prakticky vykonávajú. Stavy stigiem sú najvyšší duchovný stav v celej ezoterike, a teda aj vo svete mŕtvych. A preto ich treba neustále precvičovať.

No vo svete mŕtvych existujú aj účinné ochrany v podobe obalov, ako je obal vytvorený z mŕtvych spomienok zvierat. Tento obal vo svete mŕtvych v sebe schováva spomienky zomretej osoby a to všetko pekne v kope. Potom sú tu spomienky osoby v obale, ktorý je vytvorený z mikročastíc. Keď prídete niečo zobrať, tak vás uvedie do sveta obalu a nepripustí, aby ste niečo zobrali. Tak isto nájdeme info spomienky pokope a obalené aspoň 20. ochrannými obalmi vytvorenými zo všelijakých techník, ktorých základ tvoria reinkarnácie u kozmických inteligencií. Takéto obaly poriadne domotajú votrelca, ktorý po čase nevie, kto je a kde je. Už sme si všimli, že vnímanie kozmických inteligencií je pre každú osobu rozdielne a problematické.

No začínajú sa tu rysovať základy ochrany a uchovania spomienok k reinkarnačným procesom a to je dobrý trend. Zároveň sme zachytili reinkarnácie do kozmických žijúcich inteligencií a tento proces budeme podrobne skúmať.

Pridaj komentár