Tento príspevok sa zaoberá problematikou získania schopnosti liečiť inú osobu pomocou bioenergií vlastného tela, ktoré vedú k liečebným účinkom u liečenej osoby liečiteľom.Už dávnejšie sa zaoberám problematikou liečby pomocou rúk u niektorých liečiteľov. Ich liečba vyvoláva v tele chorého alebo takto liečeného človeka pocit horúčavy a jemného svrbenia alebo mravenčenia v liečenej oblasti. Mnohokrát som sa na diaľku napájal na tento druh liečiteľov a to priamo počas liečby. Vždy som pociťoval u týchto bioenergetických liečiteľov určitý typ predzáchvatového stavu. Tento stav sa dá nahodiť napríklad silnou a dlho koncentrovanou pozornosťou do ústnej dutiny s tým, že som začal rozoberať nejaký problém a preháňať jeho dôležitosť. Na chvíľu som na daný problém pozabudol a on sa ďalej točil v mojej hlave a vyrábal stav blížiaci sa záchvatu. V tomto stave sa vytvárala zvláštna bioenergia, ktorá sa priamo z mozgu smeruje do nervstva svalov a špeciálne sa ním rozohrievajú nervové platničky vo svaloch. Odtiaľto sa už tu vytvorená bioenergia rozvádza cez nervstvo svalov na rukách až do tela ošetrovanej osoby. Sám som túto techniku skúšal na pokusných osobách, ktorí pociťovali liečivé teplo vo svojom tele. No kvôli vlastnej bezpečnosti bude lepšie využiť systém Reiki na sťahovanie takejto záchvatovej bioenergie z ľudí trpiacich záchvatom. To určite pomôže tomu, kto je v záchvatovom stave a zároveň pomôže osobe, ktorá bude takouto energiou liečená.

Pridaj komentár