Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Tu vyzbierané videá slúžia na nácvik techník súvisiacich so systémom vrcholovej ezoteriky, ktorá je o psychickom prieniku na častice, ale zároveň slúžia aj ako výcvik nižších stupňov ezoteriky.
Ezoterik, ktorý sa dostal až k psychickým prienikom na časticovú ezoteriku, má za sebou aspoň 15 rokov každodenných meditácií, ktoré sú podrobne popísané na www.meditacia.sk. Kto sa chce vážne zaoberať ezoterikou a pestovať si ju od základov, tak si tu nájde všetko potrebné z oblasti ezoteriky a už nemusí hľadať nikde inde po internete. Stačí si začať študovať tie najstaršie články na konci každej školy a sekcie.

Pokiaľ by chcel niekto meditovať priamo na časticovú úroveň dvojníkov bez dôslednej prípravy a mnohoročných meditácií, koleduje si o umiestnenie na psychiatrii. Ezoterik sa vo svojom vývoji zameria najprv na to, aby zvládol klasický prienik do kozmu a to cez nácvik mentálneho znetvorenia svojho tela a hlavne svalov. Potom sa treba naučiť prenikať do kozmu cez rané štádium klinickej smrti. Následne cez toky magnetických síl magmatického jadra planéty Zem. Pokiaľ chce ezoterik psychicky opustiť našu Galaxiu, je potrebné zvládnuť techniku operácií v čiernych dierach. Pokiaľ chce ezoterik ešte hlbšie do kozmu, potrebuje zvládnuť stavy ľudských jedincov, ktorí boli ožiarení na spôsob Hirošimy a Nagasaki. Keď chce ezoterik ešte ďalej do kozmu, tak potrebuje už zvládnuť cvičenie, kde sa psychika ezoterika dostáva do roviny častíc. Inak by sa jeho putovanie v kozme zastavilo. Následne je potrebné zvládnuť psychické prieniky cez reálny objekt v kozme a to magnetar.
Ezoterik môže prenikať do našej slnečnej sústavy cez techniku pokrivenia a znetvorenia tela. To je prenikanie na úrovni prvkov. Potom je tu technika idúca z roviny atómov a ich jadier do sveta mŕtvych spomienok. Píšem vtedy o svete mŕtvych alebo špiritizme. Prenikať je možné aj šamanským spôsobom cez magnetické sily planéty Zem a iných planét. Pri vrcholovej ezoterike sa preniká do kozmu cez častice. Tento spôsob sa označuje ako systém dvojníkov a v rozvinutej podobe ako UČI. Ezoterik v rámci svojej duchovnej cesty a svojho duchovného napredovania prirodzene prišiel do časticovej ezoteriky dvojníkov. A teraz sa časticoví ezoterici usilujú o to, aby sa trvalo usadili na časticiach a v rámci ektoplazmatických schopností dokázali operovať a manipulovať s časticami tak, aby úspešne prenikali do kozmu práve týmto spôsobom. Keby časticový ezoterik prenikal do kozmu klasickými postupmi idúcimi z roviny prvkov, atómov a ich jadier, tak by sa zastavil psychický prienik do kozmu. A ezoterik chce trvalo prenikať do hlbočín kozmu a prísť k hraniciam svojich schopností. Časticový ezoterik prišiel v kozme k hraniciam, ktoré nie sú definitívne hranice v kozmu, ale je to hranica psychiky a možného potenciálu, kde sa dá v kozme psychicky preniknúť. Ezoterik prenikol do priestoru, ktorý v ezoterickej terminológii označujeme ako 2 000 kusov makiet vriec ( v Kozmos sekcii si nájdete všetko okolo makiet kozmického priestoru). Do priestoru okolo týchto vriec ezoterik už nedokáže preniknúť. Hovoríme o svete extrémneho vákua, aké na planéte Zem nemôžeme spoznať ani experimentálne. Hovoríme, že v gigantickom priestore vákua v kozme za hranicami alebo okolo makiet 2 000 kusov vriec už nemôžu existovať prvky, atómy ani atómové jadrá a v danej objemovej jednotke je nepatrné množstvo častíc, ktorých vlastnosti sa úplne zmenili. V zásade na planéte Zem fungujeme v stave extrémnych gravitačných síl a to znamená, že častice sa husto viažu na seba a prejavujú zásadne iné vlastnosti ako v extrémnom vákuu.

Ezoterik preniká cez častice na jednotlivé planéty a učí sa na nich prenikať cez časticovú rovinu. Teda musí v sebe organizovať vlastné častice, ale aj častice voľne tečúce kozmom, aby sa premostil na danú planétu. Ezoterik zámerne využíva vedecké videá a vedecké poznatky, aby si na zvykol na to, že na dotyčné planéty sa preniká realisticky a realisticky sa skenuje to, čo tam reálne je. Ezoterik psychicky cez častice preniká na dané planéty. A má niekoľko možností, ako môže vnímať to, čo sa deje na niektorej planéte, kde psychicky preniká. Ezoterik si zníži rozumovosť na 20 % normálnej dnešnej rozumovosti dospelej osoby a všetko vníma ako prírodné a animálne božské predstavy. Je to v poriadku, pri tejto úrovni rozumovosti je to normálne. Aj tento druh rozumovosti dovolí získať množstvo informácií. Zvyšovanie rozumovosti vedie k tomu, že ezoterik vníma danú planétu a jej prejavy ako napríklad náboženskú alebo stredovekú symboliku. Možná je aj dnešná symbolika a to je symbolika sci-fi fantázie. Všetko je to v poriadku. Ezoterik však pri prieniku na danú planétu dá 120 %-nú rozumovosť vedca z oblasti astronómie a pokúsi sa vnímať všetky procesy alebo ich časť prísne racionálne a až matematicky. Ezoterik si musí dávať pozor na vedeckú racionalitu. Na psychiatrii môže človek skončiť, keď uverí svojim bludom, ale aj vtedy, keď bude zaťažovať svoj mozog prílišnou racionálnosťou tohto sveta. Bohužiaľ, ľudský mozog nie je stavaný na extrémne racio poznanie sveta. A tak ezoterik extrémnu racionalitu zapne iba minimálne a po získaní informácií neuróny uvádza do stavu nižšej racionality a získané informácie ukladá do svojich spomienok.

Ezoterik môže posilňovať časticovú úroveň aj tým, že do prieniku na častice prisúva rané štádium klinickej smrti, ktoré si už odcvičil v minulosti a dobre ho ovláda v zmysle, že jeho neuróny vedia v zlomku sekundy tento stav vyvolať a vhodne prehlbovať. A toto prepojenie vedie k tomu, že ezoterik vníma povrch danej planéty ako keby sa tam fyzicky prechádzal. Hovoríme o jednej z vrcholových techník ezoteriky a to premostenia časticového prieniku na častice a vyvolanie raného alebo hlbšieho stavu klinickej smrti. Ezoterik si musí dávať pozor, aby stav klinickej smrti nehnal na hranicu smrti. Túžba prenikať do kozmu ako keby ste tam boli fyzicky prítomný je nebezpečná a zvodná. Neopatrný ezoterik riskuje kolaps srdca a nič nezaručí obnovu impulzov. To je aj varovanie pred touto technikou.
Tu si nájdete vybraté videá z Youtube. Niektoré linky už nemusia byť funkčné. A tak si prosím vyhľadajte podobné videá:

http://www.youtube.com/watch?v=Ehgs3qazcvw

http://www.youtube.com/watch?v=D3AfNXdg2Tk&feature=chan…

http://www.youtube.com/watch?v=5OFThORmR-s&feature=rela… http://www.youtube.com/watch?v=iCW5Rgu33E0 http://www.youtube.com/watch?v=LDzNzPr0vho http://www.youtube.com/watch?v=w7aNVPCOK4Y http://www.youtube.com/watch?v=HqFVxWfVtoo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.