Tento príspevok pojednáva o nácviku schopnosti si aktívne niečo vsugerovať a to až do takej úrovne, že sa to deje v psychike a fyzickom tele ako v skutočnosti napriek tomu, že to je iba vsugerovaná ilúzia.
Do tejto školy som už dávno nepísal. Mal som asi vsugerovaný pocit, že niet čo písať. Premohol som sa a zašiel si na vlastné internetové stránky prečítať doterajšie príspevky a skonfrontoval som to s doterajšími skúsenosťami. Na počudovanie som zistil, že táto škola sa stala potichu najdôležitejšou vo všetkých smeroch a jej metódu vlastne praktizujeme vo všetkých školách, aj keď to nie je žiadna bombastická metóda. V modernej ezoterike sme prešli z fyzickej roviny praktizovania ezoteriky na rovinu všetkých druhov pamäťových spomienok a bioenergetických odtlačkov vonkajšieho sveta. Bioenergetický odtlačok pozri v Magickej škole alebo v Čikung škole. Ide o vytvorenie bioenergie vo vlastnom tele a jej vyslanie k fyzickému objektu a vytvorenie bioenergetického odtlačku, ktorý sa následne stiahne dovnútra fyzickej hlavy a tu sa spracováva. Teda mentálne predstavy a sugerácie rôznych stavov, napríklad v Plazmatickej škole stav fantómových schopností, v sekcii Dvojník sugerácia týfusu, v sekcii Astro sugerácia videnia seba dvojmo, v Čikung škole cítiť sa ako zviera, v sekcii Kozmos sugerácia umŕtvenia nervového systému, v Sexuálnej škole sugerácia a zablokovanie jedného sexuálneho obrazu, v Silvovej škole sugerácia videnia a prežívania rôznych obrazov a pocitov. Teda dosť široká oblasť pôsobenia a to som sa dotkol sugerácie iba zľahka. No objavili sa ďalší meditujúci, ktorí to so sugeráciami či už pozitívnymi, alebo negatívnymi riadne prehnali a dostali sa do stavov, keď totálne uverili vlastnej sugerácii a nevedeli ju už rozumovo ubrzdiť. Títo jedinci mi dovolili pozrieť sa na sugeratívne schopnosti trochu podrobnejšie. U týchto sugerantov som nachádzal aj silné hypnotické schopnosti, vtlačiť iným svoje predstavy. Osobne som požiadal dotyčnú osobu, aby mi niečo vsugerovala. Silne sa sústredila na vypitú fľašu na stole a cítil som, že mi vložila do hlavy obraz, aby som fľašu zaniesol naspäť. Mal som čo robiť, aby som nevstal a nešiel fľašu zaniesť. Tento stav pretrvával dlhšie a mal som dosť práce ho z mojej mysle vytlačiť. Cítil som, ako táto osoba spochybnila sama seba a potom aj mňa a pretlačila svoju predstavu o riešení daného stavu. Najprv som pochyboval, či ju mám odniesť alebo nemám odniesť, až som sa dostal do slučky, ktorá by viedla k odneseniu fľaše. No vedel som, že je to iba pokus. Dotyčná osoba bola prekvapená, keď som jej povedal, čo mi naprogramovala k vykonaniu. Samozrejme, že sme sa spoločne snažili rozlúštiť spôsob vytvárania sugerácií, ktorému aj daná osoba nakoniec uverila, aj keď nemal žiadne racionálne jadro. U dotyčnej osoby vzniká na začiatku vlastnej sugerácie stav, keď sa intenzívnejšie a intenzívnejšie spochybňuje. Najčastejšie tak robí pomocou slovných spojov ako napríklad je to tak alebo to tak nie je a tieto slová neustále opakuje. Napríklad si hovorí: čudne sa správam, a potom náhle povie: nie, normálne sa správam a za chvíľu si povie: nie, správam sa nenormálne. Takto sa to opakuje mnohokrát, až vznikne z tohto myšlienkového spojenia stupňujúca sa predstava, ktorá totálne spochybní dotyčného a on uverí čomukoľvek. Vidieť tu aj silnú hypnotickú techniku, kde vás hypnotizér silne spochybňuje a znovu ubezpečuje, že je to tak. Zároveň hypnotizér vyvoláva dynamické emocionálne rekcie a to z náhleho popudu. Ide o všetky druhy emócií či už smiech, radosť, smútok, hnev alebo zlosť. Zároveň sa hypnotizér snaží utlmiť rozumovú zložku a doslova ju paralyzovať. Pri doterajších cvičeniach som si vydal v izbe príkaz, že prší a okamžite som išiel pre dáždnik. Keď to budem na seba praktizovať teraz, najprv sa budem slovne spochybňovať, či v miestnosti prší alebo neprší a až týmito slovnými stavmi vyvolám hysterickú reakciu a v mysli sa mi vytvorí predstava skutočného dažďa v miestnosti. Hysterka vidí nakoniec myš vo veľkosti prasaťa. Zároveň utlmím a potlačím rozumové chápanie a zase ho sugeratívne odstavím. U spomínanej osoby sugeratívne schopnosti prerástli a nabrali takú dynamiku, že logické myslenie jednoducho nestíhalo. Preto bolo nutné intenzívne posilniť schopnosti logicko- matematického myslenia a sugeratívne schopnosti vyvážiť silnejšou a prísnejšou logikou.

Pridaj komentár