Individuálna meditácia

Pokračujem v klasickom výcviku. Pravidelne sa očisťujem, vyhľadávam a likvidujem všetky druhy plazmatických objektov. Pri jednej očisťovacej akcii zachytávam plazmatický útvar, ktorý sa z mojej aury vzďaľuje, pokiaľ sa rozhodnem robiť očistu. To znamená, že je už načasovaný k určitému pohybu. Vzniká potreba pozrieť sa v rámci očisty aj na časový priebeh, teda v akom čase niečo prichádza alebo odchádza. Takéto pohyblivé objekty môžu prichádzať v kritických situáciách alebo v situáciách, ktoré sú priaznivé na vaše ovplyvňovanie a dosiahnu lepší účinok. Niektoré bioenergetické objekty prichádzajú iba vtedy, keď robím určitú činnosť. Takto som zistil príchod plazmatického objektu, ktorý ma mal ovplyvňovať, keď som si zapol televízor. Zo začiatku som to považoval za normálny stav. Neskoršie som zapol televízor, ale vytvoril som z kovovej platne plazmatický čierny štvorec, ktorým som zastrel obrazovku a čuduj sa svete, plazmatický objekt, ktorý mi poslala dotyčná osoba nefungoval. Príchod a aktivitu plazmatických objektov možno takto časovať. V jednom prípade som našiel v vzdialenej časti aury za chrbtom skrinku z plazmatickej hmoty, ktorá v časových impulzoch vypúšťala do môjho tela kópie tých istých útvarov. Dlhšiu dobu som sa čudoval, prečo sa neustále objavujú. Človek má z celého plazmatizmu pocit, že scifi je len slabý odvar špiritistických možností.

Pridaj komentár