1.Programovateľná zásuvka 2.Presvetľovací panel 3.Prerušovač-blikač 4.Lampa

1.Programovateľná zásuvka
je základným prvkom každej zostavy na nočné meditácie a slúži nám na zapínanie a vypínanie jednotlivýchzariadení, v tomto prípade svetla. Zásuvku je možné zakúpiť v elektropredajniach, jej cena sa pohybuje okolo 700 Sk. Doporučujem kúpiť takú, ktorá má viac programovacích
časov, z praxe vyplynulo, že postačuje 12.
2.Presvetľovací panel sa skladá z dreveného stojana, tabuľky skla veľkosti formátu A4.
3.Prerušovač-blikač je amatérsky zhotovené zariadenie, ktoré slúži na periodické spínanie v intervale dvoch sekúnd tzn., že žiarovka dve sekundy svieti a dve sekundy nesvieti.
4.Lampa je bežná lampa, môže byť použitá stolná, nočná, resp. kto má akú k dispozícii.

Popis zapojenia:.
Začneme tým, že si stanovíme koľkokrát za noc sa zariadenie musí zapnúť. Ak len začíname s nočnými meditáciami stačí 2-3 krát za noc, aby sme zistili ako organizmus na to reaguje. Ak sme skúsenejší, hustotu spínania môžeme zvýšiť aj na 12 krát tzn. približne každých tridsať minút. Teraz naprogramujeme programovateľnú zásuvku , napr. prvé zapnutie o 1.00 hod. a vypnutie o 1.03 hod., z toho vyplýva, že lampa nám bude blikať tri minúty, druhé zapnutie o 3.00 hod. a vypnutie o 3.03 hod. a tretie zapnutie o 5.00 hod. a vypnutie o 5.03 hod. Časy zapínania si môže každý prispôsobiť podľa toho, kedy chodí spať, kedy vstáva atď. Ak máme všetko naprogramované, zasunieme prog. zásuvku do elektrickej zásuvky , najlepšie blízko pri posteli, aby sme nemuseli naťahovať predlžovací kábel, pripojíme prerušovač-blikač a nakoniec zapojíme lampu. Na presvetlovací panel prilepíme hárok papiera z meditačným znakom a všetko vhodným spôsobom poukladáme pri posteľ prípadne na nočný stolík. Tým máme celú zostavu pripravenú.

Podstata zariadenia:.
Podstatou tohto zariadenia je možnosť meditovania počas hlbokého spánku. Od meditujúceho sa nežiada nič, iba aby čo najkľudnejšie a najspokojnejšie spal. Na prvej úrovni sme využili iba zapínanie a vypínanie svetla. Tento efekt umožňoval preniknúť cez zatvorené oči do šedej kôry zadného zrakového centra. Skúsili sme aj nablikať dovnútra jednotlivé čakrové symboly z hinduistickej čakrovej školy. Pri testovaní po nočných meditáciách sme cítili, že obrázky alebo znaky fungujú v nervstve organizmu. Je dôležité, aby zariadenie blikalo a bolo nasmerované na tvár.

Poradenstvo:.
Pokiaľ máte záujem takéto terapeutické meditácie prevádzať, treba nás kontaktovať cez Meditačnú poradňu alebo priamo na e-mailovú adresu: sasapueblo@meditacia.sk

 

Pridaj komentár