Venujeme sa nácviku prieniku psychiky do kozmického priestoru. Pre začiatočníkov sa odporúča, aby sa pripravovali na duchovnej ceste aj k psychickému prieniku do reálnych priestorov kozmu.

Ezoterici musia dobre rozlišovať medzi psychickým prienikom do vlastných predstáv o kozme v ich mysli a reálnym psychickým prienikom mimo svoje fyzické telo. Deje sa tak hlavne cez systém mozočku a ide o bioenergetický prienik do magnetických síl magmatického jadra planéty Zem a neskoršie aj do magnetizmu iných planét. Voláme ho prienik cez prvkovú rovinu. Na tento prienik treba zvládnuť psychické stavy osôb, ktoré sú od narodenia pokrivené a zmrzačené. Prípadne ide o stavy kozmonautov, ktorí v kozme strávili viac ako 4 mesiace. Do kozmu je možný aj iný prienik a to po odcvičení raného štádia klinickej smrti a potom sa do kozmu preniká cez úroveň atómov. Ide o prienik cez svet mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktoré sa v tejto rovine po smrti organického života ukladajú. Do kozmu je možný aj iný prienik a to cez systém dvojníka a vtedy psychika ezoterika preniká do kozmu cez častice. Je možný aj prienik cez atómové jadrá v spojitosti premostiť psychiku ezoterika na organický život v kozme. Tento stav sme v ezoterike pomenovali UFO.

Pokiaľ má ezoterik za sebou aspoň 15 rokov aktívnych meditácií, tak určite pestuje systém dvojníkov. Ide vlastne o dobrovoľný prienik na úroveň častíc. Ezoterik si v neurónoch buduje trvalé usadenie v tomto systéme, a teda je postupne schopný vnímať svet okolo seba ako veľké kozmické objekty, ale zároveň aj ako najmenšie možné objekty a to sú častice. Takýmto prístupom si vlastné tvorí myslenie na úrovni kvantovej fyziky. Ezoterik tohto zoskupenia má záujem, aby bol aj vzdelaný a tak si o plazme aj niečo naštuduje. Zároveň má dostatočnú prax na realizáciu prieniku svojej psychiky do kozmu plného kozmických objektov a častíc.
Plazmová hviezda môže mať hmotnosť Slnka, ale aj jej 100 násobku a viac.

Plazmová hviezda je napríklad Eta Carinae: http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%89ta_Carinae Tu je odkaz na to, čo je hviezda: http://sk.wikipedia.org/wiki/Plazmov%C3%A1_hviezda Tu je informácia, čo je to plazma: http://sk.wikipedia.org/wiki/Plazma_%28fyzika%29 Tu si zase nájdete základné informácie o kozme: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr

Uvádzam zoznam videí na štúdium. Upozorňujem, že niektoré videá nemusia byť po čase k dispozícii, ale vždy je možné vyhľadať si ďalšie:

http://www.youtube.com/watch?v=jHjTb8Chq3k&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=z3-4-mNPKbYhttp://www.youtube.com/watch?v=noyQWnkQJKg&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=e8ej0EqhKzY&feature=rela…
http://www.youtube.com/watch?v=KkfuzySRr6E&feature=rela…

http://www.youtube.com/watch?v=T73NKzkftBM&feature=rela…


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.