Autor: Pierre Lasenic
Knižka: Tarot kľúč k iniciácii
Vydalo: nakladateľstvo Trigon, Praha

Budem sa tu venovať problematike tarotových kariet a autorov týchto kariet. V prvom rade budem skúmať tieto tarotové karty, indickú šachovnicu a hracie kocky z hľadiska ezoterického. Menej nás bude zaujímať využitie tarotových kariet na veštecké výkony.

Knižku od tohto autora som viackrát prečítal. Usiloval som sa niektoré časti aj fyzicky nacvičovať pomocou rôznych meditačných techník. Pokiaľ sa zameriam na informačné pole už nežijúceho ezoterika tak zisťujem, že v mozgu mal mŕtve miesta vo veľkosti drobných fazuliek. Tento patologický pohľad definuje autora tejto knižky ako kabalistu, ktorý má záujem o taroty ako formu vnímania sveta vychádzajúceho z poškodenia mozgu. Tuším, že sa niektorým ľuďom nebude ľúbiť tento medicínsko- psychiatrický prístup. Ja sa usilujem zaviesť v ezoterike aký taký poriadok a patologický prístup dovoľuje podľa mňa výborne zaradiť každého ezoterika do určitej schémy. Vychádzam z toho, že smerovanie každého ezoterika je v prvom rade podmienené jeho chorobnými stavmi. Rozdiel tvoria novodobí ezoterici, pokiaľ sa venujú sugeratívnym technikám, ktorými si vsugerujú rôzne chorobné stavy a to preto, aby dosahovali určité ezoterické stavy.
Vráťme sa však k samotnej knižke a jej obsahu. Po prvom prečítaní sa vám zdá, že dielo je jemne a dôsledne prepracované. Cítiť, že autor sa nechal inšpirovať rôznymi druhmi tarotu a aj z týchto skúseností vytváral vlastný systém tarotu ako niečoho, čo v sebe nesie zakódované informácie rôzneho druhu. Autor veľmi dobre rozoznáva význam tarotu ako účinného prostriedku pre rozvoj intuície a vešteckých schopností všetkého druhu. Sám osobne som získal nácvikom tarotu viaceré veštecké schopnosti a vlastnou praxou výborne poznám manticko- vešteckú hodnotu tarotových kariet. No dá sa cítiť, že autor knižky mantiu s tarotovými kartami neovládal a nechával ju stranou. Skorej sa usiloval prenikať do vnútornej hodnoty kódovaných tarotových kariet. Tušenie o skrytých magických rituáloch je aj podľa mňa správne. Na druhej strane autor rozvinul výhradne svoj vlastný pohľad na vnútornú hodnotu tarotu a pozabudol dôsledne preskúmať všetky druhy významnejších tarotov. V knižke venuje príliš málo miesta histórii tarotu a autorom, ktorí tarot využili na skrytie magických rituálov rôzneho druhu. Najhodnotnejšia časť knižky je práve Bibliografia. Tu cituje najhlavnejšie tarotové diela. Bohužiaľ, autor knižky tu nestanovuje, aké schopnosti potrebuje mať dotyčná osoba, ktorá sa rozhodne venovať štúdiu tarotových diel. Tak sa ich pokúsim definovať osobne.
V prvom rade osoba, ktorá chce prenikať do tarotového tajomstva, musí mať kvalitné veštecké schopnosti. Ďalej musí ovládať bioenergetické schopnosti rozvinuté v Reiki škole. K týmto schopnostiam je potrebné rozvinúť aj špiritistické schopnosti, o ktorých píšem v Plazmatickej škole. K týmto schopnostiam je potrebné pridať schopnosti magického myslenia a magickej praxe, o ktorej píšem v Magickej škole. Pokiaľ sa rozhodnete venovať tarotovým tajomstvám bez tejto nutnej výbavy, tak ďaleko nezájdete a vaše snaženie bude mať výhradne rovinu teoretickú a možno práve takú, akú mal autor tejto knižky. V bibliografii chýba kapitola o šachovniciach a kockách, ktoré sú tiež súčasťou tarotových tajomstiev. Pokúsim sa tu načrtnúť novú bibliografickú schému na základe vešteckého prieskumu informačných polí už nežijúcich magických tarotistov.
1. Najstarším tarotistom je človek z praveku, ktorý mal pri sebe kamienky, ktoré si ukladal do určitých geometrických obrazcov a rád si ich schovával do dutiny v kosti. Často sa s nimi voľne hrával a usiloval sa ich obrusovať a leštiť. V jeho tele sa vytvárali bioenergetické centrá a voľné hádzanie kociek spôsobovalo prepojenie bioenergetických centier navzájom. Trochu to pripomína kabalistické sefirotické schémy, rôzne kombinácie plochých kruhov a vpisovanie do nich rôznych znakov. Dotyčný pračlovek mal na mnohých miestach tela chrupavkovité útvary.
2. Druhý, už vyspelejší pračlovek si zbieral množstvo kamienkov, ktoré boli zaujímavé svojím vzhľadom a leskom. Mal vytvorenú jaskynnú svätyňu, kde vzácne kamene ukladal do rôznych geometrických schém. Mal chorobné stavy a to rohovité útvary v koži a mal ich po celom tele.
3. Pračlovek, ktorý už dokáže rukou niečo vyryť. Okolo seba mal kusy dreva, do ktorých sa usiloval vložiť jednotlivé minerály. Najčastejšie tak, že kus dreva rozštiepil na dve polovice a potom vydlabal do nich otvor pre minerál rôzneho druhu. Mal na povrchu svalov chrupavkové platničky.
4. Presúvame sa dávnovekej Indie, kde už určitá historická osoba vlastní brúsené kamienky, ktoré sa až priveľmi podobajú na dnešné hracie kocky s číslicami alebo bodkami. Tieto kamienky má dotyčná historická osoba poukladané na niečom ako šachovnica. Kamienky ukladá na šachovnicu podľa určitých schém. Už si uvedomuje určité matematické zákonitosti, počet kamienkov na šachovnici a počet kamienkov mimo šachovnice.
5. Znovu India a osoba, ktorá na šachovnici má už figúrky hinduistických božstiev a hľadá určité spoločné zákonitosti medzi božstvami. Táto osoba mala vo svojom tele zbytky nenarodeného dvojčaťa. Možno hovoriť o špiritistických schopnostiach.
6. Zájdeme si do Arabského sveta a tu je osoba, ktorá má podľa všetkého sklerózu multiplex a na šachovnicu kladie drevené doštičky pokreslené rôznymi čiarami. Čiary na doštičkách vyjadrujú niečo ako hviezdnu oblohu. Znovu určité schémy matematických a geometrických schopností.
7. Ocitáme sa v dávnovekej Číne a pri osobe, ktorá má na kôre nakreslené rôzne čiary a bodky. Tieto značky slúžia na označenie tovarov do jednotlivých oblastí starovekej Číny.
8. Zájdeme si do starovekej Indie k Musulmanom, ktorí používali miesto kociek a kamienkov pravé skameneliny a tieto zafarbili do rôznych farieb. Navzájom ich kombinovali a vytvárali rôzne geometrické obrazce. Intuitívne cítili zo skamenelín vystupovať hinduistické božstvá a tieto potom zobrazovali kresbou na rôzne druhy podložiek. Pri každom božstve sa zobrazil určitý predmet alebo znak. V praktickej rovine sa kocky, šachovnica a obrázky stali základom šachu, matematiky, hier, hazardu a praktického označenia vecí a objektov.
Indicky tarot, ktorý spomína Lasenic, vznikol z kombinácie skamenelín.
Čínsky tarot vznikol z kombinácie časti ľudského tela.
Tarot Karola VI. vznikol z kombinácie jednotlivých chrámov a kostolov v tej dobe.
Tarot parížsky vznikol z kombinácie mŕtvych tiel nenarodených detí.
Tarot signovaný ako Noblet vznikol z rôznych kultových predmetov šamanov z celého sveta.
Tarot signovaný ako Vergnano vznikol z artefaktov majskej kultúry.
Tarot signovaný ako Francois Jeger vznikol z artefaktov japonskej kultúry.
Takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Možno povedať všeobecné pravidlo, že keď zoberiete akékoľvek artefakty a to napríklad kosti brontosaurov, tak možno vytvoriť tarot signovaný ako Kostí tarot.
Významný tarotista Marcoiny da Forli vytvoril tarot z obrázkov významných pohrebísk.
Vilém Postel vytvoril tarot zo sôch kresťanského náboženstva.
Tarotista Athanasius Kircher vytvoril tarot zo scén Starého zákona v Biblii.
Court de Gébelin vytvoril tarot zo stavieb starovekého Egypta.
D Odoncet vytvoril Tarot z magických rituálov, ktoré rozdelil do kategórií.
Chatto vytvoril Tarot zo skupín duševne chorých a fyzicky devastovaných ľudí tej doby. Trpel roztrúsenou sklerózou v určitých skupinách.
Paul Boiteau vytvoril tarot z iných tarotov navzájom. Zaujímavý vrcholový prístup.
Eliphas Levi si zobral za základ kresťansky uctievané relikvie a iné náboženské objekty a magicky ich zoskupil ako devastujúci faktor na náboženské obrady a rituály. Tiež nesporne zaujímavý prístup. Adeptom zednárstva vniesol schopnosť vstrebať do seba náboženskú silu a vplyv. Nesporne pragmatický prístup.
Papus vytvoril Tarot z vlastného vnútra. Mal mŕtve bunky v lymfatickom riečišti.
Ernest Kurtzahn zobral za základ niečo ako knižku Goetheho Fausta a mŕtve duše zločincov. V zásade bol špiritista na strane zločinu. Veštectvo ako ukradnúť a zničiť.
Verím, že na základe môjho prieskumu si spravíte jasnejší pohľad na matematickú geometriu božstiev a astrálnych projekcií všetkých národov. Škoda, že Lasenic utiekol od línie dôslednej praktičnosti na pohľad tajomstiev tarotu ako takého.

Pridaj komentár