Nájdete si tu možnosť pochopenia cesty k Bohu a naviazanie bližšieho vzťahu s touto veličinou ľudskej mysle, ktorá nám dáva všetko a najviac lásku a dobrotu.

Hlbšia túžba k Bohu ma osobne vedie k tomu, aby som už nečakal a vydal sa na cestu a prejavil aj ochotu byť aktívny. Nezlomne verím v to, že moja púť je aj púťou Boha ku mne. Spoľahnem sa na osobnú skúsenosť náboženských veličín a nebudem toto božské tvrdenie zbytočne spochybňovať mojou maličkosťou. Uvediem najdôležitejšie slová: Boh, náboženská cesta, kontemplácia, symbol, najsvätejšie.

Konečne som sa rozhodol napredovať aj vo veciach viery, ktoré sú s božím dovolením v kompetencii všetkých veriacich. Spoločné náboženské putovanie sme zahájili predstavou kmitajúcich anjelských krídel, ktoré každého vynesú bližšie k Bohu samotnému. Predstava anjelských krídel nás privádzala do oblasti nad naše hlavy, ako keď v stánku božom pohliadnete na kostolnú klenbu a v tom momente pocítite na klenbe vlastnej šedej kôry veľkého mozgu kľud a blížiacu sa Božiu prítomnosť. Tieto posvätné plochy sa na povrchu našich mozgov utíšia, a napokon dovolia nám nehodným nazrieť do božej najjedinečnosti. Svätosť je u tých, ktorí zažívajú božiu prítomnosť v sebe cez milosť Božiu každú chvíľu bez prestania v plnej intenzite a najväčšej dokonalosti. Čím viac skľudňujem môj mozog posadnutý všednou a banálnou ľudskosťou, tým viac pociťujem Božiu prítomnosť v mojej mysli, a to je to najkrajšie, čo môžem pre seba spraviť. Božia prítomnosť má v mojej mysli možnosť rozvinúť sa na celej ploche a prejsť až do siedmych vrstiev jedinečnosti.

Vôbec sa nenahnevám, pokiaľ mi niekto medicínsky povie, že to sú vrstvy neurónov v mojom mozgu. Zostanem v absolútnom pokoji a nedovolím, aby prítomnosť božích miest a božích symbolov narúšala myseľ človeka posadnutého vedou. V láskavosti chápem jeho živobytie a prejavujem ľútosť, že asi nemôže a nedokáže zažiť prítomnosť Boha vo svojej mysli. Nehnevám sa a tolerujem jeho právo narúšať moju vieru v Boha. Všetko je už potom otázka prístupu a budovania viery v neotrasiteľnosť ani v tých najťažších životných momentoch ľudského bytia. Konštatujem vždy a všade v hlbokej pozitivite a viere v Božiu prozreteľnosť: on vie čo činí a nemám dôvod neveriť. Keby som sa pridal na stranu vedeckého faktu, tak by som stratil to jedinečné a to je prítomnosť Božiu. Pravdu povediac nestojí mi to za to, a teda zostanem naďalej v božej prítomnosti, ktorá sa vo všetkých veriacich doznáva prostredníctvom tajomných plôch a z nich vyvierajúcich symbolov Božej dokonalosti.

Pokiaľ sa každý z nás v hlbokej viere ponorí do ukľudnených a stále viac kľudnejších plôch Božej jedinečnosti, ktorých prítomnosť pociťujeme v šedej kôre veľkého mozgu, tak dostane možnosť s láskavým božím zvolením pocítiť prítomnosť náboženských obrazov. Nebuďte prekvapení, keď to budú symboly z rôznych náboženských systémov. Ani takáto skutočnosť nemôže otriasť vašou vierou. Verte v to, že Boh vo svojej všeobjímajúcej dokonalosti, jedinečnosti koná voči nám tie najväčšie láskavosti a my vo svojej úbohej pozemskosti nechápeme a nepochopíme. Nebuďte prekvapení, keď to budú symboly rôznych náboženstiev. To vieru posilňuje. Len my a mýlime, ale božia prozreteľnosť nikdy. Nerobte paniku, keď vám Boh sprostredkuje symboly pohanských náboženstiev. To vieru posiľňuje. Veríš, tak bezvýhradne. Viera v Božiu prozreteľnosť je neotrasiteľná, inak odstúp a konzumuj svoje zvratky ako doteraz. Pokiaľ pochybuješ, tak Božia prítomnosť je mŕtva ako teológia samotná.

Keď objavíš Božie symboly v utíšených plochách mozgu, dokáž zachovať kľud a posilni aj tak nikdy dosť silnú vieru. Dobre si tieto symboly zapamätaj a maj ich tak rád ako nič iné na svete. Keď to dokážeš, dávaš aj iným predzvesť Božieho príchodu. Sú to prví poslovia božieho sveta, ktoré privolali vibrácie anjelských krídel v našej mysli. Tu prítomné symboly sa stávajú božím telom a božou dušou, ktorú je potrebné mať v posvätnej úcte toho, čo je Najdokonalejšie, Najmúdrejšie, Večné, Nesmrteľné, Najkrajšie, Najláskavejšie. Možno budú namietať, že som fanatický. To je skvelé konštatovanie, ale ako úžasne naivné a zároveň smutné nepochopenie kontemplačných techník stotožnenia sa s Božou symbolikou.

Božia prítomnosť je prítomná iba vtedy, keď moja viera je absolútna a ničím nenalomiteľná. Len vtedy môžem prísť absolútne k Bohu. Prítomný oponuje: Koľko zla náboženstvo narobilo, koľko krvi a utrpenia prinieslo. Má v niektorých dejinných okolnostiach nesporne pravdu. No pre mňa nemá táto pravda žiadnu hodnotu. Pokiaľ pripustím, že božia prozreteľnosť je nedokonalá, tak som jej prítomnosť vo svojej mysli stratil a za to mi veru nestojí žiadna pravda. Kontemplácia a Božia prítomnosť je všetkým. Dokonalá historická pravda je iba jednoduchým faktografickým konštatovaním a nemá absolútne nič s mojou vlastnou cestou k Bohu.

Zvyčajne poviem prepáčte, a nedebatujem. Dávam prednosť kontemplácii a pevne usadenej božej prítomnosti v mojej mysli. A to veru žiadna pravda nestojí za to, aby Božia prítomnosť vo mne bola oslabovaná. Pokiaľ moja viera nebude absolútna, tak nemôže byť žiadna viera. Keby tí, čo neveria, poznali zákonitosti viery, tak by vo vašej prítomnosti nespomínali aj tie najdokonalejšie historické pravdy. Každé spochybnenie vašej viery v Boha a jeho prozreteľnosť ničí ťažko budovanú cestu k Bohu. Tak isto aj každé slovo výčitky na stranu Boha z pohľadu vášho utrpenia ničí cestu k Bohu a potom sa Boh vzďaľuje vám a vy sa tiež vzďaľujete Bohu. To je zákon kontemplácie a ten znie: Nikdy nespochybni vo svojej mysli Božiu dokonalosť a to vo všetkých smeroch. Pokiaľ tak nečiníš, Božia cesta sa stráca v nedohľadne.

Pokračovali sme v náboženskej meditácii a usilovali sme sa vcítiť do stavu extatickej blaženosti z božej prítomnosti. V tomto prípade sme si na plochách šedej kôry predstavovali špirálovite rotujúce menšie kotúče. Zároveň sme sa usilovali pred sebou vizualizovať jednotlivé dokonalosti Boha samotného. Na túto prehĺbenú kontempláciu môžete použiť pred sebou rôzne náboženské sošky. Do sošky pred sebou vkladáte predstavu a tušenie Božej dokonalosti. Postupne zažívate slastný pocit Božej a vlastnej dokonalosti vďaka vyvolaniu Božej dokonalosti. Pokračovali sme v prehĺbenej kontemplácii najkrajšieho do pred nami postavenej sošky.

Zároveň sme postupne precítili dokonalú krásu v Božskej dokonalosti, ktorá prenikla aj do našej mysle. Takto sme stupňovali blaženostný stav ako odmenu za neoblomnosť viery v Božiu jedinečnosť a výnimočnosť. Blaženostný stav je prejavom Božej lásky voči nám a my máme povinnosť naviac vyžarovať túto extatickú blaženosť všetkým, ktorí nestratili boží princíp a ich viera je neotrasiteľná.

Pokračovali sme v ďalších náboženských cvičeniach zameraných na pochopenie a precítenie Božieho sveta cez Písmo sväté uložené v posvätných náboženských knihách. Je tu snaha vnímať všetko Božie na základe znakov, číslic a písmen. Tento znakový kontakt sme zrealizovali vo vlastných kostiach. Zvyčajne sugerácia guľatých kostných tvarov umožňuje nastúpiť mystickú cestu k Bohu na základe ojedinelých písmenkových znakov zoslaných božím svetom. Tak, ako pri božích symboloch, tak aj pri božích znakoch je neotrasiteľnosť viery nutnou podmienkou cesty k Bohu cez Písmo sväté.

Pridaj komentár