Zdroj: www.aeclectic.net

Černošskými tarotovými kartami možno skúmať deštruktívne schopnosti dotyčných osôb. Pod deštruktívnymi schopnosťami tu chápeme danosť silne negatívne pôsobiť na seba a iných ľudí. Tak isto tieto tarotové karty s černošskou tematikou hovoria o tom, že človek je negatívne ladený a jeho myseľ pri vyberaní zo spomienok uložených v pamäti orientuje na negatívne spomienky a úsilie riešiť životne problémy deštruktívne na báze emócií.

Na začiatku si dobre prezriem jednotlivé karty. Poukladám si ich pred seba a snažím sa uvedomovať si farebnosť a tému, ktorá je zobrazená na kartách. Mimoriadne ma zaujalo tmavomodré sfarbenie a naivne insitný spôsob nakreslených postavičiek. Mal som pocit, že ich kreslilo postihnuté dieťa. Pri ďalšom meditačnom cvičení som si karty poukladal okolo seba po zemi a okolo kariet som prevádzal primitívne tanečné kreácie podľa vzoru černošských tancov.

Po chvíli tancovania som sa dostával do zvláštneho tanečného tranzu. Zároveň som si v mysli vytváral zmenšené predstavy černošských čarodejov a snažil som sa prevádzať čarodejnícke úkony tak, ako ich robia v Afrike. Stačí si spomenúť na filmy z afrického prostredia. Nech vás neodradzuje primitívnosť a naivnosť afrických šamanov. Pri ďalšom nácviku som si karty znovu náhodne poukladal na zem okolo seba s tým, že medzi karty som poukladal viazaničky rôznych druhov rastliniek. Pokračoval som v tanci.

Znovu som sa dostával do určitého tranzového stavu a vo vnútri mysle som si predstavoval, ako moje telo natierajú rôznymi farbami s tým, aby ma tieto farby chránili pred démonmi zla a nenávisti. Pokračoval som v primitívnom tanci až do stavu odpadnutia. Tieto stavy zažívajú účastníci rockových koncertov, ktoré trvajú niekoľko dní. Po tomto cvičení som sa po niekoľkých dňoch vrátil k ďalšiemu cvičeniu, ktoré bolo zamerané na veštecké zisťovanie pomocou samotných kariet. Na začiatok som zmenil bioenergetické vyžarovanie v mojom fyzickom tele. Chvíľu som sa na karty pozeral a potom som zavrel oči. So zavretými očami som si jednotlivé karty predstavoval vo vnútri hlavy. Potom som si karty predstavoval pred sebou a tu som sa aj koncentroval.

Zároveň som mal pocit, ako moja energia a zosávaná bioenergia z iných živých zdrojov preteká cez moje telo od hlavy cez nohy, mimo moje telo. Tento stav je potrebné udržať počas celého vešteckého výkonu. Keď som dosiahol tento stav, tak som sa zameral na niektorých známych ľudí, ale aj ťažkých zločincov. Zrazu sa predo mnou z týchto veštecky ošetrovaných osôb objavili zdecimované a ošarpané postavy ako z dobrého hororu. Keď som veštecky ošetril osoby, ktoré sú na vysokej morálnej úrovni, tak som takéto hororové mŕtvoly nevedel veštecky vidieť. Teda černošský tarot odhaľuje hlboké deštruktívne nevedomé procesy, o ktorých dotyčná osoba nemusí vedieť.

Tak isto som sa usiloval nájsť účinnú obranu voči vplyvu takýchto osôb. Jednoznačne mi to naznačovalo, že proti zlu sa nemá bojovať zlom. Keď sa chce človek brániť alebo pomôcť dotyčnej osobe, tak je vhodnejšie si predstavovať čo najviac dobrých a nezištných skutkov a tieto koncentrovať do zhustenej podoby. Tu jednoznačne platí, že sila dobra a láskavosti je tá účinná ochrana. V tomto kontexte som si spomenul na židovského Golema a mystickú silu niekoho chrániť.

Pridaj komentár