1.Fúkacie zariadenie
2.Programovateľná zásuvka
3.Rôzne druhy olejčekov

Popis jednotlivých častí:
1.Fúkacie zariadenie
je fén na vlasy, ktorý je vsunutý do novodurovej trubky priemeru 50 mm a 50 cm dlhej. Fén je proti vypadnutiu zaistený lepiacou páskou. Z druhej strany trubky sa nachádza záklopka, ktorá zabraňuje unikaniu výparov z vonného olejčeka a ktorá sa samočinne otvára pod tlakom vzduchu. V spodnej časti trubky je navŕtaný otvor takého priemeru, aby sa do neho dal vsunúť vrchnák z olejčeka. Z vrchnáku je odrezaná vrchná časť a je vlepený sekundovým lepidlom do otvoru. Z vonného olejčeka vyberieme kvapátko a fľaštičku našrobujeme do vrchnáku v trubke. Celé zariadenie položíme na stojan,ktorý je zhotovený z mosadzného drôtu.
2.Programovateľná zásuvka
je základným prvkom každej zostavy na nočné meditácie a slúži nám na zapínanie a vypínanie jednotlivých zariadení,
v tomto prípade fúkacieho. Zásuvku je možné zakúpiť
v elektropredajniach, jej cena sa pohybuje okolo 700 Sk. Doporučujem kúpiť takú, ktorá má viac programovacích časov, z praxe vyplynulo, že postačuje 12.
3.Rôzne druhy vonných olejčekov.Pri nočných meditáciách môžete používať rôzne druhy aromatických olejčekov. Odporúčam, aby ste používali na začiatok menej aromatické olejčeky. Neskoršie to môžu byť aj výrazné exotické vône. Samozrejme, že olejčeky pôsobia blahodarne na celý dýchací systém. Takýto druh terapeutickej meditácie pri aplikovaní vôní lupienkov kvetov pôsobí blahodarne aj na nočné psychické pochody.

Popis zapojenia:.
Začneme tým, že si stanovíme koľkokrát za noc sa zariadenie musí zapnúť. Ak len začíname s nočnými meditáciami stačí 2-3 krát za noc, aby sme zistili ako organizmus na to reaguje. Ak sme skúsenejší, hustotu spínania môžeme zvýšiť aj na 12 krát tzn. približne každých tridsať minút. Teraz naprogramujeme programovateľnú zásuvku, napr. prvé zapnutie o 1.00 hod. a vypnutie o 1.03 hod., z toho vyplýva, že fén nám bude fúkať tri minúty, druhé zapnutie o 3.00 hod. a vypnutie o 3.03 hod. a tretie zapnutie o 5.00 hod. a vypnutie o 5.03 hod. Časy zapínania si môže každý prispôsobiť podľa toho, kedy chodí spať, kedy vstáva atď.Ak máme všetko naprogramované, zasunieme programovateľnú zásuvku do elektrickej zásuvky, najlepšie blízko pri posteli, aby sme nemuseli naťahovať predlžovací kábel, pripojíme fúkacie zariadenie do ktorého našrobujeme vhodný vonný olejček. Celý systém otestujeme a ak je všetko v poriadku umiestníme ho na nočný stolík prípadne na stoličku vedľa posteli, tak aby fúkajúci vzduch prúdil na hlavu resp. na telo. Prajem príjemný a pokojný spánok.
Podstata zariadenia:.
Pri tomto zariadení sa využíva skutočnosť, že počas noci bez prerušenia spánku možno vdychovať určité aromatické látky. V noci človek spí hlbokým spánkom, vedomie sa nebráni. Veľkou výhodou je to, že od meditujúceho sa vyžaduje iba hlboký spánok. Pri našich meditáciách sme mali prvoradý záujem prenikať do čuchových buniek šedej kôry mozgovej v prednom mozgu.
Poradenstvo:.
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@meditacia.sk

Pridaj komentár