Venujem sa tu astrológii a všetkým jej smerom, ktoré by sme mohli využiť pri liečbach a psychických terapiách. Skúsime preniknúť do astrológie dôslednejšie na základe medicínskej patológie.

Celkovo je okolo tohto druhu veštectva množstvo nejasností. Ani ovládanie klasickej astrológie a jej postupov nedovoľuje vniknúť do tejto vešteckej technológie dôslednejšie. Jednoducho som intuitívne, ale aj logicky cítil, že nemám túto vešteckú technológiu v rukách. Tak som sa rozhodol použiť patologicko- špiritistický kľúč a preveriť najvýznamnejších predstaviteľov tohto smeru.

V prvom rade je tu prístup spojiť všetky veštecké techniky do jedného celku a nazvať ho astrológia. O tento prístup sa budem dôsledne usilovať. Bude vyžadovať, aby som preskúmal všetky veštecké techniky a ich najvýznamnejších predstaviteľov.
Ďalší významný prístup je skrytý v patológii drobných novotvarov, ktoré sa u dotyčných veštecky ladených ľudí objavujú v ich fyzickom tele. Čím je v tele viacej drobných novotvarov, tým sú veštecké schopnosti intenzívnejšie. Tento typ veštcov používa na veštenie kreslenie rôznych geometrických tvarov a obrazcov, ktoré sa príliš podobajú na stavebné plány a pohyby hviezd.. Teda je to veštectvo cez geometrické tvary, ktoré vlastne tvoria veštecké znaky. Cez tieto znaky sa robí sumárny veštecký výkon voči ošetrovanej osobe.

Ďalšou kategóriou sú veštci, ktorí majú niektorú časť ochrnutú a teda mŕtvu. U týchto veštcov, ktorí sú celkovo alebo čiastočne ochrnutí, sa vytvára v ich mysli pocit obrovského priestoru. Tento stav sa dá vyvolať sugeráciou ochrnutia s koncentráciou na celý nervový systém. Pokiaľ je sugerácia dostatočne silná, tak sa otvára vnútorný priestor, do ktorého sa dajú uložiť geometrické tvary a do týchto geometrických tvarou sa dajú uložiť napríklad planéty, rastlinky, lieky, orgány tela. Niektorí sem dokážu vkladať aj postavy ľudí. Napríklad je možné sem vložiť aj veci rôznych ľudí alebo spomienky na rôzne objekty. Toto všetko sa dá využiť na veštenie, v ktorom všetko vidíme v určitých väzbách a súvislostiach. Tak isto sa sem dajú uložiť aj celé hviezdne sústavy okolo nás.

Výhodu moderného veštca je, že koncentráciou a sugeratívnymi technikami dokáže bez poškodenia vyvolať určité druhy patologických stavov v danej anatomickej oblasti. Nestavia svoje veštecké techniky na chorobných stavoch ako je to u prírodných veštíc a veštcov. Bohužiaľ ľudia, ktorí sa venujú veštectvu, používajú zvyčajne chorľavé orgány a časti svojho tela, čo má pozvoľne neblahé následky na ich celkový zdravotný stav. Napríklad to často býva poškodená pečeň a tiež srdce. Neustálym využívaním chorľavého miesta sa zdravotný stav iba zhoršuje. Ďalšou nevýhodou takýchto veštecky ladených ľudí je, že svoje veštecké schopnosti nedokážu rozvinúť aj do iných oblastí vešteckého umenia. Veštecky ladená osoba, ktorá svoje intuitívne schopnosti založila na koncentrácii a sugerácii má možnosť sa vypracovať k zaujímavým vešteckým schopnostiam a to bez toho, aby si zdravotne ubližovala.

Pridaj komentár