1.Programovateľná zásuvka
2.Magnetofón
3.Kazety

Popis jednotlivých častí:.
1.Programovateľná zásuvka
je základným prvkom každej zostavy na nočné meditácie a slúži nám na zapínanie a vypínanie jednotlivých zariadení, v tomto prípade magnetofónu. Zásuvku je možné zakúpiť v elektropredajniach, jej cena sa pohybuje okolo 700 Sk. Doporučujem kúpiť takú, ktorá má viac programovacích časov, z praxe vyplynulo, že postačuje 12.
2.Magnetofón, možno použiť aj walkman, doporučuje sa používať slúchadlá, aby neboli rušení rodinní príslušníci, prípadne susedia.
3.Kazety Do kazetového magnetofónu dávame kazety, na ktorých sú nahrané určité slová a zvuky. Neosvedčilo sa počúvanie iného hlasu ako vlastného. Osoba, ktorá počúvala iný ľudský hlas, sa stávala určitým spôsobom od hlasu danej osoby závislá. Dochádzalo aj k bioenergetickému diaľkovému prepojeniu. Z týchto dôvodov odporúčame výhradne používať nahrávky s vlastným hlasom. Na kazety sme nahrávali prevažne hlas striedajúci sa po minútach so zvukovými efektmi. Pri tvorbe nahrávok sme často potrebovali dva kazetové magnetofóny. Urýchlilo to vytvorenie nahrávky. Pri nočnom prieniku do šedej kôry spánkových lalokov sme všetci používali nahrávky šamanských bubnov a zvončekov. Určitú dobu idú šamanské bubny, potom zvončeky a zase šamanské bubny. Takto sa to opakuje aj 20 minút. Pri prieniku do šedej kôry zadného mozgu cez šedú kôru spánkových lalokov sme používali všetci kazetu, na ktorú si každý vlastným hlasom nahral názvy hadov a striedavo štrngot kľúčov. Aké nahrávky máme použiť, to sme zisťovali veštecko – intuitívnym spôsobom. Pri prieniku do šedej kôry mozgovej temenného mozgu sme všetci používali kazetu, na ktorú si každý nahral vlastným hlasom názvy ľudských kostí a búchanie kosťou na drevenú podložku. Pri prieniku do šedej kôry predného veľkého mozgu sme všetci používali kazetu, na ktorú si každý vlastným hlasom nahral rozprávanie o oblakoch a striedavo rozprávanie o tarotových kartách. Pri prieniku do šedej kôry malého mozgu si každý nahral názvy slovenských rozprávok a striedavo škrabanie na papierovú podložku. Pri prieniku do šedej kôry v mieche sme všetci používali kazetu, na ktorú si každý nahral vlastným hlasom slovenské názvy stromov striedavo so šušťaním konárika, na ktorom bolo zaschnuté lístie.

Popis zapojenia:.

Začneme tým, že si stanovíme koľkokrát za noc sa zariadenie musí zapnúť. Ak len začíname s nočnými meditáciami stačí 2-3 krát za noc, aby sme zistili ako organizmus na to reaguje. Ak sme skúsenejší, hustotu spínania môžeme zvýšiť aj na 12 krát tzn. približne každých tridsať minút. Teraz naprogramujeme programovateľnú zásuvku, napr. prvé zapnutie o 1.00 hod. a vypnutie o 1.03 hod., z toho vyplýva, že magnetofón bude zapnutý tri minúty, druhé zapnutie o 3.00 hod. a vypnutie o 3.03 hod. a tretie zapnutie o 5.00 hod. a vypnutie o 5.03 hod. Časy zapínania si môže každý prispôsobiť podľa toho, kedy chodí spať, kedy vstáva atď.Ak máme všetko naprogramované, zasunieme prog. zásuvku do elektrickej zásuvky, najlepšie blízko pri posteli, aby sme nemuseli naťahovať predlžovací kábel a pripojíme magnetofón do ktorého vložíme meditačnú kazetu. Nesmieme zabudnúť stlačiť tlačítko PLAY, inak by sa nám v noci nezapol. Tým máme celú zostavu pripravenú. Prajem hlboký spánok, nech to má čo najväčšiu účinnosť.

Podstata zariadenia:.
Toto zariadenie sme počas noci využívali na prienik zvukových efektov do oblastí so šedou kôrou či už veľkého mozgu, malého mozgu alebo miechy. Dôležitou podmienkou pri použití zariadenia bola skutočnosť, že kazety si nahrával meditujúci vlastným hlasom. Tým zvyšoval efekt prieniku dovnútra. Pri inom hlase bol prienik neefektívny a meditujúci sa budili. Teda systém pudu sebazáchovy reagoval prebudením meditujúceho, čím bol spánok plytký a strácal hlbokú hypnotickú úroveň, o ktorú nám išlo. Keby sme tieto meditácie prevádzali cez deň, tak by bol efekt týchto meditácií doslova nulový. V noci, keď človek spí, má nočnú regeneračnú biochémiu. Zároveň rýchlo a efektívne prijíma svoj hlas na kazete.

Poradenstvo:.
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@hotmail.com

Pridaj komentár