Pokračujem v prieskume vešteckých techník a jednou z mimoriadne dobrých vešteckých techník je práve využívanie svalového tonusu na zisťovanie vhodnosti a nevhodnosti napríklad potravín a liekov.
Keď prevediem diaľkový prieskum tých, ktorí majú prirodzené kineziologické schopnosti cez svaly zisťujem, že v ich svaloch sa nachádza okrem výborne funkčných aj veľa slabo fungujúcich buniek. Ten, kto bol v kineziologickej praxi najlepší v histórii kineziológie, mal svalovú hmotu, ale aj šľachy okolo kĺbov viac mŕtve ako funkčné. Samozrejme, takýto stav svalov je len základnou podmienkou na mimoriadne dobré vykonávanie kineziologickej praxe. Druhou podmienkou je samotný nácvik vešteckého naladenia. Celkovo veštecké schopnosti v oblasti kineziológie doplníme o sugeratívnu techniku poškodených a nefungujúcich svalov. Sugeráciu je potrebné rozvinúť pred použitím tejto vešteckej techniky a doplniť ju o ďalšie veštecké školenia. Je vhodné si takúto sugeráciu spraviť vo všetkých svaloch svojho tela. Na to je potrebné poznať dobre anatómiu vlastných svalov a to tak, aby ste mohli sugeráciu robiť vo vhodných svaloch. Môžete si tieto sugerácie vyskúšať na sebe a zistiť, aké veštecké schopnosti nadobúdate takouto sugeráciou v jednotlivých svaloch. Každý sval, v ktorom ste si nasugerovali mŕtve bunky, dovoľuje kineziologicky vnímať inú oblasť ľudského života. Napríklad vo svaloch tváre je veštecký cit na ovocie. Vo svaloch krku môže byť schopnosť posudzovať, ktoré akupunktúrne body na tele človeka kvôli zdraviu napichovať. Chrbtové svaly dovoľujú kineziologicky určovať podložie a jeho vhodnosť pre dotyčnú osobu. Prsné svaly dovoľujú reagovať na zisťovanie chorobných stavov. Stehenné svaly reagujú na baktérie. Každý kineziologický veštec si to musí odskúšať na sebe a zistiť, ako to použije. Verím, že som znovu dopomohol k tomu, aby sa umenie kineziológie stalo dostupnejším pre všetkých, ktorí majú záujem o zvýšenú intuíciu.

Pridaj komentár