Naučíme sa liečiť choré oblasti vo svojom organizme pomocou vhodne vybratých obrázkov. Naučíme sa skoncentrovať do jednotlivých orgánov, zo svojej pamäte si vyberieme vhodné obrazy, ktoré pôsobia priaznivo na daný orgán v tele.
Technika art terapie je vhodná hlavne pre tých, ktorí majú umelecké sklony a dokážu mať estetický vzťah k umeleckým obrázkom. Technika tejto liečebnej metódy je vcelku jednoduchá. V prvom rade vyžaduje, aby ste sa dokázali plne na seba sústrediť. Svoje vnútro naladíte na vyhľadanie vhodných obrazových spomienok a tieto obrazové spomienky presuniete do fyzickej oblasti daného orgánu. Sústredím sa na svoje obličky a zo svoje pamäte vyberiem obrázok oviec a psov. Tieto obrazy prežívam priamo v oblasti obličiek. Vyberiem si obrazy zimoviska hadov a pocity z tohto obrázku prežívam vo vlastnom srdci. Pri zasunutí obrázku do srdcovej oblasti mám príjemné liečivé pocity. Sústredím sa do oblasti pečene a tu sa mi vynorí obrázok vody a kvapiek padajúcich do vody. Určitú dobu podržím tento obrázok v oblasti pečene a takto túto oblasť preliečujem. Po určitej chvíli sa skoncentrujem do mozočku v zadnej časti hlavy a tu pociťujem erotické obrázky. Uplynie niekoľko minút a prežívaním tohto obrázku liečim danú oblasť. Takto možno pochodiť všetky oblasti svojho tela a pomocou vhodne vybratých obrázkov preliečovať daný orgán. Možný je aj iný postup a to vybrať si pri jednotlivých orgánoch rôzne druhy vôní. Skoncentrujem sa do oblasti svojho žalúdka a požiadam svoje vnútro, aby mi poskytlo určitú vôňu na liečbu dotyčnej oblasti. Skoncentrujem sa do oblasti žalúdka a vybavím si vôňu citróna. Všetko sa deje intuitívne. Vôňu citróna intenzívne pociťujem a tento pocit prenášam aj na fyzický žalúdok. Skoncentrujem sa na oblasť pečene a tu si intuitívne spomeniem na vôňu pečených gaštanov. Dané pocity podržím v oblasti pečene. Liečba orgánov je možná aj cez zvukové efekty. Skoncentrujem sa do vlastných obličiek a tu si z pamäte intuitívne vyberiem určitý zvuk, ktorý obličky prelieči. V mojom prípade je to zvuk lýry. Spomínam si, ako v niektorom filme na takýto nástroj hrá určitá osoba. Pri inom postupe si môžete spomínať na rôzne hmatové podnety, ktoré ste prežili. Znovu sa skoncentrujem do obličiek a vyhľadám vo svojej mysli hmatové podnety. Ide o hmatové podnety, keď som ako dieťa na brehu potoka robil z bahnitého piesku rôzne stavby. Tento pocit napustím do obličiek a preliečujem ich. Tak isto si môžete spomenúť na určité chute a týmito sa preliečovať. U obličiek je to chuť uvarených horúcich zemiakov. Tak isto je možné sa liečiť spomenutím si na určitý pohyb. V prípade mojich obličiek je to predstava štartu pri šprinte. Tieto druhy liečob sú vhodné práve vtedy, keď sú orgány mierne disharmonické a treba zamedziť ich ďalšiemu ochoreniu.

Pridaj komentár