Zaľúbila som sa do muža, s ktorým som sa náhodne zoznámila cez internet. Tento muž ma zahŕňa nehou a láskou, cítim pocity, ktoré som už dávno necítila. Je to láska, akú potrebujem . Cítim sa veľmi šťastná. Je to partner, na akého som čakala. Vzťah s týmto mužom pozitívne vplýva aj na moju kariéru a planý do budúcnosti. Konečne vidím smer, akým sa mám uberať. Žijem naplno a silne si to uvedomujem. Chcem sa Vás opýtať, či tento vzťah má budúcnosť.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na váš nový vzťah. Rád by som konštatoval, že je plný hlbokých citov a lásky, ale bohužiaľ, zatiaľ prvok lásky a vnútorných citov chýba. Želajte si, aby sa to zmenilo. No nádej je minimálna.

Povaha ona
Ste hysterická povaha energeticky usadená v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá dáva prednosť práci pred ostatným.

Povaha on
Je hysterická povaha. Energeticky vychádza zo stredného mozgu a končí v ústnej dutine. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa má rada a myslí iba na seba. Ostatní ho moc nezaujímajú.

Psychický stav ona
Aurický obal je usadený okolo fyzického tela. Psychika je dlhodobo stabilizovaná.

Psychický stav on
Aurický obal je usadený okolo fyzického tela, psychika je v poriadku.

Zdravotný stav ona
Bez vážnejších zistení.

Zdravotný stav on
Tiež bez vážnejších zdravotných problémov.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na svoje telo. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: práca.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: na seba. Povrchová vzrušivosť: na seba. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: na seba.

Ste si podobní, takýto pár sa nedopĺňa, ale stretáva sa preto, že ste rovnakí. Komplikovane sa budú vytvárať hlbšie citové väzby na podklade lásky a zamilovanosti.

Aký je človek ona
Okolo kruhovité útvary, ste pozitívne zmýšľajúci človek.

Aký je človek on
V značnej miere pozitívne zmýšľajúci. Okolo sa objavil kruhovitý hladký obal.

Vzájomná láska
Tvar srdca sa nezjavuje ani u jedného, je mimo vás. Vo vzťahu láska a hlbšie city nezohrávajú žiadnu rolu.

Aký si nesie postoj ona
Jeden sa stará o toho druhého.

Aký si nesie postoj on
Žena ho má milovať a on nemusí. Bez schopnosti hlbších citov.

Iné
Vo vzťahu je určitá rovnoprávnosť a rešpektovanie jeden druhého. Tiež obojstranná racionalita, nezávislosť, snaha objektívne vnímať toho druhého. Vo vzťahu nie je romantika, detinskosť, žiarlivosť, symbióza a sebectvo.

Znovu treba konštatovať, že je to vzťah dvoch bielych vrán, ktoré majú veľa spoločné. Vzťah sa nebuduje na láske a citoch. V krízových chvíľach to môže vo vzťahu chýbať. Vzťah bude trpieť nestabilitou.

Pridaj komentár