Môj problém je v tom, že žijem vo vzťahu v ktorom chýba láska, pochopenie a súlad. Som z toho sklamaný a dosť ma to stresuje. Pri svojej manželke neviem byt sám sebou a využiť svoj potenciál. Náš vzťah je preto chladný a chýbajú v ňom nežnosti.

Nahliadol som do vášho vzťahu a bol to veru smutný pohľad. Je tu dosť problémov či už zdravotných, alebo psychických. Zachraňujte, čo sa dá, pokiaľ sa ešte dá niečo zachrániť, ale stojí to za to.

Zdravotný stav ona
Nenachádzam vážnejšie zdravotné problémy. Najhoršie miesto bolo označené v oblasti čriev. Slabá odolnosť voči baktériám.

Zdravotný stav on
Nemožno hovoriť o dobrom zdravotnom stave. Telo je bez životných energií, slabá imunita a určité riziko. Najhorším miestom sú pľúca. Mali by ste sa zaujímať o zdravie vážnejšie.

Psychický stav ona
Aurický obal je dostatočne ukotvený okolo fyzického tela, psychický stav je stabilizovaný.

Psychický stav on
Aurický obal je až príliš vzdialený od fyzického tela. Je treba začať sa zaoberať svojím psychickým stavom.

Povaha ona
Psychicky je usadená v brušnom mozgu. Ide o drobné neuróny v stenách čriev. Je to atypické usadenie. Ľudia sú bežne usadení v strednom mozgu. Charakterizujú to obrázky zvieracieho sveta a pudovo – inštinktívneho konania. Tušenia a reálie ovplyvnené zvykmi a návykmi.

Povaha on
Psychicky ste usadený v strednom mozgu, odtiaľ ide nervový vzruch do úst a spánkových lalokov. Charakterizuje to obrázok poškodených predstáv a chaosu. Liečba nutná.

Aký je človek ona
Pozitívne zmýšľajúca osoba.

Aký je človek on
Silne negatívne zmýšľajúca a konajúca osoba. Charakterizuje to obrázok nepredvídateľného konania a z toho vyplývajúca problémovosť žitia.

Sexuálne podvedomie ona
Skúmam najhlbšie city vytvorené v detstve. Celková vzrušivosť: na mužov. Povrchová vzrušivosť: na mužov. Pohlavná vzrušivosť: na mužov. Citová vzrušivosť: na starostlivosť o ľudí.

Sexuálne podvedomie on
Celková vzrušivosť: nejasná a podľa okolností. Povrchová vzrušivosť: podobná celkovej, doslova podľa počasia. Pohlavná vzrušivosť: striedavo oblačno. Podľa okolností. Citová vzrušivosť: ubližovať sebe aj iným.

Z vašej strany neschopnosť vytvoriť hlbšie väzby z dôvodu problémovej psychiky.

Láska
Nenachádzam žiadne srdiečko ani na postavičke, ani okolo. Vzťah je vo fáze narušenia a prechádza do deštrukcie.

Predstavy o láske on
Vnútorné predstavy sú disharmonické a deštruktívne.

Predstavy o láske ona
Predstava iba o harmonickom vzťahu bez lásky.

Pridaj komentár